พระเครื่อง

ศึกษา สิกขาบท เรื่อง อาบัติสังฆาทิเสส กรณี หากแต่งงานในพื้นที่วัด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำความเข้าใจ เรื่อง พระวินัย เกี่ยวกับ สิกขาบท เรื่อง อาบัติสังฆาทิเสส กับกรณี หากมีการจัดงานมงคลสมรสในเขตวัด


เป้นอีกหนึ่งข้อสงสัย และ น่าสนใจ เกี่ยวกับงานมงคล ว่าหากมีการจัดงานแต่งงาน ขึ้นในเขตวัดวาอารามนั้น ควรหรือไม่ เหมาะสมอย่างไร และหากต้องมีการ เชิญพระสงฆ์ทำพิธีให้ในการมงคลนี้ เหมาะสมตามสิกขาบทอย่างไร 


เมื่อย้อนกลับมาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับ ระเบียบหรือข้อผิดกฎของภิกษุสงฆ์ ถ้ามองกันตามเนื้อข่าวที่ระบุไว้ เนื่องจาก พระอุโบสถ เป็นเขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสถานที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


ในข้อความผิดของสงฆ์ มีข้ออาบัติที่เรียกว่า สังฆาทิเสส คือประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภท ครุกาบัติที่เรียกว่า อาบัติสังฆาทิเสส จัดเป็นอาบัติโทษรุนแรงรองจาก ปาราชิก มีทั้งหมด 13 ประการดังนี้


1.    ทำน้ำอสุจิเคลื่อน ยกเว้นฝันเปียก
2.    แตะต้องสัมผัสกายสตรีด้วยความกำหนัด
3.    พูดเกี้ยวพาราสีสตรีด้วยวาจาอันชั่วหยาบ
4.    พูดจาให้สตรีบำเรอกามให้
5.    ทำตัวเป็นพ่อสื่อ
6.    สร้างกุฏิด้วยการขอ
7.    มีเจ้าภาพสร้างกุฏิให้แต่ไม่ให้สงฆ์แสดงที่ก่อน
8.    ใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล
9.    แกล้งสมมติแล้วใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล
10.    ทำสงฆ์แตกแยก(สังฆเภท)
11.    เข้าข้างภิกษุที่ทำสงฆ์แตกแยก
12.    ภิกษุทำตนเป็นคนหัวดื้อ
13.    ประทุษร้ายตระกูล(ประจบคฤหัสถ์)

 

คำว่า สังฆาทิเสส แปลว่า อาบัติที่ต้องอาศัยสงฆ์ในกรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลือ กล่าวคือเมื่อภิกษุต้องอาบัติดังกล่าวแล้ว ต้องแจ้งแก่สงฆ์ 4 รูปเพื่อขอประพฤติวัตรที่ชื่อมานัต เมื่อสงฆ์อนุญาตแล้วจึงประพฤติวัตรดังกล่าวเป็นเวลา 6 คืน เมื่อพ้นแล้วจึงขอให้สงฆ์ 20 รูปทำสังฆกรรมสวดอัพภานให้ เมื่อพระสงฆ์สวดอัพภานเสร็จสิ้น ถือว่าภิกษุรูปนั้นพ้นจากอาบัติข้อนี้


ในกรณีที่ภิกษุต้องอาบัติข้อนี้แล้วปกปิดไว้ เมื่อมาแจ้งแก่หมู่สงฆ์แล้ว ต้องอยู่ปริวาสกรรมเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดไว้ก่อน เช่น ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้หนึ่งเดือน เมื่อแจ้งแก่สงฆ์แล้วต้องอยู่ปริวาสหนึ่งเดือน แล้วจึงขอประพฤติวัตรมานัตต่อไป

อย่างไรก็ดี หากในกรณีมีการจัดงานมงคลสมรส ในพื้นที่วัดจริงๆ   เมื่อพิจารณาตามข้อกำหนดสังฆาทิเสส มีความสุ่มเสี่ยง ที่จะสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 5 ภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน ต้องสังฆาทิเสส


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ