พระเครื่อง

แนะนำ วัดเสริมดวงชะตา หนุนสิริมงคล คนเกิดวันอังคาร

แนะนำ วัดเสริมดวงชะตา หนุนสิริมงคล คนเกิดวันอังคาร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สายมูควรไปไหว้เสริมสิริมงคล กับ พระอารามประจำดวง ของคนเกิดวันอังคาร และรู้จักตำนานที่มาที่ไปของพระพุทธรูปปางนี้

ผ่านไปแล้ว 4 วัน สำหรับการแนะนำวัดที่ทรงเสริมดวงชะตาของคนเกิดในวันต่าง ๆ เนื่องด้วยมีพระปางประจำวันเกิดเป็นพระสำคัญของพระอารามนั้น ครั้งนี้ เป็นการแนะนำวัดที่ส่งเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันอังคาร สำหรับพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้) โดยพระพุทธรูปปางไสยาสน์นี้มีที่มาจากตอนที่พระพุทธองค์รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงระหว่างต้นรังคู่หนึ่งแล้วทรงบรรทมแบบสีหไสยาสน์ หรือการนอนแบบราชสีห์ 

และตั้งพระทัยแล้วว่าจะไม่เสด็จลุกขึ้นมาอีก ทำให้พุทธศาสนิกชนสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

อีกตำนานของพระปางนี้ มีอยู่ว่า ในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ในนครสาวัตถี อสุรินทราหูซึ่งเป็นอสูรอุปราชของท้าวเวปจิตติอสุรบดินทร์ผู้ครองอสูรพิภพ ได้สดับพระเกียรติคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเหล่าเทวดาทั้งหลาย จึงมีความประสงค์จะฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ แต่คิดว่าพระพุทธองค์เป็นมนุษย์มีพระวรกายเล็ก ตนเองมีร่างกายใหญ่หากไปเฝ้าก็จะต้องก้มลงมองด้วยความลำบาก เมื่ออสุรินทราหู ไปเข้าเฝ้าสำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า จึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อม พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหู จึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูร ทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหไสยาสน์ พระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนย 

 

 

พระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่ สูงใหญ่กว่าอสุรินทราหู ทำให้อสุรินทราหูต้องแหงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์พาอสุรินทราหูขึ้นไปยังพรหมโลก บรรดาพรหมทั้งหลายมีร่างกายเล็กกว่าพระพุทธองค์และต่างมองอสุรินทราหูเหมือนประหนึ่งมนุษย์ดูมดปลวกตัวเล็กๆ อสุรินทราหูเกิดความกลัวต้องหลบอยู่ข้างหลังพระพุทธองค์ นับแต่นั้นมาก็ลดทิฐิมานะ อ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์ และเมื่อได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจึงเกิดความเลื่อมใส ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งสูงสุดแห่งชีวิต

สำหรับ วัดที่มีพระพุทธรูปประจำวันอังคาร ได้แก่ 

แนะนำ วัดเสริมดวงชะตา หนุนสิริมงคล คนเกิดวันอังคาร
พระพุทธไสยาสน์  หรือชาวบ้านเรีกกันว่า หลวงพ่อโต ประดิษฐาน ณ วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2413 โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้มาทำการก่อสร้างพระพุทธรูป ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง โดยสถานที่ก่อสร้างองพระประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ณ ริมคูวัดสะตือ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก

แนะนำ วัดเสริมดวงชะตา หนุนสิริมงคล คนเกิดวันอังคาร

พระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วัดนี้ไม่มีหลักฐานว่าสร้างสมัยไหน แต่คาดการณ์กันว่า สร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยตามพงศาวดารระบุว่าในปี พ.ศ. 2297 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จมานมัสการและซ่อมแซมองค์พระ โดยได้สร้างพระวิหาร พระอุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมานมัสการและทรงบูรณะปฏิสังขรปูชนียวัตถุต่าง ๆ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ. 2478


 

แนะนำ วัดเสริมดวงชะตา หนุนสิริมงคล คนเกิดวันอังคาร

พระพุทธไสยาสน์ วัดหน้าถ้ำ บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ปั้นด้วยดินเหนียวโดยใช้ไม่ไผ่เป็นโครง สร้างขึ้นสมัยศรีวิชัยรุ่งเรืองราว พ.ศ. 1300หรือสมัยเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนคร มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว ประดิษฐาน ภายในถ้ำคูหาภิมุข

แนะนำ วัดเสริมดวงชะตา หนุนสิริมงคล คนเกิดวันอังคาร
พระพุทธไสยาส หรือเรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทย รองลงมาจากพระนอนจักรสีห์ และพระนอนวัดขุนอินทประมูล   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทั้งวัด องค์พระก่อด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทองทั้งองค์

แนะนำ วัดเสริมดวงชะตา หนุนสิริมงคล คนเกิดวันอังคาร
พระพุทธไสยาสน์ วัดขุนอินทประมูล  ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยสุโขทัย และเป็นพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศ พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาสักการะ เช่น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 

แนะนำ วัดเสริมดวงชะตา หนุนสิริมงคล คนเกิดวันอังคาร
พระพุทธไสยาสน์  วัดโลกยสุธาราม ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางด้านหลังพระราชวังหลวง สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช พระราชบิดาเจ้าสามพระยา ราว พ.ศ. 1995

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด