ปิดฉากฝึก'คอบร้าโกลด์ 2013'

ปิดฉากฝึก'คอบร้าโกลด์ 2013' สู่กกล.อาเซียนรักษาสันติภาพ : ตะลุยกองทัพ โดยทีมข่าวความมั่นคง

               การฝึกคอบร้าโกลด์ 2013 ในระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทหารที่สำคัญระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 32 ปี ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

               คอบร้าโกลด์ 2013 มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึก จำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย มีกำลังพลที่ร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 12,593 นาย ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา 8,983 นาย ไทย 3,288 นาย สิงคโปร์ 42 นาย อินโดนีเซีย 69 นาย เกาหลีใต้ 72 นาย ญี่ปุ่น 74 นาย และมาเลเซีย 65 นาย

               โดยฝ่ายไทยมี พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ? เจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้อำนวยการฝึก ส่วนฝ่ายสหรัฐอเมริกามี พลจัตวาริชาร์ด ซิมคอค รองผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก เป็นผู้อำนวยการฝึก

               ทั้งนี้ ยังมียุทโธปกรณ์ประเภทต่างๆ ทั้งเรือรบ และอากาศยานที่ทันสมัยของมิตรประเทศมาเข้าร่วมการฝึกด้วย ในส่วนของรูปแบบการฝึกได้มีการวางแผนต่อเนื่องเพื่อนำไปปฏิบัติตามแผนในการฝึกคอบร้าโกลด์ปี 2014 โดยใช้ระบบจำลองยุทธร่วมระดับยุทธบริเวณ (Joint Theater Level Simulation) มาประมวลผลการฝึกด้วย

               นอกจากนี้ ยังมีประเทศร่วมฝึกในโครงการ "ฝ่ายเสนาธิการผสม" อีก 11 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ อินเดีย เนปาล มองโกเลีย ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส และอิตาลี ที่จัดนายทหารฝ่ายเสนาธิการเข้าร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการในกองบังคับการกองกำลังผสมนานาชาติ

               ส่วนประเทศที่เข้าร่วม "สังเกตการณ์การฝึก" ในปีนี้มีประเทศ "พม่า" เข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นปีแรกร่วมกับอีก 9 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต จีน เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ รัสเซีย และแอฟริกาใต้

               สำหรับกรอบในการฝึกของคอบร้าโกลด์ 2013 ประกอบด้วย การฝึกกระโดดร่มทางยุทธวิธี และการปฏิบัติการพิเศษ การฝึกดำเนินกลยุทธ์ร่วมผสมด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise),การแลกเปลี่ยนภาคสนาม (Cross Training Exercise) การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibious Assault Demonstration) การอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (Non Combatant Evacuation Transportation of Japanese Nationals Overseas) โดยพื้นที่การฝึกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และทัพเรือภาคที่ 1 จ.ชลบุรี

               พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) เปิดเผยว่า การฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้มี "ตำรวจ" เข้ามาร่วมการฝึกด้วย และในฐานะที่พม่าเป็นเพื่อนบ้านกับไทย เราจึงได้เสนอไปทางสหรัฐว่า ควรให้พม่าเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งพม่าก็ได้เข้าร่วมตามที่ขอไป โดยเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์

               "โดยส่วนตัว ผมกับผู้นำทางทหารของพม่ามีความสนิทสนมกัน ซึ่งปีนี้เป็นปีครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ไทย-พม่า จึงได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีด้วย และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็มีเรือรบของพม่ามาเยือนไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วย" พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าว

               ส่วนการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผบ.ทสส. ระบุว่า ได้มีการฝึกทดสอบแผนตั้งแต่การส่งกำลัง การฝึกใช้กำลัง การฝึกผสมจริง และกำลังผลักดัน "กองกำลังรักษาสันติภาพ" ซึ่งหากมีความจำเป็นที่จะต้องส่งกำลังไปช่วยรักษาสันติภาพ แทนที่ไทยจะไปประเทศเดียว เราจะส่งกองกำลังอาเซียนทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นทีมไปช่วยในนามอาเซียนเป็นครั้งแรก

               พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เจ้ากรมยุทธการทหาร ในฐานะผู้อำนวยการฝึกฝ่ายไทย ระบุว่า สิ่งที่ได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์ คือการเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพต่างๆ ของกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ ทั้งการฝึกอำนวยการยุทธร่วมผสม การประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ต้องใช้กำลังทหารเข้าไปจนถึงระดับต่ำ

               นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ การช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่กำลังพลของกองทัพไทยในการปฏิบัติการร่วมผสม ซึ่งเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ทั้งภายใน และนอกประเทศ รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

..................

(หมายเหตุ : ปิดฉากฝึก'คอบร้าโกลด์ 2013' สู่กกล.อาเซียนรักษาสันติภาพ : ตะลุยกองทัพ โดยทีมข่าวความมั่นคง)


เปิดอ่าน