พระเครื่อง

สโมสรวันพระ (พุธที่ 18 ส.ค.53)

สโมสรวันพระ (พุธที่ 18 ส.ค.53)
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 - มูลนิธิพันดารา ขอเชิญร่วมอบรมกรรมฐานและฟังธรรมที่อยู่ในหัวใจของชาวทิเบตทุกยุคสมัยเรื่อง "อัปปมัญญา ๔" (The Four Immeasurables) โดย พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช เจ้าอาวาสวัดต้าชี่กง นครลาซา และวัดเจคุนโด มณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น . ณ ห้องประชุมพุทธคยา อาคารอมรินทร์โซโก้ ชั้น ๒๒ บรรยายภาษาทิเบต แปลเป็นไทยโดย รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ---อัปปมัญญา ๔" หรือ " พรหมวิหาร ๔" ประกอบด้วย เมตตา ซึ่งเป็นความรักความปรารถนาจะยังความสุขให้แก่สัตว์ทั้งปวง กรุณา หรือความปรารถนาจะยังสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์ มุทิตา ความยินดีเมื่อสัตว์ทั้งปวงมีความสุขอย่างสมบูรณ์ และ อุเบกขา การไม่แบ่งแยกเขาหรือเรา และการไม่เลือกที่รักมักที่ชัง --ในการนั่งสมาธิแบบทิเบต อัปปมัญญาเป็นสิ่งที่ต้องเจริญก่อน โดยผู้ปฏิบัติตั้งจิตว่าจะแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ออกไปในทั่วทุกทิศ ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งสิ้นโดยไม่มีประมาณ แม้แต่ผู้ที่เป็นศัตรู หรือผู้ที่อาจเกลียดชังเรา แม้แต่มดแมลงสัตว์นรกหรือเปรต อสุรกาย รวมทั้งเทวดาและพรหม เราก็แผ่อัปปมัญญาไปยังพวกเขาโดยไม่มีการยกเว้นหรือเลือกปฏิบัติ ---ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.๐-๒๕๒๘-๕๓๐๘, ๐๘-๐๖๑๐-๐๗๗๐

 - เรือนธรรม และ ชมรมคนรู้ใจ จัดแสดงธรรม เรื่อง ศาสนาคือชีวิต โดย พระศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม และวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม เรื่อง สภาวะที่เรียกว่าจิต โดยพระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร.๐-๒๖๑๐-๒๓๗๗, ๐๘-๙๔๐๓-๙๙๓๑

 - พระธรรมาจารย์เซน ติช นัท ฮันห์ เยือนเมืองไทยตุลาคมนี้ นำนักบวชหมู่บ้านพลัมร้อยกว่ารูป จัดกิจกรรมแห่งสติ โดยมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ปาฐกถาธรรม “ปาฏิหาริย์แห่งปัจจุบันขณะ” หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 ๒๓ ตุลาคม ปาฐกถาธรรม “สันติคือหนทาง” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๔-๒๘ ตุลาคม งานภาวนา “จิตสงบ ใจเปิดกว้าง” วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก (รับสมัครอายุ ๖ ปีขึ้นไป) ๓๐ ตุลาคม งานทอดผ้าป่า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ลงทะเบียนเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่ www.thaiplumvillage.org สอบถามรายละเอียด โทร.๐๘-๕๓๑๘-๒๙๓๙, ๐๘-๖๖๘๘-๔๙๘๔

 - กิจกรรมบ้านอารีย์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.อาทิตย์สุขสันต์ กิจกรรมธรรมะส่งเสริมความอุ่นรักในครอบครัว เพื่อให้น้องๆ ได้ซึมซาบวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น การสวดมนต์ กราบพระอย่างถูกวิธี ทั้งหญิงและชาย การประเคนอาหารพระที่ถูกต้อง หรรษาด้วยนิทานธรรม พร้อมร่วมทำงานศิลปะสำหรับเด็ก ไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านผู้สนใจกรุณาลงชื่อเพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมอุปกรณ์ โทร.๐-๒๖๑๙-๗๔๗๔

"[email protected]"

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง