ศรัทธาสายมู

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มรณภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะสงฆ์จีนนิกาย ศิษย์ อาลัย พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร หรือ หลวงพ่อเย็นเต็ก มรณภาพแล้ว สิริอายุ 86 ปี พรรษา 65

คณะสงฆ์จีนนิกาย ศิษยานุศิษย์อาลัย พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณเย็นเต็ก อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ วันพฤหัสบดี ที่ 30 มี.ค. เวลา 10 นาฬิกา 50 นาที  สิริอายุ 86 ปี พรรษา 65

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณเย็นเต็ก
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร ท่านมีนามเดิมว่าวีระ โพธิชาญประเสริฐ เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี เกิดปี พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายเกียดและนางตวน แซ่ตั้ง  วันที่ 7 พ.ค.  2500 ท่านได้เข้าบรรพชาอุปสมบทที่วัดโพธิ์เย็น (สังกัดจีนนิกาย) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่าเย็นเต็ก หลังอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอุปัชฌาย์ และช่วยเหลือท่านสร้างวัดโพธิ์แมนคุณารามจนสำเร็จ เมื่อพระอุปัชฌาย์มรณภาพในปี พ.ศ. 2529 ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมา

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร หรือ หลวงพ่อเจ้าคุณเย็นเต็ก

ตำแหน่งบริหารการปกครอง
พ.ศ. 2511 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
พ.ศ. 2512 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2513 เป็นผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย
พ.ศ. 2516 เป็นกรรมการสงฆ์จีนนิกาย
พ.ศ. 2521 เป็นรองประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายและเลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
พ.ศ. 2525 เป็นรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
พ.ศ. 2529 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
พ.ศ. 2529 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
พ.ศ. 2530 เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
พ.ศ. 2530 เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย
พ.ศ. 2530 เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
พ.ศ. 2540 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2511 ได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงจีนวินัยธรเย็นเต็ก คณานุกรมในพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)
พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต ผู้ช่วยปลัดซ้าย
พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจ ตั้งคณานุกรมได้ 3 รูป (เสมอพระราชาคณะชั้นสามัญ)
พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนเนตา ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป (เสมอพระราชาคณะชั้นเทพ)
พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนวิเนตา สาธุชนธรรมประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป(เสมอพระราชาคณะชั้นเทพพิเศษ)
พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. 2542 - ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ทำนุกจีนประชาวิสิฐ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพิเศษ)
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ