พระเครื่อง

ร่วมบุญ สร้างเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กับ วัดสันทรายน้อย เชียงราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ร่วมเป็นสะพานบุญ ทำบุญใหญ่ การจัดสร้างพระธาตุ สร้างเจดีย์ สำหรับ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ วัดสันทรายน้อย เชียงราย

พระใบฏีกาปรีชา อินฺทวิชโย เป็นครูอาจารย์ในสายวิชาการสักยาครู แห่ง วัดทุ่งโป่ง เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งท่านได้บอกบุญ ในการร่วมสร้างกุศลกับการสร้างพระธาตุ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สร้างศาสนสถาน สถิตใว้ในบวรพระพุทธศาสนา ณ.วัดสันทรายน้อย ต.บ้านด้วย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 พระใบฏีกาปรีชา อินฺทวิชโย
ทั้งนี้ พระใบฏีกาปรีชา อินฺทวิชโย  ได้โพสต์ข้อความบอกบุญและ บทความอานิสงส์การสร้างเจดีย์ บุญใหญ่ที่คาดไม่ถึง ที่น่าสนใจ ในเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ว่า 
……..หากลองศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ หรือมหาเศรษฐี ที่รวยมาก ๆ ในสมัยพุทธกาลจะพบว่า มักจะได้ทำบุญสร้างเจดีย์หรือทำบุญเกี่ยวเนื่องกับเจดีย์กันไว้ทั้งนั้น เพราะบุญนี้เป็นบุญที่ให้อานิสงส์แรง ส่งผลนับชาติไม่ถ้วน เช่น มีส่วนสำคัญในการทำให้...

แบบร่างพระธาตุ ที่กำลังจัดสร้าง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ชฎิลเศรษฐี รวยถึงขนาดมีภูเขาทองคำสูง ๘๐ ศอก เพราะได้เอาหม้อทองคำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระปุฬินถูปิยเถระ ในชาติสุดท้ายท่านได้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฐิ มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก และท่านได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่ ๗ ขวบ เพราะอดีตชาติก่อเจดีย์บูชาทุกเช้าเย็น
พระมหากัจจายนะ มีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องก็เพราะบุญสร้างเจดีย์

ภาพมุมสูง วัดสันทรายน้อย

อุบาสิกาเสสวดี หลังจากละโลกแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีวิมานทองสว่างไสว ก็เพราะปลดเครื่องประดับทองคำเอาไปทำอิฐเพื่อสร้างเจดีย์อ
ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บรรพบุรุษเราตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย นิยมสร้างเจดีย์กันมาก เพราะบุญนี้เป็นบุญที่ทำแล้วได้อานิสงส์มหาศาลอย่างคาดไม่ถึง
เหตุผลนี้เอง จึงทำให้คนในสมัยก่อนขวนขวายทำบุญสร้างพระเจดีย์กันมาก เนื่องจากบุญจากการสร้างเจดีย์ทำให้เกิดในตระกูลสูง ได้ความสมบูรณ์ของชีวิตในทุกด้าน และที่สำคัญยังเป็นบุญที่ทำให้มีบารมีเต็มเปี่ยมจนสามารถหมดกิเลสเข้านิพพานได้โดยง่าย จนเรามักจะได้ยินเรื่องราวการสร้างพระเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาถึง ๘๔,๐๐๐ องค์บ่อย ๆ โดยกษัตริย์ยุคนั้นยุคนี้ เศรษฐีคนนั้น คนนี้… ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังสั้น ๆ สักเรื่อง 

ภาพวันบวงสรวงพื้นที่เตรียมการจัดสร้างพระธาตุ
ย้อนไปในสมัยพุทธกาล ในครั้งที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นทรายขาวที่งดงามตระการตา จนเกิดพระทัยเลื่อมใสนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้า จึงรีบชวนบริวารทุกคนช่วยกันก่อเจดีย์ทรายด้วยความปลื้มถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็เสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดบุพพาราม แล้วได้ทูลถามถึงอานิสงส์การก่อเจดีย์

ภาพมุมสูง พื้นที่จัดสร้างพระธาตุ วัดสันทรายน้อย เชียงราย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสชื่นชมและอนุโมทนาที่พระเจ้าปเสนทิโกศลและทุกคนมีศรัทธาแรงกล้าในการก่อเจดีย์ทรายถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ เพราะการก่อแค่องค์เดียวก็ได้รับอานิสงส์มากอย่างไม่มีประมาณแล้ว คือ จะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ เมื่อละจากโลกนี้แล้วก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์

แบบร่างพระธาตุ วัดสันทรายน้อย เชียงราย

จากนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถึงประวัติการก่อเจดีย์ของพระองค์เองในชาติที่เป็นพระโพธิ์สัตว์ว่า… 
ในครั้งนั้นตถาคตยากจนมาก มีอาชีพตัดฝืนขาย วันหนึ่งได้พบทราบชาวสะอาดจนเกิดจิตศรัทธา จึงหยุดตัดฟืน แล้วก่อเจดีย์ทรายทั้งวันโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก จากนั้นก็เปลื้องผ้าห่มฉีกทำเป็นธงประดับไว้ เพื่อบูชาพระติสสสัมมาสัมพุทธเจ้า พอเสร็จก็อธิษฐานจิตขอให้ผลบุญนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งพระโพธิญาณในอนาคตกาล

แบบร่างพระธาตุ วัดสันทรายน้อย เชียงราย
ด้วยบุญนี้ ครั้นเมื่อตายไปแล้ว ทำให้ได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวิมานสูง ๑๒โยชน์ เสวยทิพยสมบัติอยู่ถึง ๒,๐๐๐ ปีทิพย์ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วได้จุติมาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสี ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่บนมนุษยโลก จนบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะเห็นว่า..นี่ขนาดก่อเจดีย์ทรายยังได้อานิสงส์อันไม่มีประมาณขนาดนี้ อีกทั้งเป็นบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกทำ เพื่อให้บารมีเต็มเปี่ยมจนบรรลุพระโพธิญาณในที่สุด

แบบร่างพระธาตุ วัดสันทรายน้อย เชียงราย
ดังนั้น โอกาสทองมาถึงพวกเราทุกคนแล้ว ที่เราจะได้มาสร้างบุญใหญ่อันควรค่าในชีวิต เพราะว่าการสร้างเจดีย์แต่ละองค์ไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างได้ทุกวัน หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่าย ๆ เลย
อานิสงส์แห่งบุญ
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์
งบประมาณในการจัดสร้างพระธาตุตามที่ วิศวกรคำนวณ ประมาณราคาก่อสร้างอยู่ที่ 10,000,000 บาท 
ขอชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันสถาปนา พระธาตุวัดสันทรายน้อย แม่สายให้สำเร็จ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชา และเอาบุญใหญ่นี้ติดตัวไป…ตลอดกาลนานเทอญ

ร่วมบุญ สร้างเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กับ วัดสันทรายน้อย เชียงราย
ท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า, คุณพระธรรมเจ้า, คุณพระสงฆเจ้า,คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์, คุณมารดาบิดา, คุณทานบารมี ศีลบารมี, เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี, วิริยะบารมี ขันติบารมี, สัจจบารมี อธิษฐานบารมี, เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี, ที่ข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่าน ได้บำเพ็ญมา, แต่ร้อยชาติพันชาติ, หมื่นชาติ แสนชาติก็ดี, ที่ข้าพเจ้าและญาติโยมได้บำเพ็ญมา, ตั้งแต่เล็กแต่น้อย, ระลึกได้ก็ดี มิระลึกได้ก็ดี, ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น, จงมาช่วยประคับประคอง มาปกปักรักษา คุ้มครองอภิบาลให้ญาติโยมทุกๆท่านพร้อมครอบครัวญาติและญาติธรรม ทุกท่าน 
ให้ปราศจากความทุกข์ โศก โรค เวรภัย ภัยอันตรายทั้ง ๔ บนโลกมนุษย์ใบนี้ 
และต่อแต่นี้ไปญาติโยมญาติธรรมทุกท่านปรารถนาสิ่งใดจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปณิธานปัญญาบริวารที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ให้มีสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิทันใช้สร้างบุญสร้างบารมีในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด, หากท่านหวังสำเร็จมรรคผลและนิพพาน ขอให้สำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันชาตินี้เทอญ
นิพพานะปัจจะโย โหตุ ฯ
พระปรีชา อินฺทวิชโย 
ผู้ดำเนินรายการจัดสร้างพระธาตุ 
095-7087879
แม่หลวงเมวิกา วรรณศักดิ์ แม่หลวงบ้านสันทรายน้อย ผู้รับเรื่องประสานงานบุญ 
099-1377727


สนใจร่วมบุญสร้างพระธาตุ ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการสร้างพระธาตุ วัดสันทรายน้อย ธนาคาร ออมสิน สาขาแม่สาย หมายเลขบัญชี 02038675742

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ