พระเครื่อง

เที่ยววัด เยือน แม่วาง เชียงใหม่ ทำบุญ ขอพร วัดหลวงขุนวิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เยือน วัดโบราณ ที่ แม่วาง เชียงใหม่ ชมความงาม ซึมซับพลังธรรมชาติ ของ วัดหลวงขุนวิน อารามอายุรวมพันปี เหมาะทำบุญ เสริมกุศล เพิ่มศิริมงคล กับ ชีวิต

ลมหนาวมาเมื่อไหร่ ภาคเหนือไทย คือจุดหมายนักท่องเที่ยว ทุกเพศ ทุกวัย ประทับใจทุกคน นอกเหนือจากการเป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่ผู้คนนิยม แดนภาคเหนือ ยังเป็นพื้นที่ที่มีวัดวาอาราม ที่มีอายุยาวนาน ผ่านกาลเวลา หลายวัด มีตำนานและเกี่ยวโยงในประวัติศาสตร์ หนึ่งในวัดที่ควรจะไปเยือนสักครั้ง เพื่อทำบุญ เสริมสิริมงคล และซึบซับความสงบเย็นของฌธรรมชาติ

 วัดที่ว่านั่นคือ วัดหลวงขุนวิน 

วัดหลวงขุนวิน 

สำหรับ วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ประวัติการสร้าง วัดหลวงขุนวินไม่ชัดเจนนัก เพราะสร้างมาหลายยุคหลายสมัย มีทั้งยุครุ่งเรืองและบางสมัยเป็นวัดร้าง มีตำนานเล่าว่า พระพุทธองค์ทรงเสด็จมายังบริเวณที่ตั้งของวัดหลวงขุนวินปัจจุบันนี้ มีชาวลัวะ 2 คน คือ ขุนสาบและขุนสระเมิง มีจิตเลื่อมใส ได้กราบทูลขอพระเกศาธาตุ พระพุทธองค์ทรงประทานให้แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้บนยอดเตี้ย ๆ เรียกว่า พระธาตุม่อนเปี้ยะ 

วัดหลวงขุนวิน 

จากนั้นพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาทางทิศที่จะมาเพื่อประทับรอยพระบาท ประทับบนหินก้อนหนึ่งกว้างประมาณ 1 ศอก ยาว 2 ศอก แต่เนื่องจากหินก้อนเล็กไปจึงปรากฏเฉพาะรอยฝ่าพระบาทเท่านั้น ส่วนส้นและนิ้วพระบาทหายไป

วัดหลวงขุนวิน 

พระพุทธองค์ทรงทำนายไว้ว่า พระพุทธบาทนี้ไม่เต็มรอยเพราะแหว่งไป (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า หวิดไป) จึงเรียกเมืองแถวนี้ว่า เมืองหวิด ต่อมาเรียกว่า เมืองวิน สมัยเจ้าหมื่นคำชาวเป็นน้องของขุนหลวงวิลังคะ ได้ทำนุบำรุงดหลวงขุนวินได้เจริญขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีครูบาปัญญาวงศา เป็นเจ้าอาวาส หลังพม่าตีเมืองเชียงใหม่แตก วัดนี้จึงกลายเป็นวัดร้างเกือบ 700 ปี

วัดหลวงขุนวิน 

หลังจากเป็นวัดร้างมานาน เมื่อ พ.ศ. 2497 ครูบาอุ่นเรือน สุภทฺโท วัดควรนิมิตร ได้บูรณะวัดอีกครั้งหนึ่ง สร้างเสร็จได้นิมนต์ครูบาอภิชัย ขาวปี มาเป็นประธานร่วมฉลอง เมื่อ พ.ศ. 2501 จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งวัดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วัดหลวงขุนวิน 
วัดหลวงขุนวินนี้ตั้งอยู่กลางป่า ภายในวัดมีอาคารไม้ และเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอุโบสถสองหลัง คือ อุโบสถพระยืน (ปางจงกรมแก้ว) และอุโบสถพระนอน (ปางปรินิพพาน) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก และมีบันไดพญานาค

วัดหลวงขุนวิน  วัดหลวงขุนวิน  วัดหลวงขุนวิน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด