พระเครื่อง

วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี จัดสร้าง เหรียญวัตถุมงคล หลวงพ่อกวย รุ่นบูชาครู

วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี อารามพระอาจารย์ หลวงพ่อกวย ชุตินธโร จัดสร้างวัตถุมงคลชุดสำคัญ 16 เกจิอาราย์ร่วมอธิษฐานจิต

วัดเดิมบาง หรือ วัดคงคาราม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่เกี่ยวพันและเกี่ยวข้อง กับ หลวงพ่อกวย ชุตินธโร แห่ง วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท เพราะหลวงพ่อกวย ได้จารึกเดินธุดงค์จากชัยนาทมาวัดเดิมบาง เพื่อร่ำเรียนสรรพวิชา กับ หลวงพ่อแบน อดีตเจ้าอาวาส  ในปีนี้ ด้วยวาระกาลที่เหมาะสม วัดเดิมบาง จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้น มีเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิต 

วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี จัดสร้าง เหรียญวัตถุมงคล หลวงพ่อกวย รุ่นบูชาครู

สำหรับพิธีมหามงคลพุทธาภิเษก เหรียญหลวงพ่อกวย วัดเดิมบาง(คงคาราม) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีนั้น ได้จัดพิธีขึ้น วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 จันทรคติกาล ตรงกับวันจันทร์  แรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1383  เวลา 9.09 น. พราหมณ์ทรงวิทยคุณ ประกอบพิธีบวงสรวง ถวายสักการะบูรพาจารย์ อันเป็นมงคลภูมิปาโลแห่งฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน ฤกษ์แห่งความเป็นมหาราชความยิ่งใหญ่  พระครูสุวรรณปุญญารักษ์ หลวงพ่อจวบ เจ้าอาวาสวัดเดิมบาง เจ้าคณะตำบลเดิมบาง องค์ประธานจัดสร้าง อิทธิวัตถุมงคลครั้งประวัติศาสตร์ รุ่น บูชาครู พระมหาเถราจารย์เทพเจ้าแห่งความเมตตาของมหาชนเดิมบาง

วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี จัดสร้าง เหรียญวัตถุมงคล หลวงพ่อกวย รุ่นบูชาครู

ประกอบพิธีจุดเทียนธูป ถวายสักการะบูชาครู หลวงพ่อกวย และ เทียนชัย เทียนมหามงคล ในขันธ์น้ำพระพุทธมนต์ เบื้องหน้า หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร จากนั้น พระครูปลัดวชิริล ภทฺทมุนี  ประธานจัดสร้างวัดเวฬุวันนาคา จ.แพร่  เจ้าพิธีกรรมฯ ประกอบพิธีจุดธูปเทียนในเครื่องสักการะบูชา กระบะเครื่อง 5 มหามงคล บูชาครูในพิธี

พราหมณ์ทรงวิทยคุณ อัญเชิญสวดพระคาถาจุดเทียนชัย และ อ่านโองการบวงสรวง บูชาฤกษ์ฯ  เจ้าอาวาสวัดเดิมบาง ครูบาวชิริล  ประกอบพิธี สุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ บูชาเป็นเทวตาพลีในพิธีบวงสรวงฯ  คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกรรม เป่าสังข์มงคล เคาะบันเดาะว์ ลั่นฆ้องมงคลประโคม ตลอดวาระพิธีกรรม ตามขนบทำเนียบแต่ครั้งบูรพาจารย์

วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี จัดสร้าง เหรียญวัตถุมงคล หลวงพ่อกวย รุ่นบูชาครู
มหามงคลปฐมฤกษ์ เวลา 9.39 น.  กราบอาราธนา พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ พระมหาประไพ ปุญฺญกาโม เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ พระมหาเถระผู้ใหญ่ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ องค์พระมหาเถระผู้สนับสนุนการศึกษามีคุณูปการต่อคณะสงฆ์ 

วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี จัดสร้าง เหรียญวัตถุมงคล หลวงพ่อกวย รุ่นบูชาครู
เมตตาประกอบพิธี นั่งปรกเจริญจิตภาวนา  เป็นปฐมฤกษ์เบิกชัย ในภาคเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ อิทธิวัตถุมงคลขลังแลผู้สั่งจองบูชาวัตถุมงคล


มหามงคลฤกษ์ จุดเทียนชัย : ไฟพระฤกษ์ เมตตาตาประทานจาก สมเด็จพระสังฆราช ฯ กราบอาราธนา พระครูสุวรรณธรรมานุยุต หลวงปู่สมบุญ ปิยธฺมโม เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง จ.สุพรรณบุรี พระเกจิดังอาวุโส อายุ 100 ปี  ศิษย์พุทธาคม หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่  เมตตาจุลเจิม และ จุดเทียนชัย ไฟพระฤกษ์


ในพิธีเถราภิเษก อิทธิวัตถุมงคล หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร รุ่น บูชาครู ประกอบด้วย 1.พระกริ่งชุตินฺธโร 2.เหรียญเสมาหลวงพ่อกวย และ 3.พระผงหลวงพ่อกวย เศรษฐีทันใจ 

วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี จัดสร้าง เหรียญวัตถุมงคล หลวงพ่อกวย รุ่นบูชาครู

พระมหานาค ทรงคุณวุฒิ จตุรวรรค ทั้ง 4 รูป จากพระอารามหลวง วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท สวดเจริญพระคาถา จุดเทียนชัยฯ  คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกรรม เป่าสังข์มงคล เคาะบันเดาะว์ ลั่นฆ้องมงคลประโคม ตลอดวาระพิธีกรรม ตามขนบทำเนียบแต่ครั้งบูรพาจารย์ พระเกจิอาจารย์ พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคม ทรงคุณวิเศษ ทรงญาณบารมีทั้ง 16 รูป เข้าประจำเถราอาส นั่งปรกบริกรรม พระคาถา เจริญจิตภาวนา เสกคาถา ตลอดวาระพิธีกรรม ณ ปรัมพิธี 
วัดเดิมบาง สุพรรณบุรี จัดสร้าง เหรียญวัตถุมงคล หลวงพ่อกวย รุ่นบูชาครู

รายนามพระภาวนาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต  ได้แก่ 
1.พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ 
เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
นั่งปรกอธิษฐาน เป็นปฐมฤกษ์ 
2.พระครูสุวรรรณธรรมานุยุติ : หลวงปู่สมบุญ
วัดลำพันบอง จ.สุพรรณบุรี
3.พระครูอุดมภาวนาธิมุต : หลวงพ่อเพย
วัดบึง จ.พระนครศรีอยุธยา
4.พระครูวิลาศกาญจนธรรม : หลวงพ่อเล็ก
วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
5.พระอาจารย์กิ่ง กิตฺตวณฺโณ
วัดเขาตอง จ.นครสวรรค์
6.พระครูวิจิตปริยัตยาทร : พระครูบาถาวร
วัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่
7.พระครูสุวรรณวิโรจน์ : หลวงพ่อชาญ
วัดทอง จ.สิงห์บุรี 
8.พระครูสุวรรณธีรวัฒน์ : หลวงพ่อดุ่ย
วัดหนองผักนาก จ.สุพรรณบุรี
9.พระครูสุววรณปุญญารักษ์ : หลวงพ่อจวบ
วัดเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี
10.พระครูโกวิทชัยกิจ : หลวงพ่อวิชัย
วัดหัวเด่น จ.สุพรรณบุรี
11.พระครูสุทธาภิรมย์ : หลวงพ่อสุนทร
วัดสุทธาวาส จ.ปทุมธานี 
12.พระครูสุวรรณธรรมาภิรักษ์ : หลวงพ่อบุญค้ำ
วัดชัยเภรีย์ จ.สุพรรณบุรี 
13. หลวงพ่อเสือ ตาทิพย์
: วัดดอนยายเผื่อน จ.สิงห์บุรี 
14.พระครูสรพาจน์โฆสิต : หลวงพ่อหนุ่ม
วัดศรีษะทอง จ.สุพรรณบุรี
15.พระครูปลัดวชิริล ภทฺทมุนี : พระครูบาวชิริล
วัดเวฬุวันนาคา จ.แพร่
16.พระครูสังฆรักษ์สุจินต์ : พระครูโต
วัดหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม
17.พระปลัดอดิเรก อนุตฺตโร : พระอาจารย์เรก
วัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี
พระมหานาค ทรงคุณวุฒิ จตุรวรรค ทั้ง 4 รูป
จากพระอารามหลวง วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท สวดพระคาถามหาพุทธาภิเษกฯ
 

ข่าวยอดนิยม