พระเครื่อง

ร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดดอนสะแก

ร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดดอนสะแก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วัดดอนสะแก เคยเป็นวัดร้างมาก่อน ราว ๒๐๐ ปี (อยุธยาตอนปลาย) จากประวัติจากคนเก่าๆ เล่าต่อกันมาว่า แต่เดิมวัดดอนสะแกเป็นป่าสะแก มีลักษณะเป็นที่โล่ง และเป็นที่ดอน สมัยก่อนพระสงฆ์มีการทำพิธีกรรมร่วมกัน พระสงฆ์จึงต้องเดินเท้าเพื่อมาร่วมพิธีดังกล่าว การเดินทางด้

  พระครูสังฆรักษ์วรวุฒิ มหาลาโภ เจ้าอาวาสวัดดอนสะแก บอกว่า วัดดอนสะแกเป็นวัดร้างมานานมาก เพิ่งจะมีพระมาจำพรรษาได้ไม่ถึงสิบปี ตอนนี้กำลังสร้างเสนาสนะมากมาย รวมถึงอุโบสถด้วย

 อย่างไรก็ตาม ในการจัดหาปัจจัยสร้างอุโบสถของวัดในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูพิมลสรภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. ในฐานะประธานจัดสร้างพระกริ่งเจริญพร และพระปิดตาเจริญพร ฉลองพระชนมายุ ๙๗ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)

 ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ จะมีพิธีพุทธาภิเกษกพระรุ่นนี้ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๕.๐๐-๑๙.๐๐ น. โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานไฟพระฤกษ์ น้ำพระพุทธมนต์ รวมทั้งแป้งเจิม และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นประธานจุดเทียนชัย พร้อมพระคณาจารย์ทรงวิทยาคุณ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

 ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาสนสถาน ให้ตั้งมั่นในบวรพระพุทธศาสนา ขอเชิญแจ้งความประสงค์ได้ที่ วัดดอนสะแก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมถ์ โทร.๐-๒๖๒๙-๒๙๓๐ หรือที่สำนักงานไปรษณีย์ราชดำเนิน โทร.๐-๒๒๘๒-๑๑๘๑ ต่อ ๓๕
พระปิดตาเจริญพร

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง