ศรัทธาสายมู

'จันทร์ซ้อนจันทร์' วันมหามงคล 27 พ.ย. 66 'ลอยกระทง 2566'

ในแต่ละปีจะมีฤกษ์ 'จันทร์ซ้อนจันทร์' แค่วันเดียวหรือสองวันเท่านั้น จันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งสุดท้ายของปีนี้ คือ วันที่ 27 พ.ย. 66 ซึ่งตรงกับวัน 'ลอยกระทง 2566'

วันจันทร์ซ้อนจันทร์ มหาฤกษ์มงคล เสริมอำนาจมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม ตามคติความเชื่อโบราณใช้ฤกษ์นี้สร้างวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยม และโชคลาภทั้งปวง มีคุณมากทางแรงอำนาจมหาเสน่ห์ ซึ่งในแต่ละปี จะมีฤกษ์ จันทร์ซ้อนจันทร์ แค่วันเดียวหรือสองวันเท่านั้น จันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งสุดท้ายของปีนี้ คือวันที่ 27 พ.ย. 2566 ซึ่งตรงกับวัน ลอยกระทง 2566 

 

เคล็ดลับเปิดเนินพระจันทร์ อาบแสงพลังจันทรา เสริมอำนาจมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม วัน จันทร์ซ้อนจันทร์

 

  • ยืนกลางแจ้งอาบแสงจันทร์
  • เปิดเนินพระจันทร์ มวยผมขึ้น (เนินพระจันทร์ตำแหน่งอยู่ที่ท้ายทอย)
  • อาบแสงจันทรา

 

สวด "โอมจันทรา ศศิประภา นะมะฮา"

(1หรือ 15 จบ ตามกำลังดาวจันทร์)

 

สวด "นำมอ ไท้อิม ผู่สัก ม่อฮอสัก"

หรือ สวดบทอภยปริตร

(คาถายันทุนนิมิตตัง)

 

 

นอกจากนี้ จันทร์ซ้อนจันทร์ ยังเชื่อกันว่าเป็นวันเปิดประตูการเงิน เปิดดวงมหาเศรษฐี หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ท่องคาถา “ปุณณจันโท วิชานันเต วิสุทธิ สาวโก วโร พุทโธ ส้มธัมมรังสี มุนโนมัตกเกสกัง” สวด 9 จบ ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระจันทร์

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 

  • เปิดกระเป๋าเงิน
  • เทียนแดง ธูปดำ 56 ดอก
  • ดอกบัวหรือ ดาวเรือง
  • กำยาน 1 ดอก
  • น้ำแดง หรือน้ำเขียว
  • น้ำเปล่า 1 ขวด

 

บทสวด

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต ส้มมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเป็ดโลก

พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเป็ดบารมี

พุทเปิดวาสนา ธาเป็ดจิต ยะเปิดธรรม

เปิดโลกเปัดจิตครอบจักรวาล

ด้วยนะ โมพุทธายะ

ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี

พุทเปิดโชดดี โมเปีดลากดี นะเป็ดอำนาจดี

เปิดสิ่งดีๆ ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า

ด้วยยะธาพุทโมนะ

 

ข่าวที่น่าสนใจ