พระเครื่อง

'พระประจำวันเกิด' รุ่นมีเสียงบทสวด และรูปเหมือนสมเด็จฯโต วัดระฆัง

'พระประจำวันเกิด' รุ่นมีเสียงบทสวด
และรูปเหมือนสมเด็จฯโต วัดระฆัง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชมรมพัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีคุณเคนพัฒน์ พงศ์สินพันธุ์ เป็นแกนนำ โดยได้รวบรวมนักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมโครงการ ต่อมาได้มีพุทธศาสนิกชนอื่นๆ เข้ามาร่วมโครงการ อีกหลายภาคส่วน และาสุดได้รับเกียรติจากท่านเอ็นนู ซื่อ

  ชมรมพัฒนธรรมมีนโยบายที่สำคัญ คือไม่มีการเรี่ยไรรับเงินบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น ทุนการดำเนินงานมาจากปัจจัยส่วนตัวของคณะผู้ดำเนินงานทั้งสิ้น

   โครงการ พระมหามงคล รุ่น มีเสียงบทสวด เริ่มนำร่องอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.เพื่ออนุรักษ์บทสวดภาษาบาลีให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสฟัง และสวดตาม อันเป็นเสมือนสะพานที่เป็นตัวเชื่อมไปยังหลักธรรมแขนงอื่นต่อไป  ๒.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สนใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันมากขึ้น ๓.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีพระมหามงคลไว้สักการบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ประพฤติดี ประพฤติชอบ ในการดำรงชีวิตประจำวัน  ๔.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มีปัญหาด้านสายตา เช่น คนตาบอด คนชรา ได้มีโอกาสฟัง และสวดตามได้โดยง่าย และ ๕.นำรายได้ผลต่างทั้งหมดร่วมสนับสนุนกิจกรรมกุศลประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

    โดยกิจกรรมกุศลหลักในขณะนี้ คือ ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรม ให้แก่ วัดขุมบ่อทรัพย์ จ.ตราด วัดชำราก จ.ตราด และวัดเขาบ้านทุ่งนางาม จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งโครงการทั้งสามนี้ดำเนินการโดยพระสงฆ์ คณะ ๒ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร  

   แรงบันดาลใจของคณะผู้ดำเนินงาน เกิดขึ้นจากการที่ได้จัดสร้างรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่มีเสียงสวดพระคาถาชินบัญชร เพียงเลื่อนปุ่มที่ฐาน ก็จะมีเสียงสวดดังขึ้น  

 รูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๖ ประมาณ ๑,๐๐๐ องค์ เพื่อร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปรากฏว่ามีผู้ให้ความศรัทธาสนใจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่คิดจะสวดมนต์ ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจ บางท่านได้ไปเปิดให้เด็กๆ ในบ้านฟัง ทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจ และสนุกกับการฟัง และสวดตามก่อนเข้านอน

 บางบ้านที่มีผู้ป่วย เสียงสวดมนต์ก็ได้สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยมาก เมื่อได้ฟังเสียงพระสวดมนต์ตลอดเวลา ส่วนผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ก็ได้รับอานิสงส์จากรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นมีเสียงบทสวด นี้เช่นกัน

 ชมรมพัฒนธรรม จึงเกิดความคิดที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาในวงกว้างมากขึ้น โดยการจัดสร้างองค์ พระประจำวันเกิด (๘ ปาง) ที่มีเสียงบทสวดมนต์บูชาของแต่ละวัน และรูปเหมือน สมเด็จฯ โต ที่มีเสียงบทสวด พระคาถาชินบัญชร ซึ่งเป็นเสียงสวดของ ท่านเจ้าคุณนรฯ (พระยานรรัตนราชมานิต) ภายใต้ชื่อโครงการ พระมหามงคล รุ่น มีเสียงบทสวด

 อานิสงส์ของการสวดมนต์ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดผู้ฟังเป็นอย่างดี ในสมัยเจ้าประคุณสมเด็จฯ โต ท่านได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก

 ความเชื่อเรื่องเนื้อนาบุญ การได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์เจ้า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมได้บุญมาก เช่นเดียวกับการได้ฟังพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นผู้นำสวด ย่อมได้อานิสงส์มากเช่นกัน

 ท่านธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ ถือได้ว่า ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก และทุกครั้งที่ท่านได้อธิษฐานจิตวัตถุมงคลต่างๆ ท่านก็ได้พระคาถาชินบัญชร ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ โต เช่นเดียวกัน

 สำหรับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรจุอยู่ในผอบ หน้าองค์พระแต่ละองค์ ล้วนเป็นมวลสารเก่าทั้งสิ้น โดยได้นำเข้าในพิธีพุทธาภิเษกมาแล้วหลายพรรษา เช่น กระเบื้องหลังคาโบสถ์ อายุกว่า ๑๐๐ ปี และชิ้นส่วนองค์พระพุทธรูปเก่า วัดหนองโนน้อย จ.สระบุรี ว่านผงพิเศษฐานองค์พระใหญ่ พระพุทธชินราช ว่านผงพิเศษ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ว่านผงพิเศษ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ว่านผงพิเศษแร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ แร่เกาะล้านธาตุกายสิทธิ์ จ.ชลบุรี ผงพระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังโฆสิตาราม ฯลฯ

 ผู้ศรัทธาสนใจร่วมทำบุญ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร.๐๘-๙๙๘๒-๘๐๔๒, ๐๘-๔๙๔๒-๓๗๙๓ หรือที่ www.pattanathum.com

0 บุญนำพา 0

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง