พระเครื่อง

รู้จัก" วัดประดู่ทรงธรรม" ตักศิลากรุงศรี แหล่งรวมสรรพวิชา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชวน สายมู เยือน ตักศิลากรุงศรีอยุธยา "วัดประดู่ทรงธรรม" แหล่งรวมสรรพวิชาแต่ครั้งอดีต สำนักอาคมขลัง ตำหรับ ยันต์จักรพรรดิตราธิราช

หากพูดถึงสำนักความรู้ ไม่ว่าจะทางด้านศิลปศาสตร์ วิทยาต่าง ๆ รวมทั้ง วิชาอาคม หลายคนมีภาพจำของ สำนักตักศิลาเขาอ้อ เป็นภาพระลึกหลักในความคิด 

แต่หากย้อนกลับมาดูในพื้นที่ภาคกลางนั้น ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังมีวัดๆหนึ่ง ที่เป็นตักศิลาไสยเวท ที่โด่งดังไม่แพ้กัน 

นั่นคือ "วัดประดู่ทรงธรรม"

รู้จัก" วัดประดู่ทรงธรรม" ตักศิลากรุงศรี แหล่งรวมสรรพวิชา

วัดแห่งนี้ มีประวัติเท่าที่สืบค้นหาข้อมูลได้ว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง บริเวณกลุ่มวัดในเขตอโยธยา  เดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนจากวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มไปทางทิศเหนือ

รู้จัก" วัดประดู่ทรงธรรม" ตักศิลากรุงศรี แหล่งรวมสรรพวิชา

"วัดประดู่ทรงธรรม" ในปัจจุบันเกิดจากการรวมพื้นที่วัดโบราณ 2 วัดคือ วัดประดู่ และ วัดโรงทาน (วัดโรงธรรม) สำหรับวัดประดู่ ถูกกล่าวถึงในพระราชพงศาวดาร ในคราวที่พระภิกษุสงฆ์ของวัดประดู่8รูป ได้ช่วยเหลือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
ให้หลบหนีจากการก่อกบฏของพวกญี่ปุ่นที่หมายปลงพระชนม์ชีพ และในบันทึกของเอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ (Engelbert Kaempfer)   ได้กล่าวว่าเจ้าพระยาพระคลัง (เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)) ได้ทำการบูรณะวัดหนึ่งซึ่งในบันทึกของหมอแกมป์เฟอร์เรียกว่า วัดพระยาพระคลัง ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าคือ วัดสมณโกฎฐาราม กับวัดกุฎีดาว

 

 แต่จากการเทียบแผนที่ของหมอแกมป์เฟอร์ พบว่าตำแหน่งวัดพระยาพระคลังตรงกับ วัดประดู่ และ วัดโรงทาน หรือ วัดโรงธรรม

 

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงในคราวที่ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ "ขุนหลวงหาวัด" ผนวชและพำนักที่วัดประดู่นี้เป็นวันสุดท้าย ก่อนถูกกวาดต้อนไปอังวะภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310

เมื่อแรกรวมวัดเข้ากันในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเรียกชื่อวัดว่าวัดประดู่โรงธรรม ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดประดู่ทรงธรรม" จนถึงปัจจุบัน อนึ่ง พื้นที่ของ "วัดประดู่ทรงธรรม" ในปัจจุบันคือพื้นที่ของวัดโรงทาน (วัดโรงธรรม)  ส่วนวัดประดู่ที่เป็นที่ผนวชของพระเจ้าอุทุมพรนั้น ตั้งอยู่เหนือวัดโรงทาน(วัดโรงธรรม)โดยมีคลองวัดประดู่กั้นระหว่างทั้ง2วัด ปัจจุบันวัดประดู่ยังเหลือซากวัดร้างอยู่ ส่วนคลองวัดประดู่ถูกถมบางส่วน

รู้จัก" วัดประดู่ทรงธรรม" ตักศิลากรุงศรี แหล่งรวมสรรพวิชา


ในพระวิหารเก่าแก่ของวัด มีประธานสำคัญ อยู่บนฐานชุกชีเดียวกัน มีนามว่า หลวงพ่อรวย หลวงพ่อรุ่ง หลวงพ่อเรือง   มีความสำคัญพร้อมทั้งความงดงามและยังคงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะบูชาของชาวกรุงศรีอยุธยาตลอดจนผู้นับถือศรัทธาจากทั่วประเทศที่ได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะขอพร


โดยลักษณะของพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง 3 องค์ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีเดียวกัน ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ในอดีต "วัดประดู่ทรงธรรม" เป็นแหล่งศิลปศาสตร์หลายแขนง อาทิ เช่น วิชาพุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีวิชาความรู้รอบตัวต่างๆ เช่น   สูติศาสตร์ ตำราฟังเสียงสัตว์ร้อง เป็นต้น  วิชาสัมมติศาสตร์ ตำรารู้กำเนิดเกิดเขาและไม่รู้ว่าชื่อนั้นๆมีสรรพคุณและโทษอย่างไรใช้ทำยาได้อย่างไร 

รู้จัก" วัดประดู่ทรงธรรม" ตักศิลากรุงศรี แหล่งรวมสรรพวิชา


สังขยาศาสตร์ ตำราการคำนวณเลข  โยคศาสตร์ ตำราการเป็นช่าง  นิติศาสตร์ ตำรารู้ที่จะเป็นครู สอนแบบแผนราชการประเพณี  วิเสริกศาสตร์ ตำราเลี้ยงฝูงชนให้จำเริญศิริมงคล   คณิตศาสตร์ ตำรานักขัตฤกษ์  และตำรากาลต่างๆ   คันธัพพศาสตร์ ตำราลำนำเพลงขับร้อง  ติกิจฉศาสตร์ ตำราคัมภีร์แพทย์ เป็นต้น 

 

อย่างไรก็ดี สำหรับในด้านวิชาอาคม ที่หลายคนสนใจใคร่รู้นั้น การลงวิชาตะกรุด เป็นเครื่องรางและวิชาเด่นของสำนัก เช่น การลงตะกรุดมหาระงับปราบหงสา การลงตะกรุดนะฉัพพรรณรังสี ยันต์จักรพรรดิตราธิราช  เป็นต้น 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ