พระเครื่อง

ไหว้ พระราหู คือการบูชา พระบรมโพธิสัตว์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดความรู้ การสักการะ พระราหู เป็นเรื่องของพุทธศาสนา เทวอสูรผู้ได้รับพุทธพยากรณ์ หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา แนะวิธีบูชา ขอพร ให้สำเร็จ

หากจะเอ่ยถึง พระราหู หลายคน คงมีความเข้าใจกันว่า เป็น เทพ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ เป็นคนละศาสนากัน ถูกนำมาผสมรวม กับความเชื่อแบบไทย ๆ ซึ่งหลายคน ต้องมีความคิดแบบนี้ ไม่มากก็น้อย แต่ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้วนั้น พระราหู มีความเกี่ยวข้อง และเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา โดยตรง 

ทั้งนี้  พระภาวนาธรรมภิรักษ์ วิ.หรือ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย  เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า  พระราหู หรือ พระอสุรินทราหู  เป็นเทวอสูรผู้ประทานความมั่งคั่งร่ำรวย ขจัดอุปสรรคทั้งปวง

หลวงพ่อรักษ์ ได้กล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ได้กล่าวถึงบุพกรรม แต่หนหลังของพระราหูว่า พระราหู เคยตั้งปณิธานไว้ว่า  จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  ซึ่งการบำเพ็ญบารมีของพระราหู  ทุกภพชาติที่ผ่านมานั้น เพื่อพระโพธิญาณ
 

ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส รับรองว่าจะสำเร็จแน่นอนในอนาคตกาล โดยจะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อย่างแน่แท้  ทำให้พระราหู ปลาบปลื้มโสมนัส และมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก จนตั้งใจบำเพ็ญเพียรเพื่อพระโพธิญาณให้มากยิ่งขึ้น

ไหว้ พระราหู คือการบูชา พระบรมโพธิสัตว์
หลวงพ่อรักษ์ ยังได้ให้ความรู้ต่อไปอีกว่า ในพระไตรปิฎกยังกล่าวอีกว่า พระราหูจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า " พระพุทธนารทสัมมาสัมพุทธเจ้า"  ถัดจาก  " พระศรีอาริยเมตไตรพุทธเจ้า"   จากคติดังกล่าวนี้ #จึงถือว่าพระอสุรินทราหู #นั้นมีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์ และเป็นหน่อเนื้อพระพุทธางกูรแห่งองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่น่าเคารพบูชากราบไหว้ของชาวพุทธ 

ไหว้ พระราหู คือการบูชา พระบรมโพธิสัตว์
หลวงพ่อรักษ์ กล่าวอีกว่า การบูชาพระโพธิสัตว์ เป็นคตินิยมของฝ่ายมหายานอย่างมาก  แต่ฝ่ายหินยานหรือในบ้านเรานั้น รู้จักเรื่องพระโพธิสัตว์น้อยมาก  พระโพธิสัตว์ บางครั้งมีรูปกายสวยงาม บางครั้งก็มีรูปกายน่ากลัว และสามารถบังเกิดในภพภูมิใดก็ได้   ดังเช่นพระราหู เป็นพระโพธิสัตว์ที่รูปกายน่ากลัว และเป็นพระโพธิสัตว์  ที่เกิดขึ้นในแดนอสูร  ทำหน้าที่ดูแลรักษาพระพุทธศาสนา ให้พรคนดี ย่ำยีคนชั่ว บำเพ็ญบารมีสร้างภพชาติ  เพื่อสืบพระพุทธสันตติวงศ์  มิให้สิ้นสูญ โปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อันเป็นมหาบารมี มหาปณิธานอันยิ่งใหญ่
 

ไหว้ พระราหู คือการบูชา พระบรมโพธิสัตว์

ลวงพ่อรักษ์ กล่าวอีกว่า ดังนั้นจึงสมควรที่จะได้รับการเคารพบูชาเช่นพระโพธิสัตว์  และเทพเจ้าองค์อื่น ๆ เช่นกัน  ในการอธิษฐานขอบารมี พระราหู ที่ถูกต้องนั้น ให้อธิษฐานอ้างเอาคุณพระรัตนตรัยขึ้นก่อน จากนั้นอธิษฐานถึง พระราหู ว่า ขออำนาจบารมี  องค์พ่อพระอสุรินทราหูเทวโพธิสัตว์เจ้า จงโปรดอำนวยอวยพรแด่ข้าพเจ้า

  ไหว้ พระราหู คือการบูชา พระบรมโพธิสัตว์

แล้วจึงทำการอธิษฐาน  ตามความปรารถนาพระโพธิสัตว์เจ้า ที่ได้รับพระพุทธพยากรณ์เช่นนี้ จากพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์หน่อพุทธางกูรเที่ยงแท้ บำเพ็ญบารมีถึงขั้น "อจลภูมิ " แล้วจึงได้รับการขนานพระนามเป็นเกียรติว่า "พระบรมโพธิสัตว์"การอธิษฐานอ้างถึงคุณงามความดีของ พระราหู ดังกล่าว

จึงถือเป็นการอาราธนาคุณของ พระราหู ทั้งด้าน บุญฤทธิ์ และ  อิทธิฤทธิ์ พร้อมกันในตัว เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชากราบไหว้ผู้ระลึกถึงเป็นอย่างมาก พระบรมโพธิสัตว์เทวอสูรเทพ

 

ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057
Instagram - https://www.instagram.com/komchadluek_online/
Twitter - https://twitter.com/Kom_chad_luek
Youtube - https://www.youtube.com/user/KOMCHADLUEK/
Tiktok - https://www.tiktok.com/@komchadluekonline
เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   https://awards.komchadluek.net/#
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด