Kom Lifestyle

เสน่ห์ที่ดอก "ขาวปั้น" พรรณไม้เฉพาะถิ่นหาดูยาก ใครเห็นเป็นต้องหลง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

สวยไม่เบา "ขาวปั้น" พรรณไม้เฉพาะถิ่นหาดูได้ยาก มีเสน่ห์ที่ดอก จะได้ยลโฉมในช่วงปลายฝน-ต้นหนาวเท่านั้น

"ขาวปั้น" หรือ ตุ้มมณี Pterocephalodes siamensis (Craib) V. Mayer & Ehrend. วงศ์ DIPSACACEAE เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-60 เซนติเมตร ลำต้นอวบหนา 

 

 

"ใบ" เป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกรอบโคนต้น รูปพาย กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 6-18 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบจักฟันเลื่อยหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบสั้น 

 

"ดอก" เป็นช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 5-20 เซนติเมตร มีขนปกคลุม ใบประดับเรียง 2-3 วง รูปขอบขนาน ออกที่โคนช่อ กลีบเลี้ยงเป็นขนแข็ง ประมาณ 15 กลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวย ปลายแยกเป็น 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 เกสร เกสรเพศเมียยาวพ้นหลอดดอก ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่มสีขาว ผลแห้งเมล็ดล่อน ติดแน่นกับวงใบประดับ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด 

 

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา ขึ้นตามเขาหินปูนที่เปิดโล่ง พบเฉพาะที่ดอยหัวหมด จังหวัดตาก และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ความสูง 900-2,200 เมตรจากระดับทะเล ออกดอกและเป็นผลประมาณเดือนตุลาคมถึงมกราคม เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย 

 

เสน่ห์ที่ดอก "ขาวปั้น" พรรณไม้เฉพาะถิ่นหาดูยาก ใครเห็นเป็นต้องหลง

 

 

เสน่ห์ที่ดอก "ขาวปั้น" พรรณไม้เฉพาะถิ่นหาดูยาก ใครเห็นเป็นต้องหลง

 

เสน่ห์ที่ดอก "ขาวปั้น" พรรณไม้เฉพาะถิ่นหาดูยาก ใครเห็นเป็นต้องหลง

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF