พระเครื่อง

หัวนอโม เครื่องรางภาคใต้ ความเชื่อ กันโรค กันภัย

เครื่องราง แดนใต้ " หัวนอโม " ของขลัง ยุคโบราณ สร้าง ป้องกัน โรคระบาด มี ความเชื่อ สามารถ ป้องกันเภทภัย เสริม เมตตามหานิยม

เครื่องรางของขลัง มีหลากหลายรูปแบบ หลายชนิดด้วยกัน หนึ่งในเครื่องราง ของแดนใต้ ที่ผู้คนคุ้นเคยมากที่สุด นั่นคือ หัวนอโม ซึ่งมีความเชื่อ กันว่า  สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันภยันอันตราย จนไปถึงเมตตามหานิยม 

หัวนอโม

ที่มาที่ไป ของเครื่องราง หัวนอโม หรือ นะโม นั้น จากข้อมูลหลักฐาน มีการสันนิษฐานว่า ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 หัวนอโมได้ถูกใช้งาน เป็นเบี้ย สำหรับใช้แทนเงินตรา ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ของ อาณาจักรตามพรลิงค์ หรือจังหวัด นครศรีธรรมราช ในปัจจุบัน โดยทำจากโลหะ เหตุที่ชื่อว่าหัวนอโม หรือ นะโมนั้น  มีการศึกษาข้อมูลตามที่มีระบุไว้ในประวัติศาตร์ มีการระบุไว้วว่า มาจากการจารึก อักษรปัลลวะ หรือ อักษรอินเดียโบราณ ที่เรียกว่าตัว “นะ” ไว้บนเม็ดเงินที่มีลักษณะกลม ในรัชสมัยของ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์แห่ง อาณาจักรตามพรลิงค์ ได้เกิดโรคระบาด ที่สมัยนั้น เรียกกันว่า โรคห่า หรือ อหิวาตกโรค ตามการแพทย์ปัจจุบัน ระบาดขึ้น  ผู้ปกครองในขณะนั้น ได้สร้างเครื่องราง ที่นำมาใช้ป้องกันโรคร้าย และสร้างขวัญกำลังใจพลเมืองขึ้น โดยทำพิธีปลุกเสก หัวนอโม ตามแบบพิธีกรรมของพราหมณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มนักบวชที่มีอิทธิพล และความรู้ความสามารถในดินแดนภาคใต้ยุคนั้น 


โดยอัญเชิญเทพเจ้าสามพระองค์ ซึ่งได้แก่ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม มาสถิตใน หัวนอโม เมื่อพิธีจัดสร้าง ปลุกเสก เสร็จสมบูรณ์ จึงได้มีการนำ หัวนอโม  หรือ นะโม ไปหว่านในจุดสำคัญ ที่มีโรคระบาด และรอบๆ บริเวณเมือง ปรากฎว่าโรคระบาดได้หายไป และอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 ของกรุงรัตนโกสินทร์ได้เกิดโรคห่าหรืออหิวาตกโรคระบาดในเมือง นครศรีธรรมราช เช่นกัน จึงได้ทำพิธีปลุกเสก หัวนอโม เพื่อนำไปหว่านแบบกาลก่อน ซึ่งโรคระบาดนั้นก็ได้หายไปเหมือนเดิม จึงเป็นเหตุให้ หัวนอโม เป็นของมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาว นครศรีธรรมราช ที่ส่วนใหญ่จะพกของมงคลนี้ติดตัว

หัวนอโม

สำหรับการจัดสร้าง หัวนอโม ในอดีต วัตถุดิบในการสร้างนั้น จะมีการใช้เงินยวง ซึ่งเป็นโลหะเงินไม่ผสมโลหะอื่น ที่มีความขาวและนิ่ม นำมาตอกตรานอโม หรือ นะโม ลงไป และขึ้นรูปในอยู่ในลักษณะเป็นเม็ดกลม หรือบางตำราในการจัดสร้าง จะใช้นำนวโลหะ หรือ โลหะเก้าอย่าง  บ้างก็ใช้สัตตโลหะ ซึ่งเป็นโลหะเจ็ดอย่าง  มาตอกตรานะโมและขึ้นรูปเช่นเดียวกัน โดยหัวนะโมนั้นเปรียบเสมือนฝาและมีเงินอีกชิ้นมาหล่อประกบกัน ผ่านการหลอมหรือตอกหรือบีบ เพื่อให้ติดกันจนไม่เกิดช่องว่าง โดยช่องว่างตรงกลางนั้นจะใส่แร่ปรอทเข้าไปจากการใช้ไม้ไผ่สีสุกที่ตัดสดใหม่และฉีกเป็นเส้นเล็กสำหรับเทปรอทเข้าไปในช่องว่างตรงกลางเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์


เพราะในอดีตเชื่อว่า ปรอทเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ แต่กระนั้นยังมีการซัดว่านยาเพื่อเป็นการใช้สมนุไพรกำราบพิษจากปรอทควบคู่กันไปด้วย จะเห็นได้ว่า หัวนอโมนั้นจะมีขนาดไม่ใหญ่ ช่องว่างที่อยู่ตรงกลางก็จะไม่ใหญ่ เพราะสมัยก่อนการหาปรอทมาใส่เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องง่าย เล่ากันว่าต้องมีการไปทำพิธีดักปรอทจากในป่า อีกทั้งวิธีการหุงปรอทและทำให้ปรอทมีความศักดิ์สิทธิ์ก็มีความซับซ้อนด้วยเช่นกัน ดังนั้น ปริมาณปรอทที่ถูกในภายใน หัวนอโม จึงมีขนาดประมาณเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้น

หัวนอโม

โดยมีความเชื่อว่า  หัวนอโม  สามารถป้องกันอันตราย หรือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ เปรียบได้กับเบี้ยแก้ที่ทำจากเปลือกหอยแล้วใส่ปรอทไว้ตรงกลางข้างใน โดยมีลักษณะการทำ และความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์คล้ายคลึงกัน 

 


เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ