ศรัทธาสายมู

ราชกิจจาฯ ประกาศ การออกรางวัล 'สลาก L6' มีผล งวด 1 ต.ค. 2566 ลุ้นรวยสูงสุด 180 ล.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ การออก สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก 'สลาก L6' มีผล งวด 1 ต.ค. 2566 ลุ้นรวยสูงสุด 180 ล้านบาท

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) 'สลาก L6' ลงนามโดย พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 

ตามที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบ สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ลงวันที่ 17 ก.ย. 2566 โดยกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก จำหน่ายเป็นแบบใบ และ/หรือแบบดิจิทัลหรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดนั้น

 

ดังนั้น เพื่อให้การจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก 'สลาก L6' เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อาศัยอำนาจตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงออกประกาศให้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ งวด 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

 

 

การจ่ายเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก 'สลาก L6' แบบใบ สำนักงานจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ โดยจ่ายเป็นเช็ค หรือ โอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคาร หรือตามวิธีการที่สำนักงานกำหนด และผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลสามารถขอรับเงินรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงาน โดยสามารถขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักจ่ายรางวัล หรือช่องทางการให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive thru Service หรือขอรับเงินรางวัล ณ ธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน

 

 

การจ่ายเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก 'สลาก L6' แบบดิจิทัล สำนักงานจะจ่ายให้แก่ผู้ถูกรางวัลที่แสดงข้อมูลสลากที่ถูกรางวัล โดยจ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคาร หรือตามวิธีการที่สำนักงานกำหนด และสามารถของรับเงินรางวัลได้ที่สำนักจ่ายรางวัล หรือช่องทางการให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive thru Service หรือขอรับเงินรางวัลผ่านแพลตฟอร์ม

 

 

เงินรางวัล

 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตราหนึ่งบาทของเงินรางวัลทุกสองร้อยบาท หรือเศษของสองร้อยบาท โดยการขอรับเงินรางวัลผ่านธนาคารหรือหน่วยงานอื่นตามวรรคหนึ่ง หรือการขอรับเงินรางวัลผ่านแพลตฟอร์มตามวรรคสอง ผู้ขอรับเงินราวัลต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

 

 

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ กองสลาก เปิดเผยไว้ว่า  'สลาก L6' ทุกชุดทั้ง 30 ล้านใบ ทุกใบราคา 80 บาท มีรางวัลที่ 1 หากมีคนถูกรางวัลที่ 1 จากทุกชุด ก็ได้เงินรางวัลสูงสุด 180 ล้านบาท ซึ่งประชาชนที่ถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ 3 ช่องทางคือ การโอนเงินผ่านแอพเป๋าตังที่สามารถโอนผ่านไปยังแบงก์ต่าง ๆ ได้ หรือโอนผ่านธนาคารกรุงไทย หรือนำบัตรประชาชนมาขึ้นเงินที่สำนักงานสลากฯ

 

สลาก L6

 

 

ราชกิจจานุเบกษา

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ