ศรัทธาสายมู

เปิดประวัติ หลวงพ่อสง่า วัดเขาไม้แดง ชลบุรี ผํู้สืบสานนะกินไม่รู้สิ้น

เปิดประวัติ ศิษย์พุทธาคม หลวงพ่อยงยุทธ แห่งวัดเขาไม้แดง เมืองชลบุรี 'หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร ' สืบทอดสายวิชาหลวงพ่อจง ' นะกินไม่รู้สิ้น - เบิกพระแม่ธรณี'

ในแต่ละเดือน เมื่อถึงวันที่เรียกว่า วันประกอบพิธีเจิมโฉนด พื้นที่ของวัดเขาไม้แดง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คลาคร่ำ เนื่องแน่นไปด้วยผู้คนที่มีความเชื่อความศรัทธา ที่ต่างมาร่วมพิธีกรรมสำคัญ เพื่อให้เกิดที่พึ่งทางใจ ขายที่ดินได้ตามที่ต้องการ โดยพระเกจิที่ประกอบพิธีกรรมดังกล่าวคือ หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง ที่มีชื่อเสียงในเรื่องราวของ การเจิมมือด้วยวิชานะกินไม่รู้สิ้น ซึ่งในแต่ละวันนั้น มีผู้คนเดินทางมาพึ่งบารมีเจิมจารฝ่ามือกันไม่ขาดสาย

พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง

สำหรับประวัติของ พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง หลวงพ่อสง่าท่านเป็นชาวชลบุรีโดยกำเนิด เกิดเมื่อปีพ.ศ.2507 จบการศึกษาชั้นประถมปีที่6 ที่โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในปีพ.ศ.2519 หลังอุปสมบท ปีพ.ศ.2529 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี วัดเขาไม้แดง ปีพ.ศ.2547 สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการ ส่วนภูมิภาค วัดสามพระยา กรุงเทพฯ และสำเร็จหลักสูตรพระนักเทศน์ประจำจังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ.2552

สำเร็จหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2556สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2557 สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2561 สำเร็จการศึกษาการศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง

ในส่วนของการเรียนวิชาความรู้ด้านพุทธาคมนั้น หลวงพ่อสง่า เป็นพระที่ดูแลใกล้ชิด หลวงพ่อยงยุทธ ธัมมโกสโล อดีตเจ้าอาวาสและเกจิชื่อดัง คอยดูแลกิจกรรมภายในและปรนบัติ หลวงพ่อยงยุทธ มาโดยตลอด  ซึ่งเชื่อได้ว่า หลวงพ่อสง่า จึงได้เรียนรู้วิชาอาคม จาก หลวงพ่อยงยุทธ มาไม่น้อย หนึ่งในวิชาสำคัญ ที่ผู้คนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง นั่นคือ วิชา เบิกพระแม่ธรณี และ วิชานะกินไม่รู้สิ้น

พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง

โดย ตามประวัติของ หลวงพ่อยงยุทธ นั้น ท่านไม่ใช่ผู้มีถิ่นกำเนิดในเมืองชลบุรี แต่เป็นพระสงฆ์จารึกธุดงค์มาจากพระนครศรีอยุธยา และมาพบสถานที่ที่ปัจจุบันเป็นวัดเขาไม้แดง และท่านนั้นได้เรียนวิชาสำคัญ มาจาก หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ซึ่งเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์สำคัญในยุคสงครามอินโดจีน เป็นหนึ่งใน 4 เกจิที่สร้างวัตถุมงคล ให้ทหารหาญนำไปใช้ติดตัว แคล้วคลาดปลอดภันกับบ้านมาได้ 

พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง

สำหรับวิชาสายหลวงพ่อจงนั้น เป็นเคล็ดวิชาโบราณที่มีความเชื่อกันว่า ลงไว้แล้วจะไม่อดอยาก ไม่ยากไม่จน และยังป้องกัน คุณผี คุณคน คุณไสย รวมทั้งเสนียดจัญไรต่างๆนานา โดยเฉพาะวิชา เจิมมือนะพระแม่โพสพ ทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าวัดเขาไม้แดงอย่างไม่ขาดสาย 

ข่าวยอดนิยม