ศรัทธาสายมู

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้งสมณศักดิ์ พระราชภาวนาวชิรญาณ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมณศักดิ์ พระราชภาวนาวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง การแต่งตั้งสมณศักดิ์ ใจความว่า พระบาทมสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
พระภาวนาเขมคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณ ไพศาลวิปัสสนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือพระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2566 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้งสมณศักดิ์ พระราชภาวนาวชิรญาณ
 

สำหรับประวัติของ พระราชภาวนาวชิรญาณ มีนามเดินว่า  สุรศักดิ์  เพ็งอาทิตย์  ภูมิลำเนาเดิม เกิดที่ ต. นครหลวง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา  การศึกษาปฐมวัย   ระดับประถมและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนครหลวงวิทยาคาร  โรงเรียนนครหลวงพิบูลย์ประเสริฐวิทย์ และโรงเรียนอุดมรัชวิทยา
อุปสมบท   เมื่อวันที่ 6 ก.ค.  2518  ณ วัดพร้าวโสภณาราม ต. นครหลวง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา  มี พระครูอดุลธรรมประกาศ เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอธิการป่วน โสภโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสำเริง  เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับฉายาว่า  เขมรํสี แปลว่า ประทีปธรรมนำความสงบ และหลุดพ้น

พระราชภาวนาวชิรญาณ
การปฏิบัติธรรม  ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ สำนักวิปัสสนานครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยาและวัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กรุงเทพฯ


ในด้านการศึกษาพระอภิธรรม  ได้ศึกษาพระอภิธรรม ณ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ และได้เป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมตั้งแต่อายุพรรษา 3 พรรษา
ได้ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆ และปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่องและได้เปิดสำนักปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์

ลำดับสมณศักดิ์               
5 ธ.ค.  2534  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท  โดยได้รับพระราชทานนามว่า "พระครูเกษมธรรมทัต"
5 ธ.ค. 2540  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก
5 ธ.ค. 2557 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระภาวนาเขมคุณ วิ
1 มิ.ย. 2566 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณ
การสอนวิปัสสนากรรมฐาน 
• จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์ เป็นประจำทุกเดือน
• พระวิปัสสนาจารย์ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ. ปทุมธานี
• พระวิปัสสนาจารย์ ณ บ้านทรงไทย (ส.รวยเจริญ)
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด