สมเด็จพระราชินีฯในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯประทับ ร.พ.จุฬาฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ 

 

              30 เม.ย.60 -  สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

              มีใจความว่า "คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2560 คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายตรวจทางรังสีวิทยาติดตามผลการรักษา

              ผลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พระปัปผาสะ(ปอด) และการตรวจพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่พบการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับผลการตรวจเดิม คณะแพทย์ฯ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2560 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน"

 

สมเด็จพระราชินีฯในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯประทับ ร.พ.จุฬาฯ


เปิดอ่าน