รวมคลิปเด่น

‘ในหลวง ร.9’ ช่วยประเทศชาติอยู่รอด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องประโยชน์เศรษฐกิจพอเพียง (5 ก.ย. 2554)

 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พระราชทานเป็นแนวทางให้ประชาชนทุกภาคส่วน นำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยทรงย้ำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์กับทุกคน ความพอเพียงคือ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ทำอะไรเกินไป ผลตามมาประเทศชาติอยู่รอดได้

          พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ในการพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

 

--------------------------------

(ที่มา youtube : shokun847)

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง