รวมคลิปเด่น

PEA ห่วงใยประชาชน แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ในเทศกาลวันสงกรานต์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยประชาชนในเรื่องการใช้ไฟฟ้าและการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาวของครอบครัว

ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กหรือปิดสะพานไฟให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับบ้านที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยควรปลดเมนสวิตช์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมด
            

ทั้งนี้ PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์  โดยไม่ต้องเดินทางมาชำระที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้


* ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
* ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
* หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)
* หักบัญชีบัตรเครดิต
* ผ่าน Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
* ผ่าน Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

 

หากประชาชนพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย หรือระบบไฟฟ้าขัดข้องสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด