พระเครื่อง

เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม

เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คอลัมน์พระองค์ครู : เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม พระป่าสายหลวงปู่มั่น วัดศรีวิชัย อ.ศรีสคราม จ.นครพนม โดย...ไตรเทพ ไกรงู

               พระจันโทปมาจารย์ หรือ หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม-บ้านแพง-นาทม-นาหว้า (ธ) และเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ละสังขารแล้ว ด้วยอาการสงบ ณ วัดศรีวิชัย เมื่อวันพฤหัสบดี วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๓ น. สิริรวมอายุได้ ๘๓  ปี ๓ เดือน ๑๗ วัน พรรษาที่ ๖๓

               หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม" พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่ชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ท่านเป็นศิษย์สืบสายธรรมพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังหลายรูป อาทิ หลวงปู่จันทร์ เขมิโย, พระอาจารย์วัง ฐิติสาโร ฯลฯ

               ครั้นอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๑ ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นคร พนม มีพระสารภาณมุนี (จันทร์ เขมิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูวิจิตรวินัยการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ จากนั้น ไปอยู่บำเพ็ญเพียรที่สำนักสงฆ์ถ้ำชัยมงคลกับพระอาจารย์วัง ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล บนเทือกเขาภูลังกา อ.บึงโขงหลง เป็นเวลานานถึง ๖ ปี จากนั้น กลับมาศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่น พ.ศ.๒๔๙๒ จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก ที่สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม และสอบได้ครูพิเศษมูลตามลำดับ

               ผลงานด้านเผยแผ่ พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๐ เป็นพระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาจารย์สอนภาวนาสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากรรมฐานในสำนักและตามวัดต่างๆ ที่อยู่ในเขตการปกครอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ในเขต ต.สามผง และใกล้เคียง สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ทุกปีโดยแต่ละปีจะมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก

               ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม-บ้านแพง-นาทม-นาหว้า (ธ) พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัย บ้านศรีเวินชัย ต.สามผง อ.ศรี สงคราม จ.นครพนม

               ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูอดุลธรรมภาณ พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม และพ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระจันโทปมาจารย์

                จากข้อมูลในหนังสือ "๙๙ พระอรหันต์ศิษย์สาย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต" เป็นหนังสือที่คณะกรรมการ วัดป่าปทีปปุญญราม บ้านเซียม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรำลึก และเชิดชูเกียรติของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และพระอาจารย์ต่างๆ ที่เป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระบุไว้ว่า พระครื่องของหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม ที่ได้รับความนิยม มี ๒ รุ่น  ๑.เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะ ด้วยเหตุที่สร้างกว่า ๕๐,๐๐๐ เหรียญค่านิยมจึงอยุ่ในหลักร้อยต้นๆ เท่านั้น และ ๒.พระรูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ก็มีการสร้างจำนวนมากเช่นกัน ค่านิยมอยู่ในหลักร้ออยต้นๆ


.............................
(คอลัมน์พระองค์ครู : เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม พระป่าสายหลวงปู่มั่น วัดศรีวิชัย อ.ศรีสคราม จ.นครพนม โดย...ไตรเทพ ไกรงู)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง