พระเครื่อง

วัดหมอนไม้จ.อุตรดิตถ์จัดสร้างเหรียญ-พระกริ่ง'พระยาพิชัยดาบหัก'

วัดหมอนไม้จ.อุตรดิตถ์จัดสร้างเหรียญ-พระกริ่ง'พระยาพิชัยดาบหัก'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วัดหมอนไม้จ.อุตรดิตถ์จัดสร้างเหรียญ-พระกริ่ง'พระยาพิชัยดาบหัก'

          พระยาพิชัยดาบหัก เดิมชื่อ จ้อย เกิดที่บ้านห้วยคา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เมื่อพ.ศ.๒๒๘๔ ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายทองดี ฟันขาว มีความสามารถทั้งทางเชิงมวยและเชิงดาบ


          วันหนึ่งนายทองดี ได้เดินทางไปที่วัดวังเตาหม้อ (วัดท่าถนน) พอดีมีการแสดงงิ้ว นายทองดีจึงอยู่ดูงิ้วด้วยความสนใจที่งิ้วแสดงท่าทางหกคะเมน ตีลังกา จึงจดจำไปฝึกหัดท่างิ้วได้ทั้งหมด 

          จากนั้นนายทองดี ได้ไปสมัครเป็นลูกศิษย์ครูเมฆ ครูมวยชื่อดัง ได้ถ่ายทอดวิชาการชกมวยให้จนหมดสิ้น และมีโอกาสชกมวยในงานไหว้พระแท่นศิลาอาสน์ จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเมืองทุ่งยั้ง ลับแล พิชัย และเมืองฝาง

          ต่อมานายทองดีได้ไปศึกษาการฟันดาบ โดยใช้เวลาเพียง ๓ เดือน ก็เรียนวิชาฟันดาบจนสำเร็จ หลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปเมืองสุโขทัย และเมืองตาก ขณะนั้นเจ้าเมืองตากได้จัดให้มีการชกมวย นายทองดีจึงเข้าไปเปรียบมวยชกกับครูห้าว ครูมวยฝีมือดี นายทองดีชกชนะ เจ้าเมืองตากให้เงิน ๓ ตำลึง และชักชวนให้ไปอยู่ด้วย โดยได้รับยศเป็น "หลวงพิชัยอาสา"

          เมื่อเจ้าเมืองตากได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น "พระยาวชิรปราการ" ขณะนั้นพม่าได้ยกทัพล้อมกรุงศรีอยุธยา พระยาวชิรปราการพร้อมด้วยหลวงพิชัยอาสา และทหารหาญ ได้เข้าต่อสู้พม่าจนชนะหลายครั้ง

          พระยาวชิรปราการได้รับการยกย่องขึ้นเป็นผู้นำ เมื่อกอบกู้เอกราชได้แล้ว จึงได้สถาปนาขึ้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้หลวงพิชัยอาสา เป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถ

          พ.ศ.๒๓๑๑พม่าได้ยกทัพมาอีก ๑ หมื่นคน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พร้อมด้วยหมื่นไวยวรนาถ ได้เข้าโจมตีจนพม่าแตกพ่าย เมื่อเสด็จกลับกรุงธนบุรี ได้โปรดตั้งเจ้าหมื่นไวยวรนาถ เป็น "พระยาสีหราชเดโช" ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็น "พระยาพิชัย" ปกครองเมืองพิชัย อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแต่เยาว์วัย

          พ.ศ.๒๓๑๓-๒๓๑๖ได้เกิดการสู้รบกับกองทัพพม่าอีกหลายครั้ง พม่าแตกพ่ายไปทุกครั้ง พอสิ้นฤดูฝน พ.ศ.๒๓๑๖ พม่าได้ยกกองทัพเข้าตีเมืองพิชัยอีก การศึกครั้งนี้ พระยาพิชัยจับดาบสองมือคาดด้าย ออกไล่ฟันแทงพม่าอย่างห้าวหาญ จนดาบมือขวาหัก แต่ก็รบชนะ อันเป็นที่มาของคำว่า "พระยาพิชัยดาบหัก"

          ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถูกสำเร็จโทษ สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก เห็นว่า พระยาพิชัย เป็นผู้มีฝีมือและซื่อสัตย์ จึงชวนให้เข้ารับราชการในแผ่นดินใหม่ แต่พระยาพิชัยไม่ขอรับตำแหน่ง ด้วยท่านเป็นคนจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถือคติที่ว่า "ข้าสองเจ้าบ่าวสองนายมิดี" จึงขอให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก สำเร็จโทษตนเป็นการถวายชีวิตตายตาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

          หลังจากที่ท่านได้ถูกสำเร็จโทษสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้สร้างพระปรางค์นำอัฐิของพระยาพิชัยดาบหักไปบรรจุไว้ ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร ซึ่งยังปรากฏจนถึงปัจจุบัน เป็นมรดกอันควรแก่การยกย่องสรรเสริญในความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดกล้าหาญ รวมถึงความรักชาติของ พระยาพิชัยดาบหัก เป็นอย่างยิ่ง

          ลุล่วงมาถึงปัจจุบันพระครูเกษมธรรมาลังการ เจ้าคณะอำเภอเมือง และคณะกรรมการวัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น "พิชัยดาบหัก" และเหรียญพระยาพิชัยดาบหัก โดยกำหนดพิธีปลุกเสกชนวน เททอง ณ อุโบสถวัดหมอนไม้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษจิกายน ๒๕๕๔ นี้ (วันลอยกระทง) เวลา ๒๒.๐๙ น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงวีรกรรมของ "พระยาพิชัยดาบหัก" ผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย ให้คงความเป็นไทมาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ-สามเณร วัดหมอนไม้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร.๐-๕๕๔๑-๒๑๘๖, ๐๘-๑๘๘๗-๑๙๔๖, ๐๘-๑๖๘๘-๒๘๕๘

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด