พระเครื่อง

รู้จัก วัดส่งเสริมดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แนะนำ วัดส่งเสริมดวงชะตา ความเป็นมงคล สำหรับ คนเกิดวันอาทิตย์ พร้อมเปิดบทสวดบูชาสักการะ พระปางถวายเนตรทั้งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด

หลังจากที่ได้แนะนำวัด สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์  วันเสาร์  มาแล้ว  ครั้งนี้ก็จะขอแนะนำวัดสำหรับขอพรเพื่อ คนที่เกิดวันอาทิตย์ กันบ้าง

สำหรับ พระพุทธรูปปางถวายเนตร นั้น เป็น พระพุทธรูป ที่อยู่ในอริยบทยืนหรือพระเนตรทั้งสอง เพ็งไปข้างหน้า ส่วนพระหัตถ์ทั้ง 2 ข้างนั้น นำมาประสานกันอยู่บริเวณระหว่างพระพเพลา หรือ หน้าตัก พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลือบอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย และอยู่ในอาการสังวรทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์

รู้จัก วัดส่งเสริมดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์

ภายหลังจากที่ เจ้าชายสิทธัตถะ ได้เสด็จบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วได้เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นเวลา 7 วันจากนั้น เสด็จไปทรงยืนอยู่ที่กลางแจ้ง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ต้นพระศรีมหาโพธิ์และทรงทำอุปหาร หรือก็คือ การยืนทอดพระเนตร ต้นศรีมหาโพธิ์ สถานที่เสด็จมาทรงยืนทอดพระเนตร ต้นศรีมหาโพธิ์ นั้นมีชื่อเรียกกันว่า อนิมิสเจดีย์
 

สำหรับพระคาถาเพื่อบูชา พระพุทธรูปประจำวันเกิด ของ คนวันอาทิตย์  นั้นต้องสวดในบทที่เรียกว่า โมรปริตร จำนวน 6 จบ

 

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะ วิปปะภาโส ตัง ตัง มะมัสสามิ หะริส สะวัณนัง ปะฐะ วิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ


สำหรับวัดหรือพระอารามที่มีพระพุทธรูปปางถวายเนตรเหมาะสำหรับ คนวันอาทิตย์ ไปทำบุญสักการะเพื่อขอความเป็นสิริมงคลก็ได้แก่
 

รู้จัก วัดส่งเสริมดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์
 

 

 

 

 

 

 

 

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายเนตร อยู่ในพระวิหารด้านซ้าย ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันก็เป็นพระพุทธรูปปางถวายพร และวัดแห่งนี้ เป็นวัดของเกจิอาจารย์ชื่อดัง ของกรุงเก่า นั่นก็คือ หลวงพ่อเทียม จึงสามารถไปขอพรขอความเป็นสิริมงคลเพิ่มได้อีก

รู้จัก วัดส่งเสริมดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

ถัดมาก็จะเป็น พระพุทธรูปปางถวายเนตร บริเวณซุ้มหน้าพระวิหารแห่ง วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองพระประแดง หรือ เมืองนครเขื่อนขันธ์ อีกวัดหนึ่ง เพราะถูกสร้างโดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ วังหน้าในรัชกาลที่ 3

รู้จัก วัดส่งเสริมดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และยังมีอีกหนึ่งสถานที่นั่น ก็คือ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายเนตร อยู่ในเก๋งจีน  บริเวณสัตตมหาสถาน
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ