ศรัทธาสายมู

'วันคเณศชยันตี 2567' วันเกิดพระพิฆเนศ ตรงกับวันอะไร ดูวิธีไหว้ขอพรทำยังไง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'วันคเณศชยันตี 2567' วันเกิดพระพิฆเนศ ปีนี้ ตรงกับวันอะไร สายมูห้ามพลาดดูวิธีขอพร ของห้ามใช้ไหว้ คาถาไหว้พระพิฆเนศ ที่นี่

วันคเณชยันตี หรือ วันเกิดพระพิฆเนศ โดยปกติแล้วจะอยู่ในช่วงขึ้น 4 ค่ำ เดือนมาฆะ ซึ่งเป็นวันตามปฏิทินฮินดู ส่วนใหญ่ วันคเณชยันตี จะอยู่ในช่วงกลางเดือน ม.ค. ไปจนถึงเดือน ก.พ. ในแต่ละปี แล้ว "วันคเณศชยันตี 2567" คือวันไหน ในปีนี้ วันคเณชยันตี จะตรงกับวันอังคารที่ 13 ก.พ. ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับช่วงขึ้น 4 ค่ำ เดือนมาฆะ ตามความเชื่อปฏิทินฮินดู

 

ขอบคุณภาพจาก Pixabay

โดยในวัน "วันคเณศชยันตี 2567" สายมูก็สามารถเตรียมตัว ไหว้พระพิฆเนศ ได้ทั้งที่บ้านและตามเทวสถานต่างๆ ซึ่งการเตรียมของ ไหว้พระพิฆเนศ หรือ จะ ใช้อะไรไหว้พระพิฆเนศ ให้เหมาะสม มีดังนี้

  • ธูป เทียน กำยาน กระถางธูปหรือโถกำยาน
  • ดอกไม้หรือดอกพวงมาลัย สามารถเลือกเป็น ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบัว
  • ผลไม้ได้ทุกชนิด
  • น้ำดื่มสะอาดและนม
  • ขนมหวาน รวมกันให้ได้ 5 อย่างขึ้นไป
  • นำเมล็ดข้าวสาร เมล็ดถั่ว

ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องเช็กของ ไหว้พระพิฆเนศ ให้แน่ใจว่า ห้ามใช้อะไรไหว้พระพิฆเนศ

 

1.เนื้อสัตว์ทุกชนิด  พระพิฆเนศทรงเป็นเทพที่เสวยมังสวิรัต ไม่เสวยเนื้อสัตว์อันเป็นการเบียดเบียนชีวิตของสรรพสัตว์บนโลก ดังนั้นหากจะสักการะบูชาพระองค์สิ่งที่ไม่ควรนำไปถวายเลยก็คือเนื้อสัตว์

2.ไข่ไก่ ไม่ควรถวายอาหารที่มีส่วนผสมจากไข่ไก่ หรือ ถวายไข่ไก่ เลยนั้นก็เนื่องมาจากเหตุผลเดียวกันกับที่การถวายเนื้อ ต้องดูให้ดีว่าอาหารหรือขนม มีส่วนผสมของไข่ไก่หรือไม่ โดยขนมโมทกะ ลาดูเป็นขนมที่ไม่มีส่วนผสมของไข่ไก่จึงนิยมนำมาไหว้

3.ของมึนเมา ของมึนเมาถือเป็นอบายมุข จึงไม่ควรนำมาไหว้พระพิฆเนศ รวมทั้งไม่ควรนำมาบูชาเทพองค์อื่นๆ ด้วย

 

ขอบคุณภาพจากPixabay

 

คาถาไหว้พระพิฆเนศ มีอะไรบ้าง

1.คาถาสำหรับการถวายเครื่องบูชา

วักกระตุณทะ มหากายา
สุริยาโกติ สมาปราภา
นิรวิกนัม คุรุเมเทวะ
สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา

สวดก่อนถวายเครื่องบูชา 1 จบ

 

 

2.คาถาบูชาพระพิฆเนศ ( แบบสั้น )

สำหรับใครที่กราบไหว้ในกรณีเร่งด้วยไม่มีของถวาย หรือไม่ได้แวะเป็นเวลานาน เช่น การขับรถผ่านเทวรูป, การเดินผ่านหน้าศาล รวมถึง การไหว้ในระยะไกล ให้สวดคาถา โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา 1 จบ ตามด้วยการขอพร

 

 

3.คาถาบูชาพระพิฆเนศ ( แบบไทย )

โอม พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

สวด 1 จบ บทนี้เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ต่ออายุ และช่วยเรื่องของโชคลาภเงินทอง

 

 

4.คาถาพระพิฆเนศ

โองการ พินธุ นาถัง อุปปันนัง พรหมมะ โนจะ อินโธ

พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหัง วันทามิ สัพพะทา สิทธิ กิจจัง

สิทธิ กัมมัง สิทธิ การิยัง ประสิทธิ เม

สวด 1 จบ บทนี้ใช้สวดเพื่อขอพร และปัดเป่าเหตุร้ายสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิต ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุ, ความริษยาของคน รวมถึง สิ่งที่มองไม่เห็น ให้ผู้คิดร้ายแคล้วคลาดและแพ้ภัยตนเอง

 

 

5.คาถาบูชาพระพิฆเนศ เพื่อความสำเร็จ

โอม ศรีคะเนศา ยะ นะ มะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ

เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน

กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ

ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ

โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ

โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

สวด 1 จบ ช่วยเรื่องของการประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเรื่อง การงาน, การเงิน, การค้าขาย, การเรียน และอื่น ๆ มอบชัยชนะ ปัดเป่ามารผจญ ให้พ้นจากชีวิต  

 

 

6.บทสวดขอพร

ส่วนของบทสวดขอพร จะมีทั้งหมด 8 บท ดังนี้

โอม พูตายะ นะ มะ หะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความบริสุทธิ์ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม ภัคตะวิฆนะ วินา ศิเน นะ มะ หะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดทำลาย ความทุกข์ร้อน แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม วิฆะณะ ราชายะ นะ มะ หะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวง อันจะเกิดแก่ ชีวิตของข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม ศุธิ ปริยายะ นะมะหะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน สติปัญญา ในการประกอบอาชีพ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม ศริษายะ นะ มะ หะ
ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทาน ทรัพย์สมบัติ และ ความอุดมสมบูรณ์ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สธิรายะ นะ มะ หะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความมั่นคง แก่ชีวิตข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม สมาหิ ตายะ นะ มะ หะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน สุขภาพพลานามัยที่ดี แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม สมุยายะ นะ มะ หะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความสงบสุข แก่ชีวิตข้าพเจ้า ด้วยเถิด

สวดติดต่อกัน ทั้งหมด 1 จบ

 

หลังจากขอพรเสร็จสิ้นให้ปิดท้ายด้วยคาภา “โอม ศานติ โอม ศานติ โอม ศานติ” ขอความสันติให้บังเกิด

 

ที่มา: ananda

logoline