พระเครื่อง

ดำเนินการ รายงานตัว เจ้าหน้าที่ จศป. แล้ว หลังกรมบัญชีกลาง อนุมัติ ค่าตอบแทน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เผย จศป.แผนกสามัญฯ 4,282 รูปและบุคลากร เข้ารายงานตัว – กรมบัญชีกลางไฟเขียว ค่าตอบแทน แล้ว คณะสงฆ์ กำลังเร่งสำรวจ เพื่อสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อย่างเร่งด่วน คาดว่าจะได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567


จากกรณี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที กค.0408.3/8872 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เห็นชอบกำหนดให้เจ้าหน้าที่การศึกษา พระปริยัติธรรม หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมง 
เจ้าหน้าที่ จศป. ที่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณปี 2565ตาม พ.ร.บ. (3 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน2565)และงบประมาณปี 2566 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2565) เป็นต้นไป ประกอบด้วย..
1/ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ กองบาลีสนามหลวง จำนวน 33 อัตรา
2/ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่กองธรรมสนามหลวงจำนวน 59 อัตรา
3/ ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จำนวน 4,283 อัตรา
4/ ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จำนวน 5 อัตรา

 

การรายงานตัว สำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร.ร.พระปริยัติธรรม
พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)  แผนกสามัญศึกษา ได้เข้ารายงานตัว เมื่อวันที่ 19 – 26 ก.ย. รวมจำนวน 4,282 รูป/คน ทั่วประเทศครบแล้วที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. เป็นการเข้ารายงานตัวของจศป. แผนกสามัญศึกษา เขต  1,2,3,4 และเขต 13-14 วันที่ 20 ก.ย. เขต 9 และเขต 5 วันที่ 21 ก.ย. เขต 6 และเขต 12 วันที่ 22 ก.ย. เขต 7 และเขต 8 วันที่ 23 ก.ย. เขต 10 และเขต 11 

การรายงานตัว สำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร.ร.พระปริยัติธรรม

ขณะที่วันที่ 26 ก.ย. เป็นการรายงานตัวของจศป. ตามประกาศข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม เรื่อง รายชื่อจศป. ที่ต้องรายงานตัว

การรายงานตัว สำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร.ร.พระปริยัติธรรม

ตามที่ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 ข้อ 58 กำหนดให้ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำในกองบาลีสนามหลวง กองธรรมสนามหลวง กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย และสถานศึกษาประปริยัติธรรม อยู่ในวันที่ข้อบังคับดังกล่าวประกาศใช้ ให้เป็น จศป. ดังนั้นทางกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงได้ให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวมาเข้ารายงานตัวเป็น จศป.

การรายงานตัว สำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร.ร.พระปริยัติธรรม

ด้าน พระเทพเวที (พล อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เจ้าคณะภาค 6 เลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า หลังจากที่คณะสงฆ์ได้รับพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 และได้ออกอนุบัญญัติ(กฎหมายลูก)ต่างๆ จนนำไปสู่ขั้นตอนของบประมาณตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว  ขณะนี้กระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินการก้าวหน้าไปตามกฎหมายแล้ว โดยล่าสุดกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบกำหนดให้เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 

มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมงแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ จศป. ที่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณปี 2565 (3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย.2565) และงบประมาณปี 2566 (เริ่ม 1 ต.ค. 2565) เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กองบาลีสนามหลวง จำนวน 33 อัตรา 2.ผู้บริหาร

การรายงานตัว สำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร.ร.พระปริยัติธรรม

 เจ้าหน้าที่กองธรรมสนามหลวง จำนวน 59 อัตรา 3.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จำนวน 4,283 อัตรา 4.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จำนวน 5 อัตรา ส่วนอัตราที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ขณะนี้คณะสงฆ์กำลังเร่งสำรวจ เพื่อสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อย่างเร่งด่วน คาดว่าจะได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

 

อัพเดทประเด็นที่เป็นกระแส กับ คมชัดลึก เพิ่มเติม ที่นี่
Twitter - https://twitter.com/Kom_chad_luek
Instagram - https://www.instagram.com/komchadluek_online/

คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565 ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote  ในครั้งนี้
รู้พร้อมกันที่ คมชัดลึก ทุก Platform https://awards.komchadluek.net/#

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด