แถลงการณ์ฉบับที่ 2 พระราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระอาการดีขึ้น

ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี

 แถลงการณ์ฉบับที่ 2 พระราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระอาการดีขึ้น

 แถลงการณ์ฉบับที่ 2 พระราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระอาการดีขึ้น

         เมื่อเวลา 15.54 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักพระราชการได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า หลังจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ นั้น หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 21 สิงหารคม 2561 

 แถลงการณ์ฉบับที่ 2 พระราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระอาการดีขึ้น