พระเครื่อง

รวยด้วย 'คาถาพระฉิมพลี' ของ คุณแม่บุญเรือน สวดแล้วดี ขอเงินทองหลั่งไหล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รู้จัก คาถาเรียกทรัพย์ "คาถาพระฉิมพลี" ของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม อุบาสิกาผู้มีฌาณ และอ่านประวัติในช่วงชีวิต

หนึ่งในเรื่องของ คาถา ที่เน้นเรื่องเรียกทรัพย์ เสริมโชคลาภ ที่หลายๆ คน สนใจ และ สวดเพื่อให้ได้มาซึ่งโชค นอกเหนือจาก คาถาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แล้ว ยังมีอีกหนึ่งคาถา ที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง นั่นคือ คาถาพระฉิมพลี 

คุณแม่บุณเรือน


สำหรับ คาถาพระฉิมพลี หรือ คาถาพระสีวลี นี้ มีประวัติและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับคาถานี้ว่า คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม อุบาสิกาผู้มีฌาน โดย คุณแม่บุญเรือนได้บอกว่า คาถาดังกล่าวจากสมาธิจิตเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2500 จากตำราที่บันทึกไว้ได้ระบุว่า เป็นคาถาที่ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์นำมาถวายแด่ คุณแม่บุญเรือน โดยเนื้อหาบทสวดได้กล่าวสรรเสริญพระฉิมพลี ซึ่งเป็นอีกพระนามของพระสิวลี ผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ ใครที่ได้สวดเป็นประจำจะมีผลช่วยเสริมดวงโชคลาภ เรียกทรัพย์ ส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่อับจน มีโอกาสพลิกชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์
สำหรับ คาถาพระฉิมพลี มีดังนี้ 


นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร
สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา
พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

 

สำหรับการสวดนั้น   ให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาคุณพระสีวลี ได้แก่ 
 

วันอาทิตย์ 6 จบ  วันจันทร์ 15 จบ   วันอังคาร 8 จบ  วันพุธ 17 จบ   วันพฤหัสบดี 19 จบ  วันศุกร์ 21 จบ  วันเสาร์ 10 จบ

สำหรับประวัติของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม หรือสกุลเดิมว่า กลิ่นผกา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 4 ปีมะเมียขึ้น 15 ค่่าเวลา11.20 น. หรือตรงกับวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2437 ท่านได้ก่าเนิดในครอบครัว ที่มีฐานะค่อนข้างยากจน มีนายยิ้ม กลิ่นผกา เป็นบิดา และมี นางสวน กลิ่นผกา เป็นมารดา สถานที่เกิดอยู่ที่คลองสามวา อ่าเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร ต่อมาบิดามารดาของท่านได้  ย้ายไปอยู่ที่ต่าบลบางปะกอก อ่าเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี อยู่ในละแวกบ้านชาวสวน


การศึกษาเล่าเรียนและชีวิตในครอบครัว  ชีวิตในวัยเยาว์ คุณแม่บุญเรือน ท่านได้รับการศึกษาให้รู้ภาษาไทย พออ่านออกเขียนได้ และเชื่อว่าท่านได้รับการฝึกสอน จากบิดามารดา ให้มีความรอบรู้ และ สามารถท่าหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน


เป็นอย่างดี คุณแม่บุญเรือน มีความสามารถในการท่ากับข้าวมีรสอร่อยหลายอย่าง นอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถในการเย็บจักร ตัดเสื้อผ้าได้เมื่ออายุราว ๆ 15 ปี ท่านได้รับการฝึกสอนจากในครอบครัว ให้รู้จักการนวด ซึ่งท่านได้ให้ความสนใจอยู่เป็นอันมาก จนในที่สุดท่านได้รับครอบวิชาหมอนวด และ ตำราหมอนวด จากปู่ของท่าน คืออาจารย์กลิ่น ศึกษาธรรมะ กับ หลวงปู่พริ้ง วัดบางปะกอก พระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ ซึ่งหลวงปู่พริ้ง เป็นลุงของท่าน 

 

คุณแม่บุณเรือน
เมื่อมีอายุพอสมควร ก็ได้ท่าการสมรสกับ ส.ต.ท.จ้อย โตงบุญเติม ซึ่งขณะนั้นเป็นต่ารวจประจำสถานีต่ารวจนครบาลสัมพันธวงศ์ แต่ก็ไม่มิบุตรธิดาด้วยกัน คุณแม่บุญเรือน ได้รับอุปการะเด็กหญิงชายอื่นบ้าง
 

 

ทั้ง 2 ท่านได้ไปฟังพระสวดมนต์ ฟังธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์อยู่บ่อย ๆ ทั้งได้ฝึกหัดท่าวิปัสสนากัมมัฐานที่วัดนี้ด้วย ต่อมา ส.ต.ท.จ้อย ผู้เป็นสามี ได้ลาอุปสมบท ที่วัดสัมพันธวงศ์ เป็นเวลา 1 พรรษา ท่าให้คุณแม่บุญเรือน ได้มีความใกล้ชิดและผูกพันในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เมื่อสามีสึกออกมาแล้ว คุณแม่บุญเรือน ก็ได้ลาสามีบวชเป็นชีและอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด สัมพันธวงศ์ ได้พากเพียรพยายามฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 

จนกระทั่งในปี 2479 ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุได้ 42 ปี ส.ต.ท.จ้อย ได้ถึงแก่กรรมลง เนื่องจากได้เข้าไปช่วย ดับเพลิงเมื่อครั้งเพลิงไหม้ใหญ่ตลาดน้อย อ่าเภอบางรัก ต่อจากนั้นมา คุณแม่บุญเรือน ก็ได้ครองความเป็นโสด บ่าเพ็ญ งานบุญ และได้ใช้นามสกุล โตงบุญเติม ของสามีตลอดมา 

 

คุณแม่บุณเรือน

ในระหว่างครองชิวิตร่วมกับ ส.ต.ท.จ้อย โตงบุญเติม คุณแม่ บุญเรือน ได้ประกอบอาชีพตัดเย็บผ้า เป็นการช่วยสามีอีกแรงหนึ่ง และรับรักษาโรคโดยเป็นหมอนวด ซึ่งการเป็นหมอนวดเพื่อรักษาโรคนั้น ท่านทำเป็นการกุศลไม่มีสินจ้าง จนในที่สุดการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คุณแม่บุญเรือน ได้สำเร็จฌาณ 4 และได้นำมาช่วยเหลือชี้แนะคนสนใจศึกษาธรรมะ และผุ้มีความเดือดร้อน ต่อมาพ.ศ. 2507 ท่านมีอาการป่วยโรคไต หัวใจอ่อน โลหิตจาง และความดันโลหิตสูง ติดต่อกัน ไม่ยอมรับรักษาของแพทย์เลย โรงพยาบาลท่านก็ไม่ไป ท่านต้องนอนป่วยลุกนั่งไม่ได้เป็นเวลา 9 เดือน จนในเวลา 11.20 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2507 คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ก็ได้เสียชีวิตลง

 

อัพเดทประเด็นที่เป็นกระแส กับ คมชัดลึก เพิ่มเติม ที่นี่

Twitter - https://twitter.com/Kom_chad_luek

Instagram - https://www.instagram.com/komchadluek_online/

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ