พระเครื่อง

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

 เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว : ปุจฉา -วิสัชนา กับพระไพศาล วิสาโล

             พงษ์ศักดิ์ ทองกราว ปุจฉา :  นมัสการครับพระอาจารย์ ผมขอถามเรื่อง คนที่เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว บอกอะไรก็จะต่อต้านไปอีกทางตลอด เขามีวิบากกรรมอะไรครับ และจะช่วยเขาได้อย่างไรครับ?
 
             วิสัชนา:  การกระทำของคนเราล้วนเป็นผลจากการกระทำในอดีตไม่มากก็น้อย แต่อดีตที่ว่าไม่จำต้องเป็นอดีตชาติก็ได้ อาจเป็นอดีตในปัจจุบันชาติ (ซึ่งสำคัญกว่าอดีตชาติมากมายนัก) เช่น คนที่มีมิจฉาทิฏฐิหรือมีมานะจัด ไม่ฟังคนอื่น ก็อาจเป็นเพราะคบมิตรเลว รับรู้แต่สื่อที่ส่งเสริมในทางอบาย (บาปมิตร) และขาดการฝึกฝนอบรมตนในทางที่ถูกต้อง จึงไม่รู้จักคิด (ขาดโยนิโสมนสิการ) เช่น มองแง่ร้าย ใช้แต่อารมณ์ เอาความถูกใจเป็นใหญ่มากกว่าความถูกต้อง เป็นต้น
 
             คนเหล่านี้จะพัฒนาตนได้ก็ต้องเริ่มจากมีมิตรดีหรือกัลยาณมิตร คอยให้คำแนะนำ ชี้ทางที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความอดทน แม้เขาจะไม่ฟังหรือต่อต้าน ก็ไม่โกรธเคือง แต่พยายามชนะใจเขาด้วยความดี เมื่อเขามีความไว้วางใจหรือศรัทธา ก็จะเปิดใจฟังได้มากขึ้น และอาจเกิดสัมมาทิฏฐิหรือรู้จักคิดได้ อย่างไรก็ตามเป็นธรรมดาที่ว่า ผู้คนจะเปิดใจฟังเราก็ต่อเมื่อเราเปิดใจฟังเขาด้วย หากเราไม่ฟังเขา ต่อต้านเขา เขาก็จะไม่ฟังเรา ต่อต้านเราเช่นกัน ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้คุณรับฟังเขาด้วย อย่าแสดงทีท่าดูถูกดูแคลนเขา หรือปักใจว่าเขาเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรก

             ประกันทางโลกให้ลูก
 
             ประสงค์ อิสระ ปุจฉา :  กราบนมัสการพระคุณเจ้า กระผมได้ทำ "ประกันทางธรรม" ให้กับบุตรทั้งสอง โดยอบรมให้อยู่ในศีลในธรรมมาตลอดรวมทั้งความรู้ด้านปรมัตถ์ธรรมพอควร ตอนนี้กระผมจะทำ "ประกันทางโลก" เผื่อในอนาคตเกิดมีเรื่องไม่คาดฝันด้วยความเป็นห่วงครอบครัว ไม่ทราบว่ากระผมฟุ้งไปกับอนาคตเกินเหตุหรือเปล่า ท่านมีความเห็นอย่างไรครับ?
 
             วิสัชนา:   อาตมาเห็นว่าไม่เสียหายหากจะ “ประกันทางโลก” ให้แก่บุตรทั้งสอง ที่จริงควรทำด้วยซ้ำ เพราะอะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากมีการเตรียมการรับมือไว้บ้าง จะช่วยลดความห่วงกังวลไปได้เยอะ และหากเหตุร้ายเกิดขึ้นจริง จะได้มีปัจจัยช่วยบรรเทาผลเสียได้บ้างไม่มากก็น้อย แม้จะเป็นผลเสียทางวัตถุหรือทางกายก็ตาม

 "ทำอย่างไร ระยะสุดท้ายของชีวิต แม้กายป่วย จะทำให้ใจไม่ป่วย" เครือข่ายพุทธิกา เปิดแล้วให้บริการ สายด่วนให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย โทร.๐-๒๘๘๒-๔๙๕๒ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. เริ่มมีนาคมนี้ โดยทีมจิตอาสาให้คำปรึกษาโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ  แจกคู่มือพกพาคำถามที่ผู้คนสนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.budnet.org/file/peaceful/manual_saiduan.pdf

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง