โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ.ชุมพร

ZogZag77 > ททท  :  1 มิ.ย. 2560

โครงการในพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเนินทรายในที่ดินส่วนพระองค์ให้กลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตร
จังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาด ท้องทะเลแสนงาม หรือน้ำตกกลางผืนป่า แต่สำหรับจุหมายที่เราจะพูดถึง คือพื้นที่รอยต่อที่เรียกว่าแนวสันทรายบางเบิด แนวสันทรายที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยซึ่งมีจุดสิ้นสุดเริ่มต้นที่ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาสิ้นสุดที่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในเขตโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อำเภอประทิว
ย้อนไปในปี พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ได้ริเริ่มพัฒนาที่ดินบริเวณบ้านน้ำพุซึ่งมีพื้นที่ติดชายทะเลและถูกกระแสลมพัดพาเอาเม็ดทรายขึ้นมาทับถมจนกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมบนเนินทราย ให้มีการปรับปรุงหน้าดินให้มีความเหมาะสม เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยทางการเกษตร
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีระยะทางกว่า 2.3 กิโลเมตร ซึ่งมีที่มาจากการทำวิจัยปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายใต้การดูแลของสำนักงานป่าไม้ชุมพร กรมป่าไม้ จนถึงปัจจุบัน
ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชุมพร
วันแรก
ช่วงเช้า
• เดินทางไปโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เที่ยวชมพื้นที่ต่างๆ ของโครงการ
ช่วงบ่าย
• เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เนินทรายและพันธุ์ไม้ต่างๆ
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ชมวิถีชีวิตชาวเลที่บ้านเกาะเตียบ
ช่วงบ่าย
• ชมธรรมชาติที่สวยงามบริเวณอ่าวบ่อเมา หาดบางเบิด-หาดถ้ำธง
• เยี่ยมชมวัดแก้วประเสริฐ

Must Know
- แตงโมพันธุ์บางเบิด มีจุดกำเนิดในพื้นที่แห่งนี้
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ลัดเลาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในโครงการ สูดกลิ่นหอมของไม้ดอกนานาชนิด อาทิ ดอกพันจำ ดอกโมกเครือ และชมดอกกาทุ หรือผลกาทุที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรด
แปลงดอกหน้าวัว ชมการสาธิตการปลูกดอกหน้าวัวปลอดสารพิษในโรงเพาะชำ
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมต้นตานซ่าน หรือว่านดอกดินพืชพื้นถิ่นหาชมยาก
• เก็บภาพต้นเสม็ดชุน ไม้ยืนต้นแห่งป่าสันทราย อายุนับร้อยปี
• ซื้อของฝากเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์อาทิ กาแฟขี้ชะมด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำส้มควันไม้ และสเปรย์กันยุงสมุนไพร เป็นต้น

สภานที่ : ม. 5 ต. หาดบางเบิด บ้านน้ำพุ ต.ปากคลอง อ.ประทิว จ.ชุมพร 86210

เบอร์โทร : 08-9292-2814

เวลาทำการ : 08:00 - 18:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน