ศรัทธาสายมู

ฤกษ์ดี! วันสันคสติจตุรถี 26 พ.ค. 2567 ไหว้ขอพรบูชาพระพิฆเนศ

วันสันคสติจตุรถี ฤกษ์ดีบูชาพระพิฆเนศ ถือว่าเป็นวันดี ที่จะทำการไหว้บูชา ขอพรต่อองค์พระพิฆเนศ วันแห่งการขจัดปัญหา อุปสรรค ความทุกข์ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2567 พร้อมเปิด ขั้นตอนการไหว้ขอพรพระพิฆเนศ บทสวดถวายเครื่องบูชา

วัน "ไหว้พระพิฆเนศ" หรือ วันสังกัษฎีจตรถี หรือ สันคสติจตุรถี และวันสังกัษฎีคเณศจตุรถี หรือ สันคสติจตรถี เป็นวัน "ไหว้พระพิฆเนศ" ที่มีทุกเดือน โดยแบ่งเป็น

วันขึ้น 4 ค่ำ เรียกว่า วินายักจตุรถี
วันแรม 4 ค่ำ เรียกว่า สันคสติจตรถี
วันแรม 4 ค่ำ ที่ตรงกับวันอังคาร เรียกว่า "อังการกีสันคสติจตรถี" 


 

ฤกษ์ดี! วันสันคสติจตุรถี 26 พ.ค. 2567 ไหว้ขอพรบูชาพระพิฆเนศ

 

ตามความเชื่อในการกราบไหว้เทพเจ้าฮินดู วันสันคสติจตุรถี  วันสำคัญแห่งองค์พระพิฆเนศ โดย คำว่า สันคสติจตุรถี  ภาษาสันสกฤต แปลว่าการหลุดพ้นแก่ความทุกข์ยาก ซึ่งตรงกับวันที่  26 พฤษภาคม 2567  ฤกษ์ดีไหว้องค์พระพิฆเนศ โอกาสดีๆในการขอพรต่อองค์พระพิฆเนศ ไม่ว่าจะขอพรการงาน การเงิน ความรัก หรือ สุขภาพ เสริมสิริมงคลรับสิ่งดีๆเข้าตัว วันแห่งการขจัดปัญหา อุปสรรค ความทุกข์  โดย วันสันคสติจตุรถี  ถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากกว่าวันอื่นๆ เหมาะต่อการขอพรต่อองค์พระพิฆเนศ 

 

ฤกษ์ดี! วันสันคสติจตุรถี 26 พ.ค. 2567 ไหว้ขอพรบูชาพระพิฆเนศ

ขั้นตอนการไหว้ขอพรพระพิฆเนศ

ในวัน สันคสติจตุรถี ทำการบูชาในช่วงเวลาเย็น เมื่อเห็นพระจันทร์ขึ้น ปฏิบัติต่อหน้าองค์พระพิฆเนศด้วยความศรัทธา ถวายหญ้าแพรก  จุดตะเกียงถวายไฟ  ถวายควันหอม ถวายขนม ลาดู โมทกะ และถวายอารตีไฟแด่พระองค์  นำของสังเวยทั้งหมดวางไว้หน้าเทวรูป ดอกไม้ ถ้าเป็นช่อหรือดอกเดียวให้วางไว้ข้างหน้า ถ้าร้อยเป็นพวง สามารถนำไปคล้องที่พระกร หรือศาสตราวุธของเทวรูปได้ เมื่อจิตสงบนิ่งแล้ว ก็เริ่มสวดบูชา เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว ก็ขอพรตามประสงค์

 

บทสวดถวายเครื่องบูชา

วักกระตุณทะ มหากายา
สุริยาโกติ สมาปราภา
นิรวิกนัม คุรุเมเทวะ
สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา

สวดก่อนถวายเครื่องบูชา 1 จบ ตั้งจิตอย่างแน่วแน่ และศรัทธาในองค์เทพ จะทำให้ท่านรับรู้และประทานในสิ่งที่เราขอให้สำเร็จได้

 

ของไหว้พระพิฆเนศ

 • ขนมหวาน เช่น ลาดู โมทกะ ขนมต้ม ขนมชั้น เฟอร์เรโร่ ฯลฯ
 • น้ำมงคล 5 อย่าง (น้ำสะอาด, นมจืด, น้ำผึ้ง, น้ำอ้อย และ เนยฆี)
 • พวงมาลัย ดอกไม้
 • ประทีป หรือกำยาน
 • ดอกไม้ พวงมาลัย
 • ผลไม้มงคล เช่น มะพร้าวอ่อน กล้วย ส้ม แอปเปิล องุ่น ฯลฯ
 • เมล็ดข้าวสาร เมล็ดถั่วชนิดต่างๆ
 • หมายเหตุ ข้อห้าม ห้ามถวายเนื้อสัตว์และไข่

หากมีสิ่งที่พระพิฆเนศทรงโปรดด้วยก็ยิ่งดี คือ ดอกชบาแดง หญ้าแพรก  ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำบูชา หรือขั้นตอนต่างๆ ไม่ได้ ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว สำหรับผู้ที่พึ่งเริ่ม อาจจะไม่ต้องครบทุกขั้นตอน ก็ได้ แค่ขอให้ "ตั้งใจ" ที่จะทำถวาย ก็เพียงพอ อะไรหาได้ก็หาถวาย อะไรหาไม่ได้ หรือขั้นตอนไหน ทำไม่ได้ ไม่เป็น ก็ตัดออก และค่อยๆ ศึกษาเพิ่ม 

 

ฤกษ์ดี! วันสันคสติจตุรถี 26 พ.ค. 2567 ไหว้ขอพรบูชาพระพิฆเนศ

 

 

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ (แบบสั้น)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

 

บทบูชาพระพิฆเนศ

โอม คะชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม
กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม
อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม
นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะปังกะชัม

 

บทสวดบูชาชเพื่อความสำเร็จ

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

หลังจากสวดคาถาเสร็จให้กล่าวคำว่า “โอม ศานติ…โอม ศานติ…โอม ศานติ” เพื่อขอความสันติให้บังเกิด เป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ