พระเครื่อง

ใครดวงไม่ดี ต้องสวด อุณหิสสวิชะยะคาถา พุทธมนต์ แก้ดวงตก คนชะตาขาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำความรู้จัก พุทธมนต์ สำคัญ สำหรับ แก้ไข คนดวงไม่ดี ปีชง คนชะตาขาด ต้องสวดบทนี้ อุณหิสสวิชะยะคาถา คาถา สำคัญ ที่ พระพุทธเจ้าทรงประทานให้เทวดา

นอกเหนือจากการทำบุญ ทำกุศล การบูชาสักการะ พระพุทธรูป มหาเทพ รวมทั้งการใช้ วัตถุมงคล เครื่องรางต่าง ๆ แล้วนั้น การสวดมนต์ สวดพระพุทธมนต์ต่าง ๆ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่ง เป็นทั้งเรื่องราวในการฝึกปฏิบัติ ให้จิตใจมีสมาธิ มีกำลังในการฝึกฝนตามแนวทางของศาสนา หรือ เรียกว่า บุญฤทธิ์ กับ อีกประเภท การสวดเพื่อฝึกกำลังจิต กำลังใจมีความเข้มแข็ง แกร่งกล้า มาในแนวทางอิทธิฤทธิ์ สามารถใช้คาถาอาคมได้ 

อย่างไรก็ดี การสวดมนต์ พระพุทธมนต์ ยังมีในเรื่องของการ แก้ไขดวงชะตา แก้คนดวงตกชะตาขาด หรือ คนใกล้ตาย นั้นเอง ให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง โดยมีพระคาถาบทหนึ่ง ที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานให้ไว้ เพื่อใช้สวดต่อชะตา นั่นคือ อุณหิสสวิชะยะคาถา

 

ที่มาของ บทสวด อุณหิสสวิชะยะคาถา อันมีความโดยสังเขปว่า เมื่อครั้งพุทธกาล เทพบุตรนามว่า “สุปติฏฐิตา” มีความวิตกกังวลที่กำลังจะสิ้นบุญ ต้องลงไปเสวยกรรมในนรกถึงแสนปี และต้องใช้วิบากกรรมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดอีกหลายร้อยชาติ เทพบุตรจึงพยายามหาทางป้องกันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น    ด้วยความเมตตา พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์จึงได้พาเทพบุตรไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และทูลขอความเมตตาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้เทพบุตรยังไม่สิ้นอายุขัยลงในเจ็ดวัน พร้อมกับมีโอกาสใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้บำเพ็ญภาวนาใช้หนี้กรรมที่มีอยู่ให้หมดไป ครั้นแล้วการก็เป็นไปดังที่ทูลขอ
 

บทสวด อุณหิสสวิชะยะคาถา

อัตถิ  อุณหิสสะ  วิชะโย  ธัมโม  โลเก  อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ    ตัง  ตวัง  คัณหาหิ  เทวะเต
ปะริวัชเช  ราชะทัณเฑ    อะมะนุสเสหิ  ปาวะเก
พะยัคเฆ   นาเค  วิเส      ภูเต    อะกาละมะระเณนะ  วา
สัพพัสมา  มะระณา  มุตโต    ฐะเปตวา  กาละมาริตัง
ตัสเสวะ  อานุภาเวนะ      โหตุ  เทโว  สุขี   สะทา
สุทธะสีลัง  สะมาทายะ    ธัมมัง สุจะริตัง  จะเร
ตัสเสวะ  อานุภาเวนะ      โหตุ  เทโว สุขี  สะทา
ลิกขิตัง  จินติตัง ปูชัง      ธาระณัง  วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง  เทสะนัง  สุตวา  ตัสสะ  อายุ  ปะวัฑฒะตีติ
 

ใครดวงไม่ดี ต้องสวด อุณหิสสวิชะยะคาถา พุทธมนต์ แก้ดวงตก คนชะตาขาด

 

สำหรับคำแปล อุณหิสสวิชะยะคาถา มีดังนี้ 

ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เอาบุญของข้าพเจ้าทุกชาติให้กับบิดามารดา ครูอาจารย์ เทพเทวดา เชื้อโรคในตัวข้าพเจ้า คู่เวรคู่กรรม เจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้า ขอให้คู่เวรคู่กรรม เจ้าบุญนายของคุณข้าพเจ้า ได้โปรดอนุโมทนาบุญ และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เถิด 


  แม้แต่กรรมใดที่ใครทำไว้แก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งสิ้น ยกถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมใดๆ ต่อไป
  ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ คุ้มครองข้าพเจ้า บิดามารดา ครูบาอาจารย์ คู่ครอง ญาติมิตร บุตรบริวาร ตลอดจนผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีดวงตาที่เห็นธรรมพบเจอแต่กัลยาณมิตร เทอญ 

 

   บทสวด อุณหิสสวิชะยะคาถา เป็นพระคาถาที่นิยมสวดเพื่อสืบชะตาต่ออายุในคนที่กำลังจะหมดอายุขัย ชะตาขาด มีเคราะห์ และยังเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกันภัยจากภูตผีปีศาจและสิ่งไม่ดีทั้งปวงได้อีกด้วย พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้เทวดาได้สดับรับฟัง จนหลุดพ้นจากอำนาจเครื่องพัธนาการและเกิดในสุคติภูมิที่ดี ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธส่วนหนึ่ง จึงมีความศรัทธาและนิยมนิมนต์พระมาสวดเสมอ เพื่ออาศัยอำนาจคุณพระรัตนตรัยบันดาลให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

 

ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057
Instagram - https://www.instagram.com/komchadluek_online/
Twitter - https://twitter.com/Kom_chad_luek
Youtube - https://www.youtube.com/user/KOMCHADLUEK/
Tiktok - https://www.tiktok.com/@komchadluekonline
เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   https://awards.komchadluek.net/#
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ