พระเครื่อง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานถวายผ้าพระกฐิน ที่จังหวัด ตรัง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ถวายผ้าพระกฐิน เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

ณ พระอุโบสถ วัดตันตยาภิรม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดตรัง และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมพิธี โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทานทั้งหมดแด่พระสงฆ์องค์ครอง

ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
 

และถวายจตุปัจจัยเพื่อบำรุงบูรณะพระอาราม แด่พระครูอาทรกิตยานุกูล (ศิริ ฐิตวิริโย) เจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม ประธานสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 8 รูป โอกาสนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนให้แก่ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ด้วย สำหรับยอดเงินทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทั้งสิ้นจำนวน 1,282,755 บาท โดยยังไม่หักค่าใช้จ่าย

ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
ทั้งนี้ กฐินพระราชทานเป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาลทุกปี

ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

สำหรับวัดวัดตันตยาภิรมเป็นพระอารามหลวง  ตั้งอยู่บน ถ.ท่ากลาง ในเขตเทศบาลนครตรัง เดิมมีชื่อว่า วัดต้นสะตอ หรือ วัดต้นตอ เพราะในอดีตมีต้นสะตอขนาดใหญ่ปลูกอยู่ภายใน ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อปี 2527 และเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเมื่อปี 2461นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ยังได้ขึ้นทะเบียน พระอุโบสถของวัดแห่งนี้เอาไว้ว่า มีความสวยงามเป็น 1 ใน 200 วัด ทั่วประเทศ เมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ด้วย

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ