ศรัทธาสายมู

วัดสบสวรรค์ อยุธยา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เกจิดัง วัดสบสวรรค์ บางปะหัน อยุธยา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ กระยาหารวิเศษของพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้พระโพธิญาณ

สืบสานประเพณีงดงาม ที่วัดสบสวรรค์ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยมี พระครูสมุห์สมเกียรติ สุรญาโณ หรือพระอาจารย์กี้ เกจิดัง เป็นผู้ดำริจัดพิธี

วัดสบสวรรค์ อยุธยา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

สำหรับประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มชนในอันที่จะร่วมกันนำเอาวัสดุข้าว ของต่าง ๆ มาร่วมทำบุญ เมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริ มงคล 

วัดสบสวรรค์ อยุธยา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

ส่วนที่มาของประเพณีข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล 

ข้าวทิพย์ ในพุทธประวัติเรียกว่า ข้าวมธุปายาส ตามข้อมูลที่มีในพุทธประวัติ กล่าวว่าเป็นข้าวทิพย์ที่นางสุชาดา บุตรีกฏุมพี ในสมัยพุทธกาล จัดปรุงขึ้นแล้วนำไปถวายพระมหาบุรุษก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดสบสวรรค์ อยุธยา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

ซึ่งหลังจากพระองค์ได้เสวยข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา ก็ได้ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณในย่ำรุ่งของคืนนั้นเอง

เหตุนี้ ชาวบ้านจึงเชื่อว่าข้าวมธุปายาสเป็นอาหารทิพย์ช่วยให้สมองดี เกิดปัญญาแก่ผู้บริโภค

วัดสบสวรรค์ อยุธยา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

สำหรับประเพณีพิธีกวนข้าวทิพย์นั้น จะเริ่มก่อนวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เริ่มต้นด้วยพิธีพราหมณ์ ตั้งบายศรีบวงสรวงเทพยดาเครื่องประกอบในการตั้งบายศรี มีไตรจีวร 1 ชุด และถาดใส่อาหารมีข้าว ไข่ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว และผลไม้ พราหมณ์สวดชุมนุมเทวดา

แล้วเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยการนำเอาข้าวที่ยังเป็นน้ำนม หรือก็คือข้าวที่เพิ่งออกรวงใหม่ ที่เมล็ดยังเป็นแป้ง นำมาเอาเปลือกออก สิ่งของเครื่องปรุงข้าวทิพย์ คือมงคล 9 สิ่ง ได้แก่ นม เนย ถั่ว งา น้ำอ้อย น้ำตาล น้ำผึ้ง และผลไม้ต่าง ๆ ใส่ร่วมกันลงไป แล้วกวนให้ข้าวสุกจนเหนียว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด