พระเครื่อง

'พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี'

'พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มองนอกดูใน : 'พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี' พี่สอนน้องมองอินเดีย : แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

                     การเดินทางสู่ประเทศอินเดีย ดินแดนแห่งการแสวงบุญ...ดินแดนที่เป็นจุดเริ่มต้นของชาวพุทธ...เป็นแดนพุทธภูมิที่ชาวพุทธควรมีโอกาสไปเยือนสักครั้งในชีวิต การเดินทางในครั้งนี้ มิใช่เป็นเพียงการไปเพื่อแสวงบุญเท่านั้น แต่หากเป็นการไปเพื่อเห็นเยี่ยงที่พระพุทธองค์ทรงเห็น เพื่อจะได้ดำเนินตามอย่างบนหนทางที่พระพุทธองค์ทรงเคยเดิน การไปในครั้งนี้จึงเป็นการปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ ในหัวใจของผู้หญิง ให้ตื่นขึ้นด้วยการปฏิบัติบูชาตามรอยบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในโครงการ "บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์"

                     โครงการนี้จึงเป็นการทำให้เห็นว่า หนทางที่ก้าวเดินในการทำงานเพื่อพระธรรมในเสี้ยวศตวรรษของ เสถียรธรรมสถาน ที่ผ่านมานั้น เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ เป็นการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ เป็นการทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกัน เป็นการทำงานอย่างมีพระพุทธองค์เป็นพ่อ พระธรรมเป็นมารดา และมีพระสงฆ์เป็นดั่งพี่ ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานตามอย่างพุทธกิจที่มุ่งหวังประโยชน์ท่าน จึงขอโอกาสในการนำสัมโมทนียกถาของ ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา / หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล พระอุปัชฌาย์ที่ทำการบวชให้คณะพุทธสาวิกาในโครงการนี้ ที่กล่าวแก่คณะพุทธสาวิกามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติบูชา และมองแดนพุทธภูมิ สถานที่อันเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนาในฐานะเรือนเพาะชำทางศาสนาที่สร้างความงดงามให้แก่โลก

                     "ขอต้อนรับคณะพุทธสาวิกาโดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้นำในโครงการ บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อประกาศการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งโครงการนี้ได้คัดสรรบุคคลผู้เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศนำมาถวายกาย ถวายจิต นำชีวิตที่ผ่องใสใจงามมาถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระพุทธเจ้า ด้วยการนำบุคคลที่เต็มไปด้วยคุณภาพ มีบุคคลหลายวัย ทั้งบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานพระศาสนามานานแล้ว และบุคคลผู้ที่จะสนองงานดูแลพระพุทธศาสนาในกาลข้างหน้า เป็นการนำบุคคลสองวัยที่มีหัวใจเดียวกันมาทำงานร่วมกัน โดยการนำอนุชนคนรุ่นใหม่มารับการถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า คนรุ่นเก่าคือนักพัฒนา คนรุ่นใหม่คือนักอนุรักษ์ เป็นการนำคนสองวัยให้มาถักทอ สองรุ่นให้มาสานต่อคติ คือ ความเป็นไปอย่างงดงาม ซึ่งจะหาคณะบุคคลที่จะมากท้นไปด้วยความมุ่งมั่น มีกระบวนการถ่ายทำ และมีคำในการถ่ายทอด นำพาเราไปสู่ความปลอดภัย นำพาลูกหลานพัฒนาและให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างถูกทาง เราต้องเจริญอย่างถูกต้องไม่ใช่เจริญอย่างสะเปะสะปะ จึงจะสร้างอนาคตชาติอย่างชัดเจนได้ เสถียรธรรมสถานก็คือเรือนเพาะชำสตรี บุรุษ ให้เป็นคนดีของชาติ และในวันนี้ก็ได้ประกาศความเป็นพุทธสาวิกาที่ชัดเจน และเป็นจริง ซึ่งก่อนที่คณะพุทธสาวิกาจะเดินทางมาที่นี่ คุณแม่ได้ส่งนักเรียนทุนของเสถียรธรรมสถานที่คุณแม่ได้ให้การอภิบาลทางปัญญา ให้เจริญทางปัญญามากขึ้นในระดับปริญญาเอก โดยได้ส่งมาปฏิบัติภารกิจให้เรียนต่อในระดับปริญญาเอก เพราะถ้าเราอยากเห็นคนเก่งด้านการสร้างเทคโนโลยีให้ส่งไปสหรัฐอเมริกา อยากเห็นนักกฎหมายเก่งๆ ให้ส่งไปฝรั่งเศส อยากให้คนเป็นผู้ดีให้ส่งไปอังกฤษ ถ้าอยากให้เป็นพ่อค้าให้ส่งไปจีน แต่ถ้าอยากให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ มีศานาเป็นคู่มือในการฝึกฝนความเป็นมนุษย์ ต้องส่งมาที่อินเดีย เพราะอินเดียเป็นเรือนเพาะชำศาสนาที่งดงามที่สุด วันนี้ขอกล่าวยินดีต้อนรับพุทธสาวิกาทุกท่าน และใต้ต้นไม้ที่เรานั่งอยู่คือต้นนิม (ต้นสะเดา) เป็นต้นไม้ที่ห้ามนำออก เพราะอินเดียถือว่าเป็นยาชั้นเลิศ พระพุทธเจ้าเคยนั่งอย่างนี้ นั่งสอนอริยสาวกสาวิกาใต้ต้นนิม วันนี้ก็เลยพาคุณแม่และคณะพุทธสาวิกามานั่งอยู่ที่นี่ เช่นเดียวกับที่พระสาวกทั้งหลายเคยนั่ง เพื่อได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เห็นธรรมชาติ และอยู่กับธรรมชาติ..."

                     การสร้างเรือนเพาะชำทางปัญญา จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา การบวชพุทธสาวิกาน้อยจึงเป็นอีกหนึ่งในคำสอนที่ยังเป็นจริงจนถึงปัจจุบันของพระพุทธองค์ ที่ทรงกล่าวว่า อริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย การทำงานนี้ทำให้เราเห็นว่า ยิ่งเล็กเท่าไรยิ่งง่ายเท่านั้น สนใจติดตามงานในโครงการ บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ และสนับสนุนงานเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมได้ที่ www.sdsweb.org

-------------------------

(มองนอกดูใน : 'พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี' พี่สอนน้องมองอินเดีย : แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด