ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย สุโขทัย-สกลนคร

ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย และ จ.สกลนคร

       เวลา 10.10 น.วันที่ 30 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน 'ตาลัส' ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ในตำบลปากแคว จำนวน 200 ครอบครัว และในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 1,800 ครอบครัว ณ โรงเรียนอุดมดารุณี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

       ต่อมาเวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และได้เชิญไปมอบกับประชาชนตามบ้านเรือนต่าง ๆ ที่ประสบอุทกภัยไม่สามารถเดินทางมารับถุงพระราชทานได้ จำนวนรวม 1,000 ชุด ต่างรู้สึกปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
       มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ทั้งวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ที่ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคล้ายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง


เปิดอ่าน