พระเครื่อง

พระคาถาหัวใจพุทธคุณ พุทธคุณขลัง 9 คำ จาก บท อิติปิโส ที่เราคุ้นเคย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คาถาดี 9 คำ พุทธคุณครอบคลุม " พระคาถาหัวใจพุทธคุณ 9 " ถอดความจากบท พุทธคุณในอิติปิโส ใช้ได้ทั้ง108ประการ คุ้มกันภัยทั้งปวง แคล้วคลาดดี และโภคทรัพย์

"อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ"   9 อักขระขลังที่ว่านี้ คือ "คาถาหัวใจพุทธคุณ 9 " หรือบางท่านเรียกว่า “นวหนรคุณ”  ซึ่งเป็นอักขระตัวแรกของพุทธคุณ 9ประการ  โดยถอดมาจากบทอิติปิโสรัตนมาลา 108  ห้องพระพุทธคุณ สวดเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า นำมาเป็นพุทธานุสติ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สวดแล้วทำให้เกิดสมาธิ  หรือแม้แต่การปฏิบัติกรรมฐาน นอกจากนี้ยังสวดเพื่อป้องกันภัยร้ายต่างๆ ต้องอาศัยคุณบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั่นเอง

ในบางครูบาอาจารย์ จะเรียก คาถาหัวใจพุทธคุณ 9  ว่า ยันต์หัวใจพระนวหรคุณ
นวะ แปลว่า เก้า   อรห คือ อรหันต์  คือ คุณทั้งเก้าแห่งพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า  หัวใจนวรหคุณเป็นหัวใจอิติปิโสทั้งบท 

พระคาถาหัวใจพุทธคุณ พุทธคุณขลัง  9 คำ จาก บท อิติปิโส ที่เราคุ้นเคย
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ 
1.(อะ) อะระหัง หมายถึง เป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิง
บทนี้ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง
2.(สัง) สัมมาสัมพุทโธ หมายถึง เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เอง
บทนี้ใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศี
3. (วิ) วิชาจะระณะสัมปันโน หมายถึง เป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะ
บทนี้ใช้ด้านโภคทรัพย์โชคลาภ
 

4. (สุ) สุคะโต หมายถึงเป็นผู้ดำเนินไปได้ด้วยดี
บทนี้ใช้ในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ
5.(โล)โลกะวิทู หมายถึง เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
บทนี้ใช้ภาวะนาเมื่อเข้าป่าหรือที่มืด
6. (ปุ) อนุตตโร ปุริสะทัมมะสารถี หมายถึง เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
บทนี้ใช้ทางมหาอำนาจ ตวาดผี
7. (สะ) สัตถาเทวะมนุษานัง หมายถึง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
บทนี้ใช้ทางเมตามหานิยม สมณะ ขุนนางเอ็นดู
 

8. (พุ) พุทโธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
บทนี้ใช้ภาวนาอารมณ์ ทำให้ไม่ตกต่ำอับจน
9. (ภะ) ภะคะวา ติ หมายถึง เป็นผู้จำเริญ จำแนก ธรรม สั่งสอนสัตว์ดังนี้


บทนี้ใช้ในทางป้องกันภยันอันตรายอันจะกระทำแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
อมนุษย์ อสูรกาย สัตว์เดียรฉาน ป้องกันการประทุษร้ายเหล่านั้นได้ ทั้งสิ้น
ยันต์หัวใจพระนวหรคุณ เป็นพระคาถาหัวใจนวหรคุณ ถอดมาจากบทพุทธคุณในอิติปิโส ใช้ได้ทั้ง108ประการ คุ้มกันภัยทั้งปวง แคล้วคลาดดี และโภคทรัพย์ ดีนักแล.
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด