เที่ยวพิพิธภัณฑ์กีฬา

พิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากปณิธานของ ดร.ณัฐ อินทรปาณ

พิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์กีฬาและโอลิมปิกที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย รวบรวมสิ่งของ เหรียญที่ระลึก โปสเตอร์โอลิมปิกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ของที่ระลึกต่าง ๆ อันทรงคุณค่า   ด้วยปณิธานของ ดร.ณัฐ อินทรปาณ กรรมการโอลิมปิกสากล ที่ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการพลศึกษาและการกีฬาในไทย พร้อมเผยแพร่ค่านิยมโอลิมปิก 

 เที่ยวพิพิธภัณฑ์กีฬา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน  คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาณ กรรมการโอลิมปิกสากล อดีตคณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคนแรก ซึ่งได้หารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยนั้น ต่อมา ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ ได้นำสิ่งของ เหรียญที่ระลึกและของที่ระลึกต่างๆ จากการสะสมในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการโอลิมปิกสากล ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990-2018 มามอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการกีฬา พลศึกษาและโอลิมปิกเกมส์เที่ยวพิพิธภัณฑ์กีฬา

ต้นปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบหมายให้ อ.จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต ปรับปรุงห้องที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยู่บนชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร เพื่อจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งห้องดังกล่าวนี้ เคยเป็นห้องประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 ซึ่งในเวลาต่อมา รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษาในสมัยนั้น ได้จัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ของคณะพลศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้มาดำเนินการปรับปรุงห้องดังกล่าว จนสำเร็จได้มาเป็นพิพิธภัณฑ์กีฬา และคณะพลศึกษาได้จัดให้มีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เที่ยวพิพิธภัณฑ์กีฬาสำหรับพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น ประกอบด้วย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ มีป้ายชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา ซึ่งเป็นป้ายดั้งเดิมตั้งแต่สมัยตั้งอยู่ที่กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) ประวัติความเป็นมาของโอลิมปิกเกมส์ยุคโบราณ โอลิมปิกสมัยใหม่ ปรัชญาโอลิมปิก ภาพของบารอน ปิแอร์ เดอ คูแบร์แตง (Pierre Frédy, Baron de Coubertin) ขุนนางชั้นบารอนของประเทศฝรั่งเศส ผู้ก่อตั้งกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ และภาพของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ผู้นำกีฬาฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเทศไทย และนักประพันธ์เพลง กราวกีฬา พร้อมสำเนาลายมือที่ได้เขียนเนื้อเพลงกราวกีฬา ฯลฯ

 

เมื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ฯ แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ห้องที่ 1 ภายในห้องนี้ ได้ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขณะทรงกีฬาเรือใบ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงกีฬาแบดมินตันและบาสเกตบอล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ในห้องนี้มีของที่ระลึกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โดย ผศ. ดร.ณัฐ อินทรปาณ เป็นผู้บริจาคทั้งหมด เช่น คบเพลิง จากกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว และกีฬาเยาวชน เหรียญที่ระลึก ของที่ระลึกจากการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และสหพันธ์กีฬาทั่วโลกเที่ยวพิพิธภัณฑ์กีฬา

ห้องที่ 2 เป็นห้องจัดแสดงเรื่องราว ของที่ระลึกจากกีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์หรือ กีฬาแหลมทอง “เซียพเกมส์” (SEAP Games) เช่น เหรียญที่ระลึก เสื้อเบลเซอร์ สัตว์นำโชค (Mascot) ของที่ระลึกสหพันธ์กีฬาทั่วโลก และสหพันธ์กีฬาโบว์ลิ่งเอเชีย ฯลฯสิ่งของต่างๆ ในห้องนี้ได้รับการสนับสนุนและบริจาคจาก ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและนักกีฬาทีมชาติไทยที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องการให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการกีฬา

ห้องที่ 3 เป็นห้องจัดแสดงเรื่องราว 100 ปีการพลศึกษาไทย ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างการพลศึกษาไทย การกีฬา และโอลิมปิกศึกษา เล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตสมัยที่เป็นห้องพลศึกษากลาง จนปัจจุบันเป็นคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นประวัติความเป็นมาของการพลศึกษาไทย ผนังห้องมีโปสเตอร์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน

เที่ยวพิพิธภัณฑ์กีฬาห้องที่ 4 เป็นห้องสมุด เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผศ. ดร.ณัฐ อินทรปาณ จึงตั้งชื่อว่า Indrarapana Street ในห้องนี้มีหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ขั้นตอนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ และหนังสือความรู้เกี่ยวกับโอลิมปิกยุคโบราณ โอลิมปิกสมัยใหม่และปรัชญาโอลิมปิก บนผนังห้องมีโปสเตอร์การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบันเที่ยวพิพิธภัณฑ์กีฬา

ปณิธานของ ผศ. ดร.ณัฐ อินทรปาณ ไม่เพียงมุ่งมั่นให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลศึกษา การกีฬาของประเทศไทยและกีฬาระดับโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางด้านการกีฬาและพลศึกษาแก่คนไทยทั่วไป เยาวชนและคนรุ่นหลัง พร้อมส่งเสริมให้นำค่านิยมโอลิมปิก (Olympic Values) 3 ประการ คือ ความเป็นเลิศ (Excellence) ความเป็นมิตร (Friendship) และความเคารพ (Respect) มาปรับใช้ในชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมสันติสุข ความเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์กีฬาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กีฬา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่