ศรัทธาสายมู

ทริค ทำบุญ เสริมดวง 'วันมาฆบูชา 2567' เตรียมตัวอย่างไรให้ได้บุญกุศลสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทริค ทำบุญ เสริมดวง 'วันมาฆบูชา 2567' ชาวพุทธเตรียมตัวอย่างไรใน วันมาฆบูชา เพื่อเจริญภาวนาให้ได้บุญสูงสุด แนะวิธีเวียนเทียนที่ถูกต้อง

วันมาฆบูชา อีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนา ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยในวัน มาฆบูชา มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

 

 

ในปีนี้ "วันมาฆบูชา 2567" ตรงกับ วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 2567  สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่จะต้องเตรียมตัวทำบุญ ปาวารณาในวันดังกล่าว  

สำหรับเคล็ดลับการทำบุญในวัน "วันมาฆบูชา 2567" นี้ ประชาชนสามารถทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน รวมทั้งนั่งสมาธิ เพื่อเจริญภาวะนา โดยข้อปฏิบัติสำหรับชาวพุทธที่สามารถทำได้ในวันมาฆบูชา มีดังนี้ 

 

 • เตรียมเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน  ข้าวของสำหรับใส่บาตร  หรือ เตรียมตัวเข้าฟังโอวาทหรือพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน 
 • เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยเฉพาะก่อนออกจากบ้านจะต้องทำการชำระล้างร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้ผ่องใส 
 • สำรวมร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงวัดแล้วไม่พูดคุยหยอกล้อกัน  หรือกระทำการอันใดที่เป็นการรบกวนคนอื่น
 • ระหว่างการสวดมนต์ ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดี ระหว่างกล่าวนำคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และคำบูชาพระรัตนตรัย ให้ทุกคนจุดธูปเทียนประนมมือ กล่าวตามด้วยความเคารพ
   

อย่างไรก็ตามในวัน "วันมาฆบูชา 2567" กิจกรรมสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ เวียนเทียน โดยปกติแล้วการเวียนเทียนใน วันมาฆบูชา จะเวียนทั้งหมด 3 รอบ ซึ่งแต่ละรอบก็จะมีความหมาย และมีบทสวดที่แตกต่างกันไป โดยพุทธศาสนิกชนสามารถทำได้ดังนี้ 

 

 • รอบที่ 1 ให้รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยภาวนาคาถา บทอิติปิโส ภควาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ
 • รอบที่ 2 ให้รำลึกถึงคุณพระธรรม โดยภาวนาคาถา บทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ จนจบรอบ
 • รอบที่ 3 ให้รำลึกถึงคุณพระสงฆ์ โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ จนจบรอบ 
   
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ