พระเครื่อง

วัดธรรมมงคลสถาบันพลังจิตตานุภาพ

วัดธรรมมงคลสถาบันพลังจิตตานุภาพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ เยือนถิ่นเรือนธรรม : เรื่อง ไตรเทพ ไกรงู / ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

              "ชาวโลกได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงยุคโลกาภิวัตน์เขาได้ลงทุนสร้างวัตถุต่างๆ แหล่งบันเทิงเริงรมย์ทั้งสิ้นอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลายทั้งที่อยู่อาศัย และรวมทั้งรถยนต์เรือยนต์ เครื่องบิน ยานอวกาศ สามารถย่นระยะทางไกลให้ใกล้ไปมาได้ง่าย ทั้งโทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ ก็ย่นระยะการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสบาย หมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ยังลงทุนกันได้ แล้วทำไมเราจะไม่สร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยไฮเทคต่างๆ เพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะบ้างมิได้หรือ"
 
             ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลในการจัดสร้าง "นครธรรม" ของพระเทพเจติยาจารย์ หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร สถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อในการเผยแพร่สมาธิ เพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
 
             สถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นส่วนหนึ่งของวัดธรรมมงคล ตั้งอยู่ซอยปุณณวิถี ๒๐ ถ.สุขุมวิท ๑๐๑ บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ มีหลวงพ่อวิริยังค์เป็นวิปัสสนาจารย์ โดยมีแนวการปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
 
             หลักสูตรการอบรมมีหลายระดับ เช่น หลักสูตรยุวสาสมาธิ ให้เยาวชนฝึกทำความสงบแก่จิตใจ โดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อให้เยาวชนมีพัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิ และการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของเยาวชน และดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมวัย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมปลาย (อายุ ๕- ๑๘ ปี) หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ทั้งในและนอกพื้นที่
 
             หลักสูตรชินสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง) เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ชินสาสมาธิ ๑.เป็นหลักสูตร ๑ วัน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ ๒.ชินสาสมาธิ ๒ หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ทั้งนี้จะเปิดรับคณะประชาชนทั่วไป มีเดือนละ ๑ ครั้ง ปฐมนิเทศวันศุกร์ ๑๙.๓๐ น.ปัจฉิมนิเทศวันอาทิตย์เวลา ๑๖.๐๐ น. ส่วนคณะบุคคลหรือหน่วยงาน ข้าราการ นักศึกษาหรือบริษัทต่างๆ ที่จัดมาเป็นคณะ รับได้ตลอดปี
 
             หลักสูตร นิรสาสมาธิ (สมาธิตัดความกังวล) หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรครูสมาธิแล้วและบุคคลทั่วไป ที่ผ่านการฝึกอบรมชินนสาสมาธิ หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ผู้เข้าปฏิบัติต้องถืออุโบสถศีล (ศีล ๘) กำหนดเดือนละ ๑ ครั้ง และไปปฏิบัติธุดงค์นอกสถานที่ทุก ๓ เดือน
 
             หลักสูตร สมาธิเข้ม-อัตถสาสมาธิ หลักสูตร ๒๐๐ ชม. สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรครูสมาธิแล้ว หลักสูตรเข้มนี้เน้นการปฏิบัติเป็นหลักเพื่อ เป็นการพัฒนาจิตใจตนเองเป็นสำคัญ แบ่งเป็น ๒ หลักสูตร ๑.วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๘.๑๕-๒๐.๓๐ น. เรียน ๓ เดือนจบ และ ๒.วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๑๕ น. เรียน ๖ เดือนจบ
 
             สำหรับหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืนนั้น หากวันใดมีหยุดต่อเนื่องสถาบันจะเพิ่มจำนวนวันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีระเบียบปฏิบัติ มีที่พักอย่างดี มีอาหารตารางเรียน และฝึกปฏิบัติในแต่ละวันตามกำหนดเวลา ผู้เข้าปฏิบัติจะถือศีล ๕ การแต่งกายขอให้สุภาพ เรียบร้อย โดยไม่จำกัดสี
 
             ท้งนี้ หลวงพ่อวิริยังค์ ได้พูดถึงเรื่อการปฏิติรรมว่า “...เรา ท่านทั้งหลาย เราจึงเป็นผู้ที่มีความดี เรียกว่ามีความโชคดี มีความดีอย่างยวดยิ่ง หรือเรียกว่าอย่างยิ่งยวด ที่เราได้มีศรัทธามาปฏิบัติ พบพระพุทธศาสนา ได้พากันเดินทางถูกต้อง ได้พากันสะสม อบรมความดีต่างๆ ทั้งในด้านการบริจาค ทั้งด้านการรักษาศีล ตลอดจนการดำเนินจิตนี้ จึงเป็นหนทาง ที่จะให้ถึงซึ่งวิมุติ คือความหลุดพ้นจากอาสวกิเลสได้...”
 
             หลักฐานการสมัคร ๑.สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด ๒.รูปถ่าย (ไม่เกิน ๖ เดือน) ๑ นิ้ว ๓ รูป ๓.สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด ติดต่อสอบถามได้ที่นครธรรม วัดธรรมมงคล โทร.๐-๒ ๓๑๑-๑๓๘๗ และ ๐-๒๓๓๒-๔๑๔๕

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง