ศรัทธาสายมู

'วัดพระธาตุดอยคำ' อารามโบราณศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสมหวังกับ หลวงพ่อทันใจ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ขอพรไหว้พระ ที่ วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่ อารามโบราณเก่าแก่กว่า 1300 ปี ยุคพระนางจามเทวี บนบานขอความสำเร็จ หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปสำคัญ


พื้นที่ ม.3 เมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีศาสนาสถานสำคัญประดิษฐานอยู่ ตลอดสองข้างทางที่เข้าสู่สถานที่ มีร้านขายพวงมาลัยมะลิจำนวนมาก บอกถึงกระแสความศรัทธาของผู้คน รวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบสักการะ 

เรากำลังพูดถึง วัดพระธาตุดอยคำ

 วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ มีพระพุทธรูปอย่าง หลวงพ่อทันใจ และพระบรมสารีริกธาตุ เป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธา ตามบันทึกข้อมูลจากตำนานวัดพระธาตุดอยคำ ฉบับวัดพระธาตุดอยคำ

 วัดพระธาตุดอยคำ

ระบุไว้ว่า อายุของวัดแห่งนี้ยาวนานกว่า 1336 ปี การก่อสร้างเริ่มต้นในปี 1230 ในช่วงเวลาของ พระนางจามเทวี กษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย หรือ เมืองลำพูนในปัจจุบัน โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่คนทั่วไปเรียกว่า วัดดอยคำ

ตำนานพื้นถิ่นของล้านนาหลายฉบับบันทึกตำนานเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ในทิศทางเดียวกันว่า เทวดาได้นำพระเกศาธาตุที่พระพุทธเจ้า ได้ประทานแก่ปู่แสะและย่าแสะ นำขึ้นมาฝังและก่อสถูปไว้บนดอยแห่งนี้ และต่อมาในปี พ.ศ. 1230 เจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศ สองพระโอรสแฝดของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัยได้ขึ้นมาก่อเจดีย์ครอบพระสถูปเกศานั้นไว้

 วัดพระธาตุดอยคำ

นอกจากการบันทึก ยังมีตำนานเล่าขานในเรื่องของ ปู่แสะย่าแสะ มีบันทึกในอกสารโบราณ เช่นตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเชียงใหม่ปางเดิม และธรรมตำนานวัดนันทาราม ตำนานที่ว่า มีการกล่าวกันว่า พื้นที่ดอยคำนั้น เป็นอยู่อาศัยของยักษ์ 2 ตน ชื่อ จิคำและตาเขียวมาก่อน ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกยักษ์ทั้งสองนี้ว่า ปู่แสะย่าแสะ ทั้ง 2 ยักษ์ผัวเมีย มีลูก 1 คนเป็นชาย มีนามที่รู้จักกันว่า สุเทวฤาษี เหตุที่ได้ชื่อว่าดอยคำ เนื่องจากศุภนิมิตที่ยักษ์ทั้งสองได้รับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้า เกิดฝนตกหนักหลายวัน ทำให้น้ำฝนเซาะและพัดพาแร่ทองคำบนไหล่เขา และลำห้วยไหลลงสู่ปากถ้ำเป็นจำนวนมาก จึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า ดอยคำ

 วัดพระธาตุดอยคำ

สำหรับ สุเทวฤาษี หรือ ฤาษีวาสุเทพ ในพระราชประวัติพระนางจามเทวีในจามเทวีวงศ์ ระบุว่าฤาษีวาสุเทพเป็นผู้พบ หญิงวี ในดอกบัว ใช้วีรองรับเด็กสตรีนั้นขึ้นมาชุบเลี้ยง คือ พระนางจามเทวี แล้วส่งไปเป็นพระชายาของพระราชโอรสพระเจ้ากรุงละโว้ นักวิชาการเชื่อว่าฤๅษีวาสุเทพเป็นนักพรตชาวอินเดีย แต่ชาวพื้นเมืองเชียงใหม่–ลำพูน เชื่อว่าเป็นชาวลัวะ

 วัดพระธาตุดอยคำ
 

สุเทวฤาษี เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้ พระนางจามเทวี  มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา

 วัดพระธาตุดอยคำ

แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคำ ขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย เมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ทุกปี จะมีงานสรงน้ำพระธาตุ วันแรม 7 ค่ำ 8 ค่ำ หลังวันวิสาขบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ เดือน 6 ของไทย 

หลวงพ่อทันใจ

สำหรับ หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปสำคัญของวัด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี มีความเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วว่า สามารถบันดาลให้ผู้ที่ไปขอพร จะมีโชคลาภ เงินทอง  ตามตำนานเล่าขานว่าองค์หลวงพ่อทันใจนี้ ท่านมีญาณวิเศษเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ แม้กระทั่งเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หากไปอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อทันใจแล้ว หลังจากกลับมาจะหายขาดทันที นอกจากนี้ ผู้คนที่ขอพรด้านโชคลาภต่าง ๆ แล้วโดยเฉพาะการเสี่ยงดวงจากสลากกินแบ่งรัฐบาล  หลายคนก็มีโชคลาภเกิดขึ้นทันที ทันใจ

 วัดพระธาตุดอยคำ

และอีกตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือกันมากคืออธิษฐานเรื่องลูก  หลายคู่ที่ไปบนบานขอเรื่องลูก ภายใน 3 เดือนจะสมหวังทันใจแทบทุกราย  และยังมีอีกหลายต่อหลายครั้งที่มีผู้คนเดินทางจากทั่วสารทิศเพื่อมาขอพร ขอโชคลาภ เงินทอง กราบไหว้อธิษฐานแล้วได้ผลทันตาเห็นผลทันใจ  ขอพรเพียงไม่กี่วัน ไม่กี่เดือน พรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผลดังปาฏิหาริย์ ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับมา เพื่อถวายดอกมะลิมาแก้บน และเคล็ดลับสิ่งสำคัญในการอธิษฐานขอพร คือ ขอได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวัง

การแก้บน

วิธีบนขอพรจาก หลวงพ่อทันใจ เมื่อการอธิษฐาน ขอพรประสบผลสำเร็จแล้ว จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป นำมากราบไหว้ถวายเพื่อแก้บนหลวงพ่อ ซึ่งแต่ละวันจะมีคนนำดอกมะลิมากราบไหว้ไม่น้อยกว่าหลายร้อยหลายพันพวงเลยทีเดียว

ว่ากันในเรื่องบนบาน ก็ขอเสริมในเกร็ดหรือทริกที่น่าสนใจตามความเชื่อแบบฉบับสายมู อาจารย์หนุ่ม รัชพล ใจหล้า เป็นอาจารย์นักพยากรณ์ ได้แนะนำว่า การจะขอพรให้ได้ผล ก่อนจะขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ ให้แวะที่ศาลปู่แสะ ย่าแสะก่อน ขอพรเรื่องที่เราจะขอ เสร็จแล้วให้ขึ้นไปขอพร ไปบนกับหลวงพ่อทันใจ ในเรื่องเดียวกัน ถึงจะได้ผลทันใจ เพราะปู่แสะ ย่าแสะ ท่านเป็นผู้ดูแลพระธาตุที่ดอยคำ จะข้ามท่านไปบนข้างบนวัดอย่างเดียวไม่ได้

และการจะให้ผลของการขอพรนั้นสำเร็จโดยเร็วยิ่งขึ้นไป ครั้งที่ยืนหน้าตู้เช่าวัตถุมงคลของวัด ผู้ดูแลได้แนะนำว่า หากต้องการขอพรให้สำเร็จเร็วนั้น ต้องมีหลวงพ่อทันใจติกตัวไว้ เพื่อบอกกล่าวขอความสำเร็จผ่านวัตถุมงคลรูปลักษณ์ของหลวงพ่อทันใจ ก็จะส่งผลเพิ่มความรวดเร็วมากขึ้น 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ