พระเครื่อง

สิ้น "หลวงปู่บุญกู้" อนุวัฑฒโน เจ้าอาวาส วัดอโศการาม สมุทรปราการ

พุทธศาสนิกชน เศร้าอีก "หลวงปู่บุญกู้" อนุวัฑฒโน เจ้าอาวาส วัดอโศการาม เมืองสมุทรปราการ มรณภาพ ประวัติเป็นพระปฏิบัติดี

พุทธศาสนิกชน เศร้าอีก สิ้นพระปฏิบัติดีอีกรูป มีรายงานข่าวว่า พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ.(หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ มรณภาพ ด้วยอาการสงบแล้ววันนี้เมื่อเวลา 05.59 น. ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 สิริอายุ 93ปี 2เดือน 5 วัน


โดยวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565  จะมีการนำสรีระหลวงปู่มาถึงวัดอโศการาม เวลา 11.00 น.ที่ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม และ จะมีพิธสรงน้ำสรีระองค์หลวงปู่  เวลา 16.30  น.พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน


สำหรับประวัติและปฏิปทาของพระครูพุทธิสารสุนทร  ที่มีการรวบรวม และ เรียบเรียงประวัติ โดย อุบาสก คุณตะวัน คำสุจริต มลรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับ "หลวงปู่บุญกู้" ไว้ว่า หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ผู้สืบทอดมรดกธรรม และลูกศิษย์องค์สำคัญชั้นผู้ใหญ่ของท่านพ่อลี ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ นามเดิมท่านชื่อ บุญกู้ นามสกุล น้อยวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2472 ปีมะเส็ง ณ บ้านเลขที่ 193 ถนนธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 


"หลวงปู่บุญกู้" อนุวัฑฒโน ท่านศึกษาเล่าเรียนหลักพระธรรมวินัย หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาใจใส่ในการศึกษา จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท

 

การศึกษาทางโลก  ท่านจบชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญ  จบชั้นอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง  ครั้นจบจากการศึกษาแล้ว ท่านเข้ารับราชการ รับใช้ชาติบ้านเมืองในกรมตำรวจอยู่ระยะหนึ่ง และมียศเป็นว่าที่ร้อยตรี

 

หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน


"หลวงปู่บุญกู้" อนุวัฑฒโน ท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2502 โดยมี พระสุธรรมคณาภรณ์ (พระอาจารย์แดง ธัมมรักขิตฺโต) วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) วัดอโศการาม เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอุปัชฌาย์ขนานนามฉายาให้ว่า “อนุวัฑฒโน” 


ครั้นบวชแล้วท่านได้อยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับท่านพ่อลี ธัมมธโร ผู้เป็นบุรพาจารย์ อยู่อุปัฏฐากรับใช้ ปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรมวินัย รวมทั้งหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา จนมีความรู้ความสามารถแตกฉานในหลักธรรม นำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกาลสมัย

หลังจากที่ท่านลี ธัมมธโร มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.2505 "หลวงปู่บุญกู้" อนุวัฑฒโน ท่านอยู่ช่วยงานศพจนเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็กราบลาครูบาอาจารย์ ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามสถานที่ต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาลำเนาไพร เพื่อหาความสงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ซึ่งสมัยก่อนนั้นป่าเขาตามเขตภาคต่างๆ ของประเทศไทย ยังคงความอุดมสมบูรณ์หนาแน่นเขียวขจีจากป่าไม้นานาพันธุ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีช้าง เสือ เป็นต้น 

หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน
"หลวงปู่บุญกู้" อนุวัฑฒโน ท่านได้ไปศึกษา และปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาทิเช่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี หลวงพ่อสิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นต้น รวมเวลาที่องค์ท่านไปศึกษา และปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานตามภาคต่างๆ เป็นเวลา 13 พรรษา ท่านกลับมาพำนักจำพรรษาประจำ ที่วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ เพื่ออบรมศีลธรรม อบรมสมาธิภาวนาแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย รวมทั้งได้รับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนาตามหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ชั้นนำ ทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ต่อมาท่านรับอาราธนาไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำพรรษา ณ วัดต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 พรรษา สอนกรรมฐาน อบรมจิตภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งรับอาราธนาไปเยี่ยมวัดในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น ประเทศออสเตรเลีย เยอรมันนี ฝรั่งเศส, สวีเดน, เดนมาร์ก, จีน , ใต้หวัน และ เกาหลีใต้ เป็นต้น

 

ติดตาม คมชัดลึก คลิก

Line: https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม