ศรัทธาสายมู

เข้าวัดดัง อยุธยา ตามรอย 'ลิซ่า BLACKPINK'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เที่ยวไหว้พระขอพร ตามรอย 'ลิซ่า BLACKPINK' กับ วัดสำคัญใน พระนครศรีอยุธยา ศึกษาความรู้ประวัติศาตร์และที่มาที่ไป

 

กระแส'ลิซ่า BLACKPINK' หรือ ลลิษา มโนบาล นุ่งชุดผ้าไทย เที่ยวไหว้พระในจ.พระนครศรีอยุธยา ทำให้หลายๆคน ให้ความสนอกสนใจ ในสถานที่ที่ ลิซ่า ถ่ายรูปตามที่ต่างๆ เท่าที่มีภาพโพสต์ในอินสตราแกรมส่วน ไม่ว่าจะเป็น วัดมหาธาตุ วัดแม่นางปลื้ม ถึงขั้นมีเสียงจากโซเชียลว่า อยุธยาจะแตก ตามรอยลิซ่า เป็นแน่นอน 

เข้าวัดดัง อยุธยา ตามรอย 'ลิซ่า BLACKPINK'
จะว่าไป สถานที่ๆ ลิซ่า ไปมีเรื่องราว ตำนาน และประวัติศาสตร์ ที่จะขอใช้พื้นที่นี้ บอกเล่าส่งต่อ เพื่อเป็นความรู้และข้อมูลดีๆ ในด้านประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ 

เข้าวัดดัง อยุธยา ตามรอย 'ลิซ่า BLACKPINK'

0 วัดมหาธาตุ 
วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร ซึ่งเป็นธรรมเนียมและคตินิยม เมืองที่มีความสำคัญ หรือ เมืองขนาดใหญ่ จะมีอารามที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่ใจกลางเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายและถูกทิ้งร้างลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2

วัดมหาธาตุ 
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ระบุข้อมูล วัดมหาธาตุ ไว้ว่า วัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ใกล้วัดราชบูรณะ สร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือ ขุนหลวงพะงั่ว ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน และได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จ ในสมัย สมเด็จพระราเมศวร โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ประธาน และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุ เมื่อปี พ.ศ. 1927 

วัดมหาธาตุ 

วัดมหาธาตุ ในฐานะพระอารามหลวง เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีประทับอยู่ภายในวัด ส่วนพระสังฆราช ฝ่ายอรัญวาสีนั้น ประทับอยู่ที่วัดป่าแก้ว หรือ วัดใหญ่ชัยมงคล นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์การเมืองสำคัญที่เกี่ยวกับวัดมหาธาตุ นั่นคือ เป็นสถานที่ ๆ พระศรีศิลป์และจหมื่นศรีสรรักษ์ พร้อมกองกำลัง ที่เตรียมการเข้ายึดอำนาจสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ ได้ใช้สถานที่วัดมหาธาตุรวมพล ก่อนบุกเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูมงคลสุนทร 

วัดมหาธาตุ 
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปรางค์ของวัดองค์เดิมที่สร้างด้วยศิลาแลง ยอดพระปรางค์ได้ทลายลงมาเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑ แต่จะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบ จึงยังมิได้ซ่อมแซมให้คืนดีดั้งเดิมในรัชกาลนั้น ต่อมา สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงบูรณะใหม่รวมเป็นความสูง 25 วา เมื่อปี พ.ศ. 2176 และในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ เมื่อปี พ.ศ. 2275 - 2301 จนถึงช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 วัดมหาธาตุโดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังและถูกทิ้งร้าง ต่อมายอดพระปรางค์ได้พังทลายลงมาอีกครั้งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5

เศียรพระพุทธรูป หนึ่งในไฮไลท์ของวัดมหาธาตุ 
 

0วัดแม่นางปลื้ม 
หากใครเคยชมภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาคที่ 2 ประกาศอิสรภาพ ช่วงกลางเรื่อง ที่มีฉาก พระนเรศวร ปลอมพระองค์พร้อมทหารคนสนิทดูความเป็นอยู่คนในอยุธยา ก่อนจะหลบฝนในเรือนหญิงชราตาบอด เนื้อหาช่วงนั้นมีความเกี่ยวกับกับเรื่องราวของวัดแห่งนี้ 

วัดแม่นางปลื้ม
ตามประวัติของทางวัดแม่นางปลื้ม กล่าวว่าวัดสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 1920 สมัยขุนหลวงพะงั่ว แต่ที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานยืนยันมีเพียงการสันนิษฐานเท่านั้น กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ มาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2538


ในรวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟาน ฟรีต (วัน วลิต) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ว่า แม่ปลื้มเป็นชาวบ้านอยู่ริมน้ำชานพระนครคนเดียว ไม่มีลูกหลาน วันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงพายเรือมาแต่พระองค์เดียว ท่ามกลางสายฝน เมื่อเสด็จมาถึงเห็นกระท่อมยังมีแสงตะเกียงจึงทรงแวะขึ้นมาในกระท่อม แม่นางปลื้มเห็นว่าเสื้อผ้าพระองค์เปียกจึงได้กล่าวเชื้อเชิญด้วยความมีน้ำใจ แต่พระองค์ท่านทรงตรัสเสียงดัง แม่ปลื้มจึงกล่าวเตือนว่าอย่าเสียงดังนัก กล่าวว่าเวลาค่ำ ถ้าพระเจ้าแผ่นดินได้ยินจะทรงโกรธ

วัดแม่นางปลื้ม

พระองค์กลับตรัสด้วยเสียงอันดังว่าอยากดื่มน้ำจันทน์เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น แต่แม่ปลื้มบอกว่าเป็นวันพระ หากจะดื่มได้ต้องไม่ให้เรื่องถึงพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงรับปาก และได้ประทับค้างคืนที่บ้านของแม่ปลื้ม เช้าจึงเสด็จกลับวัง ต่อมาทรงให้จัดขบวนมารับแม่ปลื้มไปเลี้ยงในวัง ด้วยความที่แม่ปลื้มเป็นคนมีเมตตา จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ครั้งแม่ปลื้มเสียชีวิต สมเด็จพระนเรศวรจึงจัดงานศพให้สมเกียรติ และสร้างวัดแห่งนี้ไว้ที่เป็นระลึก

หลวงพ่อขาว วัดแม่นางปลื้ม
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด