พระเครื่อง

รวม 5 สถานที่ ประกอบพิธี อาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ คัดแล้วสำหรับ สายมู

เปิดข้อมูล ที่มาที่ไป การทำพิธี อาบน้ำจันทร์เพ็ย เสริมเสน่ห์ พร้อมเผย 5 สถานที่ 5 ครูบาอาจารย์ จัดประกอบพิธี อาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เสริมความปัง ให้ สายมู

วาระดี วิถีความเป็นมงคล เวียนมาบรรจบครบรอบกันอีกหน วันที่ 8 พ.ย. นี้ เป็นวันเพ็ญเดือน 12 วันลอยกระทงปี 2565 นอกจากลอยกระทงกันแล้ว คนไทยหัวใจ สายมู จำนวนไม่น้อยนั้นเล่า ต่างก็จะทำการ ร่วมประกอบพิธี ที่เรียกว่า อาบน้ำแสงจันทร์ หรือ อาบน้ำจันทร์เพ็ญ เพื่อเสริมสิริมงคล เสริมปัง เพิ่มพลังเสน่ห์เมตตา ซึ่งเป็น ความเชื่อ ที่คนมีศรัทธา จะประกอบกระทำกันเป็นประจำ ครูอาจารย์ต่าง ๆ ก็จะทำพิธีนี้ ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างฟ้า เพื่อเสริมกำลังใจในศิษย์

สำหรับข้อมูลของการ อาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ หรือ พิธีอาบน้ำเพ็ญ นั้น ได้ปรากฏหลักฐานตาม หนังสือพระราชพิธี 12 เดือน พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความว่า

หนังสือพระราชพิธี 12 เดือน

"วันนี้ทางศาสนาพราหมณ์เรียกว่า ศิวาราตรี ตอนเช้าพวกพราหมณ์จะนำหม้อทองเหลืองเดินทูนศีรษะไปยัง แม่น้ำคงคา นั่งตามริมฝั่งน้ำ แล้วใช้หม้อตักน้ำขึ้นมา บริกรรมคาถา แล้วนำมาล้างหน้าบ้วนปาก จากนั้นก็กระโดดลงไปในแม่น้ำคงคา ดำลงไปในน้ำ 3 ครั้ง โกยดินตมที่อยู่ในน้ำมาฟอกถูตัวแทนสบู่ แล้วจึงใช้น้ำชำระล้างถูตัวให้สะอาดเสร็จแล้วจึงเอาหม้อตักน้ำขึ้นมานุ่งผ้าให้เรียบร้อย เดินทูนหม้อน้ำมุ่งหน้าสู่เทวสถาน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป การปฏิบัติเช่นนี้ ถือว่าได้อาบน้ำชำระบาปที่ได้ทำมาทั้งหมด"

ในสมัยพุทธกาลการอาบน้ำเพ็ญแบบพุทธนั้น ชาวชมพูทวีปส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์ คำสอนที่ถือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ความเชื่อ เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำ เรียกว่า นหานสุทธิความบริสุทธิ์เกิด ได้เพราะการอาบน้ำชำระบาปแม้พระพุทธเจ้าเองก็เคยถูกพราหมณ์
 

จันทร์เพ็ญ
ภารทวาชะชักชวน ไปอาบน้ำ เพื่อลอยบาปเช่นกัน ซึ่งพระองค์ก็มีพระดำรัสสอนเกี่ยวกับการอาบ น้ำในพระธรรมวินัยของพระองค์ว่า "คนพาลที่ทำความชั่วแล้วถึงจะไปสู่แม่น้ำพหุกา แม่น้ำอธิกักกะ แม่น้ำคยา แม่ น้ำสุนทริกา แม่น้ำสรัสสตี แม่น้ำปยาคะ และแม่น้ำพาหุมดี เป็นประจำ ก็ทำให้เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ แม่น้ำเหล่านี้จะทำอะไรได้ จะช่วยชำระสะสางผู้ทำ บาปหยาบช้าให้บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นไม่ได้ ดูก่อนพราหมณ์ ถ้าท่านอาบน้ำใน ศาสนาของเรา คือ มอบความปลอดภัยให้สัตว์ทั้งปวง ไม่พูดคำเท็จ ไม่เบียด เบียนสัตว์อื่น ไม่ลักทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น มีศรัทธา ไม่ตระหนี่ถี่ เหนียวแล้ว จะต้องไปสู่แม่น้ำเพื่อประโยชน์อันใด แม้แต่การดื่มน้ำจากแม่ น้ำเหล่านั้น ก็ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ (ไม่สามารถล้างบาปได้เลย)"

การเสกน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ ของ อ.สิทธิชัย โหรบัณฑิต

อย่างไรก็ตามพิธีอาบน้ำเพ็ญที่ ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมักเป็นพิธีที่ถูกผสมผสานระหว่างศาสนาพราหมณ์กับ พุทธ เพื่อให้เกิดพลังความเข้มขลัง เช่น มีการสร้างวัตถุมงคล พร้อมทั้ง ได้อาราธนาพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ทรงสมาธิคุณ เป็นที่เคารพนับถือของ พุทธศาสนิกชนทั่วไป จากทั่วประเทศ มาร่วมนั่งบริกรรมพระคาถา นั่งปรก อธิษฐานจิตปลุกเสกให้วัตถุมงคล และน้ำที่นำมาเข้าพิธีบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ คล้ายกับงานพุทธาภิเษกพระเครื่องทั่วๆ ไป การจัดให้มีขึ้น แต่ละครั้ง มักเน้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธี หรือผู้ที่ได้รับ วัตถุมงคล หรือได้ร่วมอาบน้ำเพ็ญ เกิดกำลังใจกล้าที่จะละชั่ว ทำแต่ความดี เสริมสร้างบารมีให้แก่ตนเองตลอดไป


สำหรับในปีนี้นั้น มีหลายสถานที่ ประกอบพิธี อาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญขึ้น ซึ่งก็ขอรวบรวมให้ผู้สนใจ ได้ประเมินดูว่า สะดวกไปที่ไหนกัน ในแต่ละพื้นที่ 

1.วัดจอมเกษ ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

วัดจอมเกษ เป็นหนึ่งในวัด ที่มีครูบาอาจารย์ เกจิชื่อดัง รุ่นใหม่ อย่าง พระอาจารย์เลี้ยง เป็นศูนย์รวมใจ พลังศรัทธา ซึ่งได้แจ้งการทำพิธีอาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ ในเวลา 22.00 น. หรือ สี่ทุ่ม ของกำนนครู หรือ บูชาครู เตรียม พวงมาลัย 1 พวง กับ บุหรี่ 1 ซอง 


2.อุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 


อุทยานพระฤาษี ฯ มีอาจารย์ชื่อดัง ท่านอาจารย์พล หรือ พระฤาษีพยัคราชมุนี เจ้าตำรับวิชาดีบ้านทองเนียม รวมทั้งสายวิชายักษ์ ที่เรียกว่า สายยักษ์ขาดท่านพ่อพลไม่ได้ ในปีนี้ จัดพิธีอาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ โดยจะเริ่มต้นประกอบพิธีเวลา 21.39 น. โดยของประกอบพิธีสำหรับผูศรัทธา ต้องเตรียมคือ  ดอกบัว 3 ดอก  มะพร้าวอ่อน 1 ลูก  น้ำอบ 1 ขวด  ค่าคำนน 100 บาท ชุดขาวสำหรับใส่ขณะอาบน้ำมนต์  มาถึงหน้างานไม่เกิน 1 ทุ่มตรง

3.วัดไผ่แขก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 


วัดไผ่แขก เมืองสุพรรณบุรี เรียกได้ว่า ในเวลานี้ ก็เริ่มมีชื่อเสียงอย่างมาก ด้วย หลวงปู่ดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นหนึ่งใน เกจิอาจารย์ ที่ผุ้คนให้ความศรัทธา โดยเฉพาะ การทำพิธี จารยันต์นะดวงเศรษฐี ที่ฝ่ามือ ที่ได้รับการบอกกล่าว ปากต่อปาก คนรอลงยันต์ในทุก ๆ วัน ซึ่งก็จะมีการประกอบพิธี อาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ ในเวลา 19.00 น. 

4.วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ 


หลวงพ่อสมบูรณ แห่ง วัดหงส์ฯ เป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์เมืองกรุง ฝั่งธนบุรี ที่หลายคนให้ความเคารพศรัทธา รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ก็เป็นศิษย์ท่านจำนวนไม่น้อย ในการอาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ ครั้งนี้ หลวงพ่อสมบูรณ์ จะเริ่มประกอบพิธี เวลา  19.19 น. ที่ หอฉัน คณะ 4  โดยเป็นการอาบน้ำมนต์ มหาจันทร์ สืบเนื่องจากวิชา น้ำมนต์แม่น้ำทั้ง5 ตำรับวิชาจาก หลวงปู่เครื่อง วัดสระกำแพงใหญ่ พระผู้เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มาอย่างแท้จริง ถ่องแท้ทุกประการ และ มนต์เสน่ห์ มนต์ขลังแห่งชนเผ่าส่วย ศาสตร์ที่หลวงพ่อสมบูรณ์ได้รับการถ่ายทอดโดยต้นตระกูล สายเลือด สำหรับน้ำมนต์ มหาจันทร์ นั้น เป็นทั้งการล้าง เป็นทั้งการขอ เป็นทั้งการเสริม เป็นทั้งการอธิษฐาน เป็นทั้งการชุบตัว พระมนต์แห่งมหาเสน่ห์ พระมนต์แห่งมหานิยม พระมนต์แห่งมหาละลวย พระมนต์แห่งมหาโภคทรัพย์ พระมนต์แห่งมหาโชคมหาลาภ พระมนต์แห่งมหาปัด พระมนต์แห่งมหาเจิศจรัสเสริมราศี


5.วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


หนึ่งในวัดชื่อดังของเมืองนนทบุรี เกจิอาจารย์ดังในอดีต ได้แก่ หลวงพ่อกี๋ และ ปัจจุบัน มี หลวงพ่อตี๋ เป็นเสาหลักของอาราม รวมทั้ง พระปลัดอำพล หรือ พระอาจารย์อ๊อด ซึ่งเป็นอาจารย์ผุ้เชี่ยวชาญในด้านการประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ตำรับวิชาสายหลวงพ่อกี๋ ซึ่งในการประกอบพิธีอาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ โดยเริ่มประกอบพิธีเวลา 19.00 น. และ อาบน้ำมนต์ในเวลา 20.09 น. 

สะดวกที่ไหน ใกล้ที่ใด ศรัทธาครูบาอาจารย์ ท่านใด ก็เดินทางไปร่วมพิธีได้ 

 


เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม