ร.10 พระราชทานพวงมาลาหลวงหน้าหีบศพ นายณรงค์ บำรุงศิลป์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาหลวง หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ระบายน้ำฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว

       เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศตรี สมชาย เปล่งขำ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ นายณรงค์ บำรุงศิลป์ เจ้าหน้าที่ระบายน้ำฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ณ วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสูบน้ำหน้าบริเวณซอยนาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


เปิดอ่าน