royal coronation
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
กีฬา

เสียงสะท้อนของคนไทยกับบทสรุปเอเชี่ยนเกมส์ 2018

วันที่ 9 กันยายน 2561 - 14:59 น.
วอลเลย์บอล,ฟุตบอล,เอเชี่ยนเกมส์,KBU   SPORT   POLL,มเกษมบัณฑิต
Shares :
เปิดอ่าน 1,116 ครั้ง

ฟุตบอล-มวยสากล น่าผิดหวัง

KBU   SPORT   POLL  โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  รายงานผลการสำรวจสำรวจความคิดเห็นประชาชน  เรื่อง  “เสียงสะท้อนของคนไทย กับบทสรุปเอเชี่ยมเกมส์ 2018”  สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่  18  ณ ประเทศอินโดนีเซีย  พบว่าผลงานโดยภาพรวมผิดไปจากเป้าหมายที่กำหนดไว้   KBU   SPORT   POLL  จึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬา   เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ตลอดจนสะท้อนมุมมองที่มีต่อการผลงานและการพัฒนาแห่งอนาคต

 

สำหรับการสำรวจดำเนินการระหว่างวันที่  5-8  กันยายน  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่ติดตามและสนใจกีฬาทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ ซึ่งมีอายุตั้งแต่  18 ปี  ขึ้นไป จำนวน  1,128 คน  แบ่งเป็น  เพศชาย 701 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.15  เพศหญิง  427  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.85  ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมประชาชนมีเสียงสะท้อนและมุมมองในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

ชนิดกีฬาหรือเหรียญทองที่สร้างความสุขและนำความภูมิใจมาสู่คนไทย    ส่วนใหญ่    ร้อยละ 30.01    วอลเลย์บอลหญิง  รองลงมา ร้อยละ 24.29  เทควันโด  ร้อยละ  21.83  เซปักตะกร้อ  ร้อยละ  12.09  จักรยาน  ร้อยละ  10.12 ยิงเป้าบิน  และอื่นๆ ร้อยละ  1.66

ชนิดกีฬาที่สร้างความผิดหวังให้กับคนไทย  ส่วนใหญ่ร้อยละ  33.91  ฟุตบอลชาย  รองลงมาร้อยละ  23.84  มวยสากล ร้อยละ  20.33  ยกน้ำหนัก  ร้อยละ  11.77  กอล์ฟ  ร้อยละ  8.96  แบดมินตัน  และอื่นๆ ร้อยละ  1.19

เสียงสะท้อนที่มีต่อนักกีฬา ส่วนใหญ่ร้อยละ   27.91   ชื่นชมและขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ  รองลงมาร้อยละ  23.31  มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อชัยชนะแห่งอนาคต  ร้อยละ  20.66  ลืมความผิดหวังและความผิดพลาด  ร้อยละ  14.34  ปฏิบัติตนอยู่บนความพอเพียงไม่หลงระเริงกับชื่อเสียงเงินทอง  ร้อยละ  10.82   ผิดหวังและเสียดายที่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้  และอื่นๆ ร้อยละ  2.96

เสียงสะท้อนที่มีต่อสมาคมกีฬา  ส่วนใหญ่ร้อยละ  27.55  ยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อนำไปสู่การพัฒนา  รองลงมาร้อยละ  24.39  วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อการพัฒนาแห่งอนาคต  ร้อยละ  20.66  บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมใหม่อย่างมืออาชีพ  ร้อยละ  14.94  ศึกษาการบริหารจัดการการพัฒนาของประเทศที่มีความเป็นเลิศ  ร้อยละ  10.88  นำวิทยาศาสตร์การกีฬา /ผู้ฝึกสอนมืออาชีพ/นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญร่วมสร้างความสำเร็จ  และอื่นๆร้อยละ  1.58

เสียงสะท้อนที่มีต่อผู้บริหารและองค์กรกีฬาระดับชาติ   ส่วนใหญ่ร้อยละ   29.38   ผลักดันการปฏิรูปกีฬาเป็นวาระแห่งชาติ  รองลงมาร้อยละ   23.87   พัฒนาศูนย์กีฬา/วิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นสากล   ร้อยละ   20.39  สร้างและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่  ร้อยละ   14.68   จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนา  ร้อยละ  10.20  พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และอื่นๆร้อยละ  1.48

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป      จัดส่งชนิดกีฬาที่มีความหวังไม่เน้นปริมาณ / ทุ่มงบประมาณไปสู่ชนิดกีฬาที่มีผลงานในเชิงประจักษ์ /สร้างแรงจูงใจให้กับองค์กรผู้สนับสนุน/ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสู่สังคมในทุกมิติ/พิจารณารางวัลให้เหมาะสมกับความยากง่ายของชนิดกีฬา ฯลฯ

Shares :
เปิดอ่าน 1,116 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ