พระเครื่อง

สโมสรวันพระ (อังคารที่ 3 ส.ค.53)

สโมสรวันพระ (อังคารที่ 3 ส.ค.53)
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 การสื่อสารเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ หรือ ทำลายความสัมพันธ์กันแน่ ?  เป็นคำถามที่น่าครุ่นคิดอย่างมากทีเดียว ซึ่งดูเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไรนัก บ่อยครั้งการสื่อสารที่เริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัว กลับกลายเป็นการไม่สื่อสาร เช่น พ่อแม่มีความคาดหวังกับลูก อยากให้ลูกได้ดี แต่วิธีการสื่อสารคือการบังคับลูก (โดยไม่รู้ตัว) ผลสะท้อนก็คือ ลูกเครียด (โดยไม่รู้ตัว) แล้วก็ส่งผลต่อเนื่องไปยังอื่นๆ ต่อไปไม่สิ้นสุด และถ้ายิ่งสะสมการสื่อสารที่ไม่สื่อสารต่อไปยาวนานก็จะกลายเป็น "ปม" ที่แก้ยากขึ้นเรื่อยๆ

 - อบรม "สื่อสารสานสัมพันธ์ กรุณากันในครอบครัว" ร่วมเรียนรู้และฝึกการคุยเพื่อให้เข้าใจกัน และบรรลุเป้าหมายของสารที่จะสื่อ มากกว่าติดกับดักที่อารมณ์, การสนทนาให้อีกฝ่ายหนึ่งรับฟัง เข้าใจ ไม่ต่อต้าน, การปฏิเสธข้อเรียกร้องบางอย่าง โดยไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกติดลบหรือบั่นทอนความรู้สึก ฯลฯ วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ติดต่อสอบถามได้ที่ เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง จงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือ สาวิตรี กำไรเงิน โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๔-๗๓๘๕-๖

 - เสวนาและสนทนา เวิลด์คาเฟ่ เรื่อง "คุณภาพชีวิต รวมกันเราทำได้" วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟังการบรรยายในหัวข้อ “ตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being Indicators)” โดย นิก มาร์ค จากมูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Foundation) ติดต่อสอบถาม วิมลพร โทร.๐๘-๑๒๘๙-๖๐๓๕

 - มูลนิธิพันดารา ขอเชิญฟังธรรมเรื่อง “การทำจิตใจให้มีความสุข“ โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช และปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันแม่ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองสถูปมนตร์องค์ใหม่และเสาเข็มพระศานติตารามหาสถูป ๕๐๕ ต้น วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากทางมูลนิธิไม่ได้เก็บค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปกับรถตู้ของมูลนิธิ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับ ๕๐๐ บาท ผู้สนใจร่วมกิจกรรม กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ Email: [email protected]. com หรือโทร.๐๘-๐๖๑๐-๐๗๗๐

 - ชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมโครงการ “อาสาใจเติมใจเพื่อผู้ป่วย” ครั้งที่ ๔ โดยการ ๑.ทำหุ่นมือ Puppet เพื่อผู้ป่วยเด็ก ๒.สมุดเยียวยาความเจ็บป่วยด้วยการเขียน,ฝึกหัดการเจริญสติด้วยการรู้กาย รู้ใจผ่านงานฝีมือที่จะส่งใจไปเยี่ยมผู้ป่วย, ร่วมกันบริจาค ด้วยการนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้จากที่บ้าน ที่ทำงาน เช่น ริบบิ้น โบ เศษผ้า กระดิ่ง ดินสอ ปากกา ฯลฯ (เพื่อใช้ประโยชน์ในการตกแต่งทำหุ่นมือและสมุดเยียวยา -- งานนี้จะมาเดี่ยว จูงมาเป็นคู่ หรือมาเป็นครอบครัวก็ได้ (ทุกคนทำได้ ขอให้มีใจ) เพื่อทำกุศลก่อนวันแม่ร่วมกัน ในวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดระฆังโฆสิตาราม (เอื้อเฟื้อสถานที่) สมัครและสอบถามราย ละเอียดได้ที่ ครูดล โทร.๐๘-๗๖๗๘-๑๖๖๙ / ครูแดง โทร.๐๘-๙๙๘๓-๔๐๖๔
www.jivit.net ,email: [email protected] gmail.com

"[email protected]"

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง