พระเครื่อง

'พระเจ้าคุณโพธิ์' พระดีที่ถูกลืม

'พระเจ้าคุณโพธิ์' พระดีที่ถูกลืม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'พระเจ้าคุณโพธิ์' พระดีที่ถูกลืมแห่งวัดชัยพฤกษมาลา

              วัดชัยพฤกษมาลา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ริมคลองบางกอกน้อย ถนนชัยพฤกษ์แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.

              เดิมเรียกกันว่า วัดชัยพฤกษ์ เป็นวัดร้าง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๑ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ได้ขอพระบรมราชานุญาตรื้อเอาอิฐจากวัดชัยพฤกษ์ร้าง มาก่อสร้างกำแพงพระนคร

              เมื่อการก่อสร้างกำแพงพระนครและพระราชมณเฑียรเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดให้บูรณะวัดชัยพฤกษ์ขึ้นใหม่ในที่เดิมเป็นการทดแทน ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อทำการปฏิสังขรณ์วัดชัยพฤกษ์ต่อ ในการนี้โปรดให้กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส เป็นแม่กอง จัดซื้อที่สวนถวายเพิ่มเติมให้กว้างออกไปและขุดคูรอบวัด ก่อสร้างถาวรวัตถุ เสนาสนะต่างๆ ที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ และพระราชทานนามว่า วัดชัยพฤกษมาลา

              ศาสนสถานที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถ (หลังเก่า) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องลดมุขโปรดให้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ หน้าบันชั้นบนประดับลายปูนปั้นรูปพระครุฑพ่าห์ ซึ่งเป็นพระบรมราช สัญลักษณ์ในรัชกาลที่ ๒ และที่หน้าบันมุขลดมีปูนปั้นเป็นรูปพระมหามงกุฎ ซึ่งเป็น พระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ ๔ พระประธาน ในพระอุโบสถ หลังเก่า เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย

              พระอุโบสถ (หลังใหม่) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลด ๓ ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์หน้าบันประดับพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สร้างเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑พระประธาน ในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลักษณะพระพุทธชินราชลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุทธชัยมงคล

              ส่วนอดีตเจ้าอาวาส วัดชัยพฤกษมาลา ๓ รูป คือ ๑.พระนันทวิริยะ หรือเจ้าคุณโพธิ์ ดิสสทัสโส ๒.พระธรรมทานาจารย์ (อิ่ม) และ ๓.พระราชมงคลมุนี (คอน) สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีพระเจดีย์เล็กอยู่บนฐานเดียวกัน ๔ องค์ ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์โดยหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์ ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ ๓ และอัฐิของเจ้านาย อีกหลายพระองค์มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์นี้

              สำหรับพระเครื่องเป็นที่ยอดนิยมของวัดชัยพฤกษ์มาลา คือ เหรียญเจ้าสัวน้อย หล่อโบราณ พ.ศ.๒๔๕๔ และพระเนื้อดินผสมผงพุทธคุณ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ โดยเจ้าคุณโพธิ์ ดิสสทัสโส 

              เจ้าคุณโพธิ์ เป็นชาวบางอ้อยช้าง จ.นนทบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๓๙๔ อุปสมบทเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๕ ที่วัดบางอ้อยช้าง ต่อมา พ.ศ.๒๔๔๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระครูนันทปรีชา" หลังจากนั้นอีก ๑ ปี ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์ และย้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษ์มาลา พ.ศ.๒๔๕๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่พระนันทะวิริยะ พ.ศ.๒๔๕๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ท่านเจ้าคุณโพธิ์หรือหลวงปู่โพธิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษ์มาลา ได้ ๒๕ ปี ท่านถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๙ รวมอายุได้ ๗๕ ปี ๕๔ พรรษา

               พระเครื่องวัตถุมงคลที่ท่านสร้างที่เป็นที่นิยมกันมาก คือ พระเนื้อโลหะหล่อโบราณรูปพระพุทธประทับนั่งบัวสองชั้น มีเส้นซุ้มกับใบโพธิ์รอบองค์พระ มีเนื้อสองเนื้อ เนื้อออกแดงเข้ม (แบบพระชัย วัดราชบพิธ ปี พ.ศ.๒๔๖๖) กับเนื้อสีนากกลับดำ ซึ่งเป็นเนื้อนิยม มีราคาเช่าสูง ลูกศิษย์หลวงปู่โพธิ์ เล่าว่าท่านสร้างพระใน พ.ศ.๒๔๕๔ เมื่อคราวหล่อ พระพุทธมารชิน พระประธานในพระอุโบสถโดยสมมนาคุณแก่ผู้ที่ทำบุญในการสร้างศาลาการเปรียญ มี

              เจ้าคุณโพธิ์ ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาเป็นที่นับถือของชาวตลิ่งชันเป็นอย่างมาก วัตถุมงคลของท่านหลายอย่างก็สร้างประสบการณ์จนเป็นที่เล่าลือ แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ "เหรียญหล่อพิมพ์ซุ้มกอ" หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างคือ เหรียญหล่อพิมพ์ชินราช สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐ สร้างด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ กระแสวรรณะของเนื้อโลหะออกสีน้ำตาลไหม้ ชาวบ้านแถวชัยพฤกษ์ และตลิ่งชันหวงแหนกันมาก

              ค่านิยมของพระหลวงปู่โพธิ์นั้น เหรียญที่นิยม คือ เหรียญเจ้าสัวน้อย หล่อโบราณ พ.ศ.๒๔๕๔ ค่านิยมหลักหมื่นต้นๆ เป็นเหรียญเนื้อสัมฤทธิ์แดงกลับดำ  ในองค์ที่กลับดำแล้วจะมีค่านิยมสูงกว่าองค์ที่เป็นเนื้อสัมฤทธิ์แดง

              ในขณะที่พระเนื้อดินผสมผงพุทธคุณ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ ครั้งเมื่อยังจำวัดอยู่วัดบางอ้อยช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มี ๕ พิมพ์ ค่านิยมอยู่ในหลักพันต้นๆ เท่านั้น

              สุดท้ายนี้ขอบคุณภาพถ่ายจาก นายวิเชียร อินทะพันธ์ เจ้าของร้าน "หลวงปู่สี" จากเว็บไซต์ "www.thaprachan.com"

๑๓ เม.ย.แจกฟรี! เหรียญสรงน้ำหลวงพ่อรวย

              พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ หรือ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ยอดพระเกจิแห่งกรุงศรีอยุธยา พระผู้มีเมตตาสูงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ท่านก็ให้การต้อนรับปัจจุบันท่านมักจะได้รับนิมนต์ให้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกมากที่สุดรูปหนึ่ง ด้วยนามอันเป็นมงคล "รวย" ซึ่งใครใครก็อยากจะมีอยากจะเป็น เหมือนกับนามของท่าน แท้จริงแล้วคงไม่ใช้เพียงแค่นาม อันเป็นการสมมุติของกายเท่านั้น แต่จิตใจของท่านต่างหากนั้น รวยยิ่งกว่านามของท่าน เหตุว่าท่านเป็นพระผู้เปี่ยมเมตตา หรือรวยความเมตตามากกว่าสิ่งอื่นใด จึงทำให้ท่านได้รับขนานนามใหม่ว่า "เทพเจ้าแห่งบ้านภาชี"

              ผู้ที่ไปนมัสการท่านจะไม่ผิดหวังกลับไป ด้วยท่านเป็นพระที่ไม่เลือกว่าจะเป็นใครมาจากไหน ท่านยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยดีเสมอมา ไม่เลือกรวยจน ท่านจึงเป็นที่รักและศรัทธาของประชาชนชาวบ้านภาชี และทั่วทั้งประเทศ ในปีมงคล พุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อแจกเป็นทานในวาระสรงน้ำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นเหรียญรูปเหมือนแจกทาน และจะแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานเททองหล่อพระปางนาคปรก หน้าตัก ๒๙ นิ้ว ณ วัดหัวคุ้ง ต.ดอนหญ้างนาง อ.ภาชี จ.อยุธยา

              ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ ในเวลา๑๔.๐๐ น.โดยมีหลวงพ่อรวย ท่านเป็นประธานพิธีเททองหล่อด้วยตัวท่านเอง และเจ้าอธิการวิชาญ อุปสฺนโต เจ้าคณะตำบลดอนหญ้านาง เป็นประธานพิธีจัดสร้างพระปางนาคปรก นอกจากนี้ยังมี การจัดสร้างพระกริ่งสะท้านแผ่นดิน ชนะมาร (พระกริ่งเพชรกลับก้นถ้วย)เป็นครั้งแรก พญาไก่ฟ้ามหามงคล ส่วนอีกอย่างก็คือ ตุ๊กตาทองรวยมงคลลาภ รุ่นแรก สร้างตามแบบโบราณ เป็นเนื้อดินเผา ก้นอุดผงพรายกุมารมงคลลาภ  

              อย่างไรก็ตามในพิธีเททองหล่อพระปางนาปรคผู้ที่ไปร่วมงานในวันดังกล่าวทาง วัดจะมอบเหรียญสรงน้ำแจกทาน เนื้อทองฝาบาตร พ.ศ.๒๕๕๕ ฟรี ท่านละ ๑ องค์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเส้นทางไปวัดหัวคุ้ง ได้ที่ ๐๘-๔๗๓๑-๕๑๙๕, ๐๘-๔๗๓๑-๖๑๙๖ และ ๐๘-๔๗๓๑-๐๕๙๗

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด