Kom Lifestyle

ทหารช่วยเกษตรกรรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ทหารช่วยเกษตรกรรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยเป็นต้นมา ได้ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากบ้างน้อยบ้าง  และส่งผลกระทบกับทุกสาขาอาชีพเป็นวงกว้าง  เช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่ขาดรายได้ จากการประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตตามแหล่งรับซื้อ หรือท้องตลาดได้ตามปกติ  เพราะถูกปิดตัวลงชั่วคราวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

​จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นวงกว้าง ทำให้หลายหน่วยงานภาครัฐต่างหาแนวทางเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งกองทัพบกเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก จึงสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เข้าให้ความช่วยเหลือรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ตามศักยภาพของหน่วยเพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว และการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

​สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้หน่วยทหารทุกหน่วยช่วยเหลืออุดหนุนรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรโดยตรงถึงในพื้นที่ พืชผักผลไม้ต่าง ๆ ที่จัดซื้อเป็นผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรตามหมู่บ้าน อาทิ มะเขือ ผักบุ้ง แตงกวา ฟัก กล้วยน้ำว้า พริก ผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในห้วงนี้ แล้วนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วยได้รับประทานพืชผักสดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมที่อยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเดียวกัน   ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิดจะยังไม่หมดไปในอนาคตอันใกล้ก็ตาม  แต่สิ่งดีๆ ที่ยังคงอยู่ ในสังคมไทยคือความสัมพันธ์อันดีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรอยยิ้มที่มอบให้กันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้

ทหารช่วยเกษตรกรรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ทหารช่วยเกษตรกรรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ทหารช่วยเกษตรกรรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ทหารช่วยเกษตรกรรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ทหารช่วยเกษตรกรรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ทหารช่วยเกษตรกรรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ทหารช่วยเกษตรกรรับซื้อพืชผลทางการเกษตร

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด