พระเครื่อง

เจ้าหน้าที่ ค้นพบ 9 เจดีย์ร้าง บนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล นำพระสงฆ์สำรวจพื้นที่ หลังพบเจดีย์ร้าง จำนวน 9 องค์ ตลอดแนวสันเขา เร่งตรวจสอบ


แฟนเพจ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล - Doi Khun Tan National Park ได้เผยแพร่ภาพการค้นพบโบราณสถาน ที่อยู่ภายในป่า โดยมีการระบุข้อมูลว่า พบเจดีย์เก่าจำนวน ที่ได้รับการตรวจสอบ 9 องค์ ทั้งนี้มีข้อความระบุไว้ว่า 

เจ้าหน้าที่ ค้นพบ 9 เจดีย์ร้าง บนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลาง อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้นำพระสงฆ์ จากวัดห้วยเรียน เข้าสำรวจโบราณสถาน องค์เจดีย์ธาตุ บริเวณสันเขาแบ่งเขตระหว่าง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง และ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ขุนน้ำแม่ต๋ำหลวง ถึง ขุนน้ำแม่ต๋ำน้อย)
จากการสำรวจพบมีองค์เจดีย์ธาตุ ตั้งอยู่ทั้งหมด 9 องค์ ตลอดแนวสันเขา ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์ 2 องค์ ที่เหลือบางองค์มีสภาพผุพังจนไม่เห็นเป็นองค์เจดีย์ แต่ยังคงเห็นร่องรอยของฐานองค์เจดีย์อยู่

เจ้าหน้าที่ ค้นพบ 9 เจดีย์ร้าง บนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนและอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ สามารถเดินทางโดยรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟขุนตาน ซึ่งเป็นที่ตั้งอุโมงค์ขุนตาน อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างโดยชาวเยอรมัน

เจ้าหน้าที่ ค้นพบ 9 เจดีย์ร้าง บนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เจ้าหน้าที่ ค้นพบ 9 เจดีย์ร้าง บนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ป่าดอยขุนตาลเป็นป่า 1 ใน 14 แห่ง ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าในท้องที่บางส่วนของตำบลท่าปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยขุนตาล ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2506)

เจ้าหน้าที่ ค้นพบ 9 เจดีย์ร้าง บนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เจ้าหน้าที่ ค้นพบ 9 เจดีย์ร้าง บนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 82 วันที่ 13 สิงหาคม 2506 เนื้อที่ 39,206.25 ไร่ และในท้องที่บางส่วนของตำบลเวียงตาล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร และตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยขุนตาลตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 359 (พ.ศ. 2511) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 109 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2511 เนื้อที่ 120,625 ไร่

เจ้าหน้าที่ ค้นพบ 9 เจดีย์ร้าง บนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เจ้าหน้าที่ ค้นพบ 9 เจดีย์ร้าง บนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ